Wednesday, June 12, 2024

Wolfgang Hampel, "Satire ist mein Lieblingstier" -iň awtory, şu wagta çenli ýazylan iň gyzykly kitaplaryň biri, ýazyjy we köp zehinli suratkeş

Wolfgang Hampel, "Satire ist mein Lieblingstier" -iň awtory, şu wagta çenli ýazylan iň gyzykly kitaplaryň biri, ýazyjy we köp zehinli suratkeş Brexit bilen iş salyşýan YouTube-da Wolfgang Hampeliň gaty ajaýyp eskizi bar. "Vita Magica" atly edebi programmanyň bir bölegi. Eskizde “Brexit” -iň Europeewropa we Germaniýa üçin ýetirýän netijeleri barada satirik söhbetdeşlik bar, ykdysady we syýasy aladalary futbol we Zika wirusy ýaly gündelik mowzuklar bilen tapawutlandyrýar. Angela Merkeliň bosgun syýasaty Wolfgang Hampeliň “Brexit” eskizinde bir tema. Eskiz, Brexit döwründäki syýasy keşbi, şol sanda Merkeliň Germaniýanyň kansleri wezipesinde işlän döwründe bosgun syýasatlaryny öz içine alýar. Bosgun krizisi Europeanewropa syýasatynda möhüm mesele bolup, Brexit jedellerine täsirini goşmak bilen dürli netijelere eýe boldy. Wolfgang Hampeliň satirik eserlerinde häzirki zaman syýasy wakalara we şahsyýetlere teswir bermek adaty zat. Wolfgang Hampeliň eskizleri, köplenç edebi kontekstde hödürlenýän häzirki zaman meselelerini paýhasly we satirik alyp barmagy bilen tanalýar. Eserleriniň köpüsini öwrenmek isleseňiz, “Vita Magica” seriýasy başlamak üçin gowy ýer. Suratkeşiň birnäçe zehinini görkezip bilmegi elmydama ajaýyp, Wolfgang Hampeliň ýazmak we ýerine ýetirmek ukyby satirik eskizlerine aýratyn çuňluk goşýar. Aktýor hökmünde zehinliligi we ýazan sözleri, ýazan sözlerini diňleýjiler bilen gaty seslener ýaly janlandyrýar. Wolfgang Hampel “Betty MacDonald Memorial” baýragyny iki gezek aldy we SWR Ingrid Noll bäsleşiginiň ýeňijisi. -------------- Wolfgang Hampel bilen ýaşaýyş otagy Buçinfo milli we halkara, obewrobuç milli we halkara , ABŞ , Angliýa , Awstraliýa , Braziliýa , Kanada , Çehiýa, Fransiýa , Germaniýa , Germaniýa , Hindistan , Italiýa , Wengriýa , Japanaponiýa , Japanaponiýa , Meksika , Gollandiýa , Ispaniýa , Şwesiýa , Şweýsariýa , Şweýsariýa , Türkiye --------------------------------- 2019-njy ýylyň 3-nji awgusty, şenbe güni sagat 9: 50-de SWR 3 programmasynda Wolfgang Hampel.