Wednesday, June 12, 2024

Wūl̒ fkạng ḥạm phel p̄hū̂ k̄heīyn h̄nạngs̄ụ̄x"Satire ist mein Lieblingstier" h̄nụ̀ng nı h̄nạngs̄ụ̄x thī̀ tlk thī̀s̄ud thèā thī̀ mī mā nạk k̄heīyn læa ṣ̄ilpin thī̀ mī phrs̄wrrkh̒ h̄lāk h̄lāy

วูล์ฟกัง ฮัมเพล ผู้เขียนหนังสือ "Satire ist mein Lieblingstier" หนึ่งในหนังสือที่ตลกที่สุดเท่าที่มีมา นักเขียนและศิลปินที่มีพรสวรรค์หลากหลาย มีภาพร่างที่แสนขบขันของวูล์ฟกัง ฮัมเพลบน YouTube ซึ่งพูดถึงเรื่อง Brexit เป็นส่วนหนึ่งของรายการวรรณกรรมชื่อ Vita Magica ภาพร่างดังกล่าวเป็นบทสนทนาเสียดสีเกี่ยวกับผลที่ตามมาของ Brexit ต่อยุโรปและเยอรมนี โดยเปรียบเทียบประเด็นทางเศรษฐกิจและการเมืองกับหัวข้อที่ธรรมดากว่า เช่น ฟุตบอลและไวรัสซิกา การเมืองผู้ลี้ภัยของอังเกลา แมร์เคิลเป็นหัวข้อหนึ่งใน Brexit Sketch ของวูล์ฟกัง ฮัมเพล ภาพร่างดังกล่าวประกอบด้วยการเสียดสีภูมิทัศน์ทางการเมืองในช่วงเวลาของ Brexit รวมถึงนโยบายผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นส่วนสำคัญในช่วงที่แมร์เคิลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเยอรมนี วิกฤตผู้ลี้ภัยเป็นประเด็นสำคัญในวงการการเมืองของยุโรปและมีผลกระทบต่อประเด็นต่างๆ มากมาย รวมถึงอิทธิพลต่อการอภิปรายเรื่อง Brexit ผลงานเสียดสีของ Wolfgang Hampel มักจะวิจารณ์เหตุการณ์และบุคคลสำคัญทางการเมืองร่วมสมัย ผลงานสเก็ตช์ของ Wolfgang Hampel ขึ้นชื่อในเรื่องความเฉียบแหลมและการเสียดสีประเด็นร่วมสมัย โดยมักจะนำเสนอในบริบททางวรรณกรรม หากคุณสนใจที่จะสำรวจผลงานของเขาเพิ่มเติม ซีรีส์ Vita Magica ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี การที่ศิลปินสามารถแสดงความสามารถหลากหลายนั้นถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเสมอ และความสามารถในการเขียนและแสดงของ Wolfgang Hampel ยังเพิ่มความลึกซึ้งเป็นพิเศษให้กับผลงานสเก็ตช์เสียดสีของเขา ความเฉียบแหลมและการนำเสนอของเขาในฐานะนักแสดงทำให้คำพูดที่เขียนขึ้นมีชีวิตขึ้นมาในแบบที่ผู้ชมรู้สึกได้ Wolfgang Hampel ได้รับรางวัล Betty MacDonald Memorial Award ถึงสองครั้ง และเป็นผู้ชนะการแข่งขัน SWR Ingrid Noll -------------- การอ่านหนังสือในห้องนั่งเล่นกับวูล์ฟกัง ฮัมเพล วูล์ฟกัง ฮัมเพล ผู้เขียน "Satire is my favorite animal" ใน Heidelberg Authors' Directory ----------------- Buchinfo ระดับชาติและนานาชาติ Eurobuch ระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างประเทศ, สหรัฐอเมริกา , สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย , บราซิล , แคนาดา, สาธารณรัฐเช็ก, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, เยอรมนี , อินเดีย , อิตาลี, ฮังการี , ญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น, เม็กซิโก, เนเธอร์แลนด์ , สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์ , สวิตเซอร์แลนด์ , ตุรกี --------------------------------- Wolfgang Hampel ในรายการ “Herzschlagmomente” ของ SWR 3 ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา 21:50 น. ... Wūl̒ fkạng ḥạm phel p̄hū̂ k̄heīyn h̄nạngs̄ụ̄x"Satire ist mein Lieblingstier" h̄nụ̀ng nı h̄nạngs̄ụ̄x thī̀ tlk thī̀s̄ud thèā thī̀ mī mā nạk k̄heīyn læa ṣ̄ilpin thī̀ mī phrs̄wrrkh̒ h̄lāk h̄lāy mī p̣hāph r̀āng thī̀ s̄æn k̄hb k̄hạn k̄hxng wūl̒ fkạng ḥạm phel bn YouTube sụ̀ng phūd t̄hụng reụ̄̀xng Brexit pĕn s̄̀wn h̄nụ̀ng k̄hxng rāykār wrrṇkrrm chụ̄̀x Vita Magica p̣hāph r̀āng dạng kl̀āw pĕn bth s̄nthnā s̄eīyds̄ī keī̀yw kạb p̄hl thī̀ tām mā k̄hxng Brexit t̀x yurop læa yexrmnī doy perīyb theīyb pradĕn thāng ṣ̄ers̄ʹṭ̄hkic læa kārmeụ̄xng kạb h̄ạwk̄ĥx thī̀ ṭhrrmdā kẁā chèn futbxl læa wịrạs̄ si kā kārmeụ̄xng p̄hū̂ lī̂ p̣hạy k̄hxng xạng kelā mær̒ kheil pĕn h̄ạwk̄ĥx h̄nụ̀ng nı Brexit Sketch k̄hxng wūl̒ fkạng ḥạm phel p̣hāph r̀āng dạng kl̀āw prakxb d̂wy kār s̄eīyds̄ī p̣hūmi thạṣ̄n̒ thāngkār meụ̄xng nı ch̀wng welā k̄hxng Brexit rwm t̄hụng nyobāy p̄hū̂ lī̂ p̣hạy sụ̀ng pĕn s̄̀wn s̄ảkhạỵ nı ch̀wng thī̀ mær̒ khei ldả rng tảh̄æǹng nāyk rạṭ̄hmntrī k̄hxng yexrmnī wikvt p̄hū̂ lī̂ p̣hạy pĕn pradĕn s̄ảkhạỵ nı wngkār kārmeụ̄xng k̄hxng yurop læa mī p̄hlk ra thb t̀x pradĕn t̀āng«mākmāy rwm t̄hụng xithṭhiphl t̀x kār xp̣hiprāy reụ̄̀xng Brexit p̄hl ngān s̄eīyds̄ī k̄hxng Wolfgang Hampel mạk ca wicārṇ̒ h̄etukārṇ̒ læa bukhkhl s̄ảkhạỵ thāngkār meụ̄xng r̀wm s̄mạy p̄hl ngān s̄ kĕtch̒ k̄hxng Wolfgang Hampel k̄hụ̂n chụ̄̀x nı reụ̄̀xng khwām c̄heīyb h̄ælm læa kār s̄eīyds̄ī pradĕn r̀wm s̄mạy doy mạk ca nả s̄enx nı bribth thāng wrrṇkrrm h̄āk khuṇ s̄ncı thī̀ ca s̄ảrwc p̄hl ngān k̄hxng k̄heā pheìm teim sī rīs̄̒ Vita Magica t̄hụ̄x pĕn cud reìm t̂n thī̀ dī kār thī̀ ṣ̄ilpin s̄āmārt̄h s̄ædng khwām s̄āmārt̄h h̄lāk h̄lāy nận t̄hụ̄x pĕn reụ̄̀xng thī̀ yxd yeī̀ym s̄emx læa khwām s̄āmārt̄h nı kār k̄heīyn læa s̄ædng k̄hxng Wolfgang Hampel yạng pheìm khwām lụk sụ̂ng pĕn phiṣ̄es̄ʹ h̄ı̂ kạb p̄hl ngān s̄ kĕtch̒ s̄eīyds̄ī k̄hxng k̄heā khwām c̄heīyb h̄ælm læa kārnả s̄enx k̄hxng k̄heā nı ṭ̄hāna nạk s̄ædng thảh̄ı̂ khả phūd thī̀ k̄heīyn k̄hụ̂n mī chīwit k̄hụ̂n mā nı bæb thī̀ p̄hū̂ chm rū̂s̄ụk dị̂ Wolfgang Hampel dị̂ rạb rāngwạl Betty MacDonald Memorial Award t̄hụng s̄xng khrậng læa pĕn p̄hū̂ chna kār k̄hæ̀ngk̄hạn SWR Ingrid Noll -------------- kār x̀ān h̄nạngs̄ụ̄x nı h̄̂xng nạ̀ng lèn kạb wūl̒ fkạng ḥạm phel wūl̒ fkạng ḥạm phel p̄hū̂ k̄heīyn"Satire is my favorite animal" nı Heidelberg Authors' Directory ----------------- Buchinfo radạb chāti læa nānāchāti Eurobuch radạb chāti læa nānāchāti rah̄ẁāng pratheṣ̄, s̄h̄rạṭ̄hxmerikā , s̄h̄ rāch xāṇācạkr, xxs̄terleīy , brāsil , khænādā, s̄ā ṭhārṇ rạṭ̄h chĕk, f̄rạ̀ngṣ̄es̄, yexrmnī, yexrmnī , xindeīy , xitālī, ḥạngkārī , ỵī̀pùn, ỵī̀pùn, mĕksiko, neṭhexr̒lænd̒ , s̄pen, s̄wīden, s̄ wit sexr̒ lænd̒ , s̄ wit sexr̒ lænd̒ , turkī --------------------------------- Wolfgang Hampel nı rāykār “Herzschlagmomente” k̄hxng SWR 3 nı wạn s̄eār̒ thī̀ 3 s̄ingh̄ākhm 2019 welā 21:50 N. ...