Sunday, April 18, 2021

Kanselierskandidaat van de CDU/CSU Machtsstrijd op de laatste rechte lijn

Status: 18.04.2021 23:56 Uhr Er is nog geen besluit genomen - maar het komt blijkbaar dichterbij: Armin Laschet en Markus Söder zijn in Berlijn aangekomen. Ondertussen heeft de Jonge Unie zich uitgesproken voor Söder. Armin Laschet of Markus Söder? Eigenlijk wilden de leiders van de CDU en de CSU tegen het einde van de week overeenstemming bereiken over wie van hen de Unie zal leiden in de Bondsdagverkiezingscampagne. Er is nog steeds geen overeenstemming, maar er is tenminste enige beweging. Beide kandidaten zijn vanavond in Berlijn aangekomen. Volgens het persbureau "dpa" zijn beide politici in het Bondsdaggebouw. Kristin Schwietzer, ARD Berlijn, ziet geen betrouwbare meerderheid voor Armin Laschet tagesthemen 22:45 Clock , 18.4.2021 JU spreekt zich uit ten gunste van SöderNa dagenlang getouwtrek lijkt de steun voor CDU-leider Laschet af te nemen: s Avonds spraken de deelstaatvoorzitters van de Junge Union (JU) zich met grote meerderheid uit voor een kandidatuur van Söder, zoals JU-leider Tilman Kuban aankondigde. Alleen de JU-deelstaatvereniging uit Laschets thuisland Noordrijn-Westfalen had zich tijdens een congres duidelijk achter de CDU-leider geschaard. Kuban riep Laschet en Söder op om "eindelijk recht te doen aan hun verantwoordelijkheid voor de Unie" en snel duidelijkheid te scheppen in de kandidatenkwestie. De gemeenschappelijke juniororganisatie van de CDU en CSU zou "niet toestaan dat een oververhit debat in de moederpartijen CDU en CSU twist en verdeeldheid in de Junge Union zou brengen", aldus Kuban. "De twee kandidaten hebben genoeg tijd gehad om tot een besluit te komen," vervolgde het. "Dit is niet gebeurd, en nu zien we ons gedwongen ons te positioneren." Zij voegde daaraan toe dat dit was gebeurd "met een duidelijke meerderheid ten gunste van Markus Söder". Tilman Kuban, voorzitter Junge Union: "We zullen met beide kanselierskandidaten veel succes hebben." tagesthemen 22:45 , 18.4.2021 Ook in Nedersaksen beraadslaagt de CDU 's avonds. Daar riep landsvoorzitter Bernd Althusmann de leden van zijn bestuur, alsmede de districts- en districtshoofden bijeen voor een videocircuit. Daar kwam een gemengd beeld naar voren, meldt het persbureau "Reuters". Er waren iets meer voorstanders voor Markus Söder als kanselierskandidaat, maar talrijke deelnemers hadden zich ook uitgesproken voor Armin Laschet. De teneur was dat beide kandidaten zouden worden gesteund. Bijna alle deelnemers hadden geëist dat op korte termijn een beslissing zou worden genomen.Laschet steeds meer in het defensiefLaschet was al steeds meer in het defensief gedrongen: Na de deelstaatleiders van Saksen-Anhalt en Saarland was Michael Kretschmer uit Saksen de derde CDU-deelstaatpremier die in het weekeinde zijn voorkeur voor Söder te kennen gaf. Hij sprak zich op de ARD niet duidelijk uit voor de CSU-leider, maar wees erop dat Söder in de Saksische CDU veel voorstanders heeft, die hij "niet mag onderschatten".Als de gesprekken van Laschet met Söder niet tot een resultaat leiden, zou de beslissing over de kanselierskandidaat waarschijnlijk op de Bondsdagfractie aankomen - hier heeft Söder aanzienlijke steun, ook onder CDU-afgevaardigden. De aanhangers van Söder hebben in het weekend verschillende voorstellen gedaan over procedures die de weg zouden kunnen vrijmaken voor Söder om zich kandidaat te stellen voor het kanselierschap - ondanks de duidelijke steun van de CDU-topcomités voor Laschet: bijvoorbeeld een stemming in de parlementaire fractie of de betrokkenheid van de districtsvoorzitters van beide CDU/CSU-partijen. Kai Wegner, deelstaatvoorzitter van Berlijn/CDU, spreekt over de vraag van de kandidaat voor het kanselierschap van de Unie Verslag uit Berlijn, 18.4.2021 De Berlijnse CDU-leider Kai Wegner zei in het bericht uit Berlijn met betrekking tot de CDU: "Als kanselierskandidaat van de CDU en CSU wil de meerderheid Markus Söder." Hij opperde een gezichtsreddende optie voor Laschet: de partijvoorzitterschappen van de CDU en CSU zouden zich gezamenlijk ten gunste van Söder als kanselierskandidaat moeten uitspreken, Laschet zou dan een "sterke partijleider" kunnen blijven.Wegner wees een speciale bijeenkomst van het federale CDU-bestuur ter ondersteuning van Laschet af. "Dat is onzin." Indien de twee partijleiders het niet eens worden, zei hij, zal de CDU/CSU-parlementaire groep dinsdag een besluit moeten nemen.