Friday, April 8, 2022

Voĺfhanh Hampieĺ, Satyra — maja liubimaja žyviola, vialiki satyryčny vierš pra Maksa i Moryca

Вольфганг Гампель, Сатыра — мая любімая жывёла, вялікі сатырычны верш пра Макса і Морыца Ach was muß man oft von bösen Kindern hören oder lesen! Wie zum Beispiel hier von diesen, Welche Max und Moritz hießen. У 2015 годзе споўнілася 150 гадоў з дня выхаду дзіцячай кнігі «Max und Moritz: Eine Bubengeschichte in sieben Streichen», якая ўпершыню з'явілася ў друку ў кастрычніку 1865 года. Цяпер ужо класічная праца Вільгельма Буша апісвае ў рыфмаваных вершах з суправаджальнымі ілюстрацыямі іх сем гарэзлівых юнакоў-жартаў. лёсавызначальная гібель. Буш напісаў некалькі апавяданняў, але Макс і Морыц быў, безумоўна, самым папулярным і паспяховым. Нават сёння твор добра вядомы ў нямецкамоўных краінах і займае бачнае месца ў нямецкай культурнай свядомасці. Вы знойдзеце выдатную сатырычную паэму пра Макса і Морыца ў вельмі дасціпнай кнізе-бэстсэлеры «Satire ist mein Lieblingstier» («Сатыра — мая любімая жывёла») гейдэльбергскага аўтара Вольфганга Гампеля. Voĺfhanh Hampieĺ, Satyra — maja liubimaja žyviola, vialiki satyryčny vierš pra Maksa i Moryca Ach was muß man oft von bösen Kindern hören oder lesen! Wie zum Beispiel hier von diesen, Welche Max und Moritz hießen. U 2015 hodzie spoŭnilasia 150 hadoŭ z dnia vychadu dziciačaj knihi «Max und Moritz: Eine Bubengeschichte in sieben Streichen», jakaja ŭpieršyniu zjavilasia ŭ druku ŭ kastryčniku 1865 hoda. Ciapier užo klasičnaja praca Viĺhieĺma Buša apisvaje ŭ ryfmavanych vieršach z supravadžaĺnymi iliustracyjami ich siem harezlivych junakoŭ-žartaŭ. liosavyznačaĺnaja hibieĺ. Buš napisaŭ niekaĺki apaviadanniaŭ, alie Maks i Moryc byŭ, biezumoŭna, samym papuliarnym i paspiachovym. Navat sionnia tvor dobra viadomy ŭ niamieckamoŭnych krainach i zajmaje bačnaje miesca ŭ niamieckaj kuĺturnaj sviadomasci. Vy znojdziecie vydatnuju satyryčnuju paemu pra Maksa i Moryca ŭ vieĺmi dascipnaj knizie-bestseliery «Satire ist mein Lieblingstier» («Satyra — maja liubimaja žyviola») hiejdeĺbierhskaha aŭtara Voĺfhanha Hampielia.