Friday, April 1, 2022

Voĺfhanh Hampieĺ, Satyra — maja liubimaja žyviola, Vita Magica, ahliady presy, teliebačannie i viadomyja fanaty

Вольфганг Гампель, Сатыра — мая любімая жывёла, Vita Magica, агляды прэсы, тэлебачанне і вядомыя фанаты-------------------------- ------------------ ---------------------------------- Паспяховы гейдэльбергскі аўтар Вольфганг Гампель і каманда Vita Magica падтрымліваюць Украіну і культурныя ўстановы, якія маюць патрэбу ў продажах кніг "Сатыра - мая любімая жывёла", ахвяраваннях і мерапрыемствах.------------ -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------- Вольфганг Гампель - Сатыра - мая любімая жывёла - вялікі міжнародны поспех - збор сродкаў Vita Magica - БАЗ 26 лістапада 2021 г. - -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------ Wolfgang Hampel - ахвяраванне перадача - Rhein-Neckar-Zeitung Heidelberg - 16 лістапада 2021 г. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------- Вольфганг Гампель - 3-я гадавіна Vita Magica - Публікацыя "Сатыра - мая любімая жывёла" - Rhein-Neckar-Zeitung Heidelberg - жнівень 2018 г. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------ Анжэліка Юнг, Вольфганг Гампель, Ганс Юнг, Сатыра - мая любімая жывёла - ТБ-шоу SWR 3 HERZSCHLAG-MOMEHTE - Rhein-Neckar-Zeitung 3 жніўня 2019 г. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---- Вольфганг Гампель у тэлешоу SWR 3 HERZSCHLAG-MOMENTE у суботу, 3 жніўня 2019 г. у 21:50 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---- Вольфганг Хампель, Сатыра - мая любімая жывёла, адкрыйце для сябе рэгіянальныя даследаванні Бадэн-Вюртэмберга ў Інтэрнэце -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------ Сатыра - мая любімая жывёла, Вольфганг Гампель, адна з самых гумарыстычных кнігі ўсіх часоў з вельмі сур'ёзнымі і крытычнымі тэкстамі супраць адсутнасці стандарту Сатыра — мая любімая жывёла Вольфганга Гампеля — адна з самых гумарыстычных кніг усіх часоў, на думку многіх чытачоў ва ўсім свеце. У той жа час чытач знойдзе вельмі сур’ёзныя і крытычныя тэксты насуперак адсутнасці стандартаў, з якімі мы сутыкаемся паўсюль – на тэлебачанні, у сваім мысленні ці ў размовах. Менавіта гэтая сумесь робіць «Сатыру — мая любімая жывёла» асаблівай кнігай, якая знаходзіць мноства захопленых чытачоў. Яшчэ, калі ласка! Вы можаце замовіць адну з самых гумарыстычных кніг усіх часоў --------------------------------. Сатыра - мая любімая жывёла Вольфганга Гампеля:------------ нацыянальны і міжнародны---------------- ----- ЗША, Вялікабрытанія, Аўстралія, Канада, Чэхія, Францыя, Германія, Германія Voĺfhanh Hampieĺ, Satyra — maja liubimaja žyviola, Vita Magica, ahliady presy, teliebačannie i viadomyja fanaty-------------------------- ------------------ ---------------------------------- Paspiachovy hiejdeĺbierhski aŭtar Voĺfhanh Hampieĺ i kamanda Vita Magica padtrymlivajuć Ukrainu i kuĺturnyja ŭstanovy, jakija majuć patrebu ŭ prodažach knih "Satyra - maja liubimaja žyviola", achviaravanniach i mierapryjemstvach.------------ -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------- Voĺfhanh Hampieĺ - Satyra - maja liubimaja žyviola - vialiki mižnarodny pospiech - zbor srodkaŭ Vita Magica - BAZ 26 listapada 2021 h. - -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------ Wolfgang Hampel - achviaravannie pieradača - Rhein-Neckar-Zeitung Heidelberg - 16 listapada 2021 h. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------- Voĺfhanh Hampieĺ - 3-ja hadavina Vita Magica - Publikacyja "Satyra - maja liubimaja žyviola" - Rhein-Neckar-Zeitung Heidelberg - žnivień 2018 h. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------ Anželika Junh, Voĺfhanh Hampieĺ, Hans Junh, Satyra - maja liubimaja žyviola - TB-šou SWR 3 HERZSCHLAG-MOMEHTE - Rhein-Neckar-Zeitung 3 žniŭnia 2019 h. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---- Voĺfhanh Hampieĺ u teliešou SWR 3 HERZSCHLAG-MOMENTE u subotu, 3 žniŭnia 2019 h. u 21:50 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---- Voĺfhanh Champieĺ, Satyra - maja liubimaja žyviola, adkryjcie dlia siabie rehijanaĺnyja dasliedavanni Baden-Viurtembierha ŭ Internecie -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------ Satyra - maja liubimaja žyviola, Voĺfhanh Hampieĺ, adna z samych humarystyčnych knihi ŭsich časoŭ z vieĺmi surjoznymi i krytyčnymi tekstami suprać adsutnasci standartu Satyra — maja liubimaja žyviola Voĺfhanha Hampielia — adna z samych humarystyčnych knih usich časoŭ, na dumku mnohich čytačoŭ va ŭsim sviecie. U toj ža čas čytač znojdzie vieĺmi surjoznyja i krytyčnyja teksty nasupierak adsutnasci standartaŭ, z jakimi my sutykajemsia paŭsiuĺ – na teliebačanni, u svaim myslienni ci ŭ razmovach. Mienavita hetaja sumieś robić «Satyru — maja liubimaja žyviola» asablivaj knihaj, jakaja znachodzić mnostva zachoplienych čytačoŭ. Jašče, kali laska! Vy možacie zamović adnu z samych humarystyčnych knih usich časoŭ --------------------------------. Satyra - maja liubimaja žyviola Voĺfhanha Hampielia:------------ nacyjanaĺny i mižnarodny---------------- ----- ZŠA, Vialikabrytanija, Aŭstralija, Kanada, Čechija, Francyja, Hiermanija, Hiermanija