Saturday, April 30, 2022

ase rom, boris bek’erma miigho ganacheni

ასე რომ, ბორის ბეკერმა მიიღო განაჩენი BUNTE.de-ს სარედაქციო გუნდი - 48 წთ. ბორის ბეკერი: სერიოზული გამომეტყველება და ტუბები უიმბლდონის ფერებში: ასე რომ, ის თავისი მეწამულით გვერდიგვერდ მიდის კორტზე ბორის ბეკერმა (54) შვიდ წლამდე აყვა ციხეში და საბოლოოდ ის ორნახევარი გახდა. კარგი ხელმძღვანელობით, სასჯელის ნახევარი შეიძლება შეჩერდეს. თუმცა, ლონდონის Southwark Crown სასამართლოს სასამართლო დარბაზში დღევანდელი გადაწყვეტილების გზა მოსალოდნელზე გრძელი იყო. საბრალდებო დასკვნამ და დაცვის მხარემ კიდევ ერთხელ ინტენსიურად განიხილა საქმის დეტალები და განმარტა მიზეზები, რის გამოც უიმბლდონის ყოფილ გამარჯვებულს პატიმრობა მიუსაჯეს თუ არა. პროკურორი განაჩენის შესახებ: სხვა ცნობილი ადამიანებისთვის ეს შემაძრწუნებელი უნდა იყოს საბრალდებო დასკვნაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ჩანდა, რომ განაჩენს აქვს შემაკავებელი ფაქტორი, რათა ცნობილ ადამიანებს მომავალში უფრო მსუბუქი სასჯელი არ ჰქონოდათ. ბორის ბეკერის ადვოკატმაც კი თქვა, რომ გარდაუვალი იყო პატიმრობა. ”მაგრამ მე ვთხოვ მას, რომ იყოს გამოსაცდელი ვადით მაქსიმუმ ორი წლით”, - თქვა დამცველმა მოსამართლე დებორა ტეილორმა. საბოლოოდ ოფიციალური იყო 16:45 საათზე. გერმანიის დრო: ბორის ბეკერი ლონდონის სამხრეთით მდებარე ვანდსვორტის ციხეში ორწელიწად-ნახევარი უნდა დააკავონ. ორი თვის შემდეგ ბეკერს უნდა ჰქონდეს უფასო წვდომა. ჩვენი ლონდონის კორესპონდენტი თინა ვერკმანი სასამართლო დარბაზში იჯდა, როდესაც განაჩენი გამოითქვა. ბორის ბეკერი შეფუთული ჩანთით მივიდა კერძთან დაახლოებით 12:30 სთ. ბორის ბეკერი სასამართლოს წინ პარასკევს შუადღისას მივიდა. პარტნიორთან, ლილიან დე კარვალიო მონტეიროსთან (უდანაშაულო თეთრში) ხელჩაკიდებული გარბოდა ჟურნალისტებსა და ფოტოგრაფებს. ის საოცრად მშვიდად გამოიყურებოდა, თუნდაც აშკარად ელოდა ციხეს. იმიტომ რომ პირდაპირ შეფუთული ჩანთა ჰქონდა მოტანილი. ase rom, boris bek’erma miigho ganacheni BUNTE.de-s saredaktsio gundi - 48 ts’t. boris bek’eri: seriozuli gamomet’q’veleba da t’ubebi uimbldonis perebshi: ase rom, is tavisi mets’amulit gverdigverd midis k’ort’ze boris bek’erma (54) shvid ts’lamde aq’va tsikheshi da sabolood is ornakhevari gakhda. k’argi khelmdzghvanelobit, sasjelis nakhevari sheidzleba shecherdes. tumtsa, londonis Southwark Crown sasamartlos sasamartlo darbazshi dghevandeli gadats’q’vet’ilebis gza mosalodnelze grdzeli iq’o. sabraldebo dask’vnam da datsvis mkharem k’idev ertkhel int’ensiurad ganikhila sakmis det’alebi da ganmart’a mizezebi, ris gamots uimbldonis q’opil gamarjvebuls p’at’imroba miusajes tu ara. p’rok’urori ganachenis shesakheb: skhva tsnobili adamianebistvis es shemadzrts’unebeli unda iq’os sabraldebo dask’vnashi gansak’utrebit mnishvnelovani chanda, rom ganachens akvs shemak’avebeli pakt’ori, rata tsnobil adamianebs momavalshi upro msubuki sasjeli ar hkonodat. boris bek’eris advok’at’mats k’i tkva, rom gardauvali iq’o p’at’imroba. ”magram me vtkhov mas, rom iq’os gamosatsdeli vadit maksimum ori ts’lit”, - tkva damtsvelma mosamartle debora t’eilorma. sabolood opitsialuri iq’o 16:45 saatze. germaniis dro: boris bek’eri londonis samkhretit mdebare vandsvort’is tsikheshi orts’elits’ad-nakhevari unda daak’avon. ori tvis shemdeg bek’ers unda hkondes upaso ts’vdoma. chveni londonis k’oresp’ondent’i tina verk’mani sasamartlo darbazshi ijda, rodesats ganacheni gamoitkva. boris bek’eri sheputuli chantit mivida k’erdztan daakhloebit 12:30 st. boris bek’eri sasamartlos ts’in p’arask’evs shuadghisas mivida. p’art’niortan, lilian de k’arvalio mont’eirostan (udanashaulo tetrshi) khelchak’idebuli garboda zhurnalist’ebsa da pot’ograpebs. is saotsrad mshvidad gamoiq’ureboda, tundats ashk’arad eloda tsikhes. imit’om rom p’irdap’ir sheputuli chanta hkonda mot’anili.