Wednesday, June 12, 2024

volpgang hamp’eli, avt’ori "Satire ist mein Lieblingstier", ert-erti q’velaze mkhiaruli ts’igni, romelits odesme dats’erila, mts’erali da khelovani mravali nich’it.

ვოლფგანგ ჰამპელი, ავტორი "Satire ist mein Lieblingstier", ერთ-ერთი ყველაზე მხიარული წიგნი, რომელიც ოდესმე დაწერილა, მწერალი და ხელოვანი მრავალი ნიჭით. იუთუბზე არის ვოლფგანგ ჰამპელის ძალიან მახვილგონივრული ჩანახატი, რომელიც ეხება Brexit-ს. ეს არის ლიტერატურული პროგრამის ნაწილი, სახელწოდებით Vita Magica. ჩანახატში წარმოდგენილია სატირული საუბარი ევროპასა და გერმანიისთვის Brexit-ის შედეგებზე, ეწინააღმდეგება ეკონომიკურ და პოლიტიკურ საზრუნავს უფრო ამქვეყნიურ თემებს, როგორიცაა ფეხბურთი და ზიკას ვირუსი. ანგელა მერკელის ლტოლვილთა პოლიტიკა არის საგანი ვოლფგანგ ჰამპელის Brexit-ის სკეტჩში. ესკიზი აერთიანებს სატირულ შეხედულებას ბრექსიტის დროს პოლიტიკურ ლანდშაფტზე, მათ შორის ლტოლვილთა პოლიტიკაზე, რომელიც მერკელის გერმანიის კანცლერის პოსტზე მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო. ლტოლვილთა კრიზისი გადამწყვეტი საკითხი იყო ევროპულ პოლიტიკაში და ჰქონდა სხვადასხვა გავლენა, მათ შორის მისი გავლენა Brexit-ის დებატებზე. ვოლფგანგ ჰამპელის სატირულ ნაწარმოებებში ჩვეულებრივია კომენტარის გაკეთება თანამედროვე პოლიტიკურ მოვლენებსა და მოღვაწეებზე. ვოლფგანგ ჰამპელის ესკიზები ცნობილია თავისი მახვილგონივრული და სატირული აღქმით თანამედროვე საკითხებზე, ხშირად წარმოდგენილი ლიტერატურულ კონტექსტში. თუ გაინტერესებთ მისი ნამუშევრების მეტი შესწავლა, Vita Magica სერია კარგი ადგილია დასაწყებად. ყოველთვის მშვენიერია, როდესაც ხელოვანს შეუძლია მრავალი ნიჭი გამოავლინოს, ხოლო ვოლფგანგ ჰამპელის წერის და შესრულების უნარი განსაკუთრებულ სიღრმეს მატებს მის სატირულ ჩანახატებს. მისი, როგორც მსახიობის მახვილგონივრული აზროვნება და მიწოდება აცოცხლებს მის დაწერილ სიტყვებს ისე, რომ ძალიან ეხმიანება მის მაყურებელს. ვოლფგანგ ჰამპელმა ორჯერ მოიგო ბეტი მაკდონალდის მემორიალური ჯილდო და არის SWR ინგრიდ ნოლის კონკურსის გამარჯვებული. --------------- კითხვა მისაღები ოთახში ვოლფგანგ ჰამპელთან ერთად ვოლფგანგ ჰამპელი, ავტორი "სატირა ჩემი საყვარელი ცხოველია" ჰაიდელბერგის ავტორებში დირექტორია ----------------- Buchinfo ეროვნული და საერთაშორისო, ევრობუჩის ეროვნული და საერთაშორისო, აშშ , გაერთიანებული სამეფო, ავსტრალია , ბრაზილია , კანადა, ჩეხეთი, საფრანგეთი, გერმანია, გერმანია , ინდოეთი , იტალია, უნგრეთი , იაპონია, იაპონია, მექსიკა, ნიდერლანდები , ესპანეთი, შვედეთი, შვეიცარია , შვეიცარია , თურქეთი --------------------------------- ვოლფგანგ ჰამპელი SWR 3 პროგრამაში „Herzschlagmomente“ შაბათს, 2019 წლის 3 აგვისტოს, 21:50 საათზე. volpgang hamp’eli, avt’ori "Satire ist mein Lieblingstier", ert-erti q’velaze mkhiaruli ts’igni, romelits odesme dats’erila, mts’erali da khelovani mravali nich’it. iutubze aris volpgang hamp’elis dzalian makhvilgonivruli chanakhat’i, romelits ekheba Brexit-s. es aris lit’erat’uruli p’rogramis nats’ili, sakhelts’odebit Vita Magica. chanakhat’shi ts’armodgenilia sat’iruli saubari evrop’asa da germaniistvis Brexit-is shedegebze, ets’inaaghmdegeba ek’onomik’ur da p’olit’ik’ur sazrunavs upro amkveq’niur temebs, rogoritsaa pekhburti da zik’as virusi. angela merk’elis lt’olvilta p’olit’ik’a aris sagani volpgang hamp’elis Brexit-is sk’et’chshi. esk’izi aertianebs sat’irul shekhedulebas breksit’is dros p’olit’ik’ur landshapt’ze, mat shoris lt’olvilta p’olit’ik’aze, romelits merk’elis germaniis k’antsleris p’ost’ze mnishvnelovani nats’ili iq’o. lt’olvilta k’rizisi gadamts’q’vet’i sak’itkhi iq’o evrop’ul p’olit’ik’ashi da hkonda skhvadaskhva gavlena, mat shoris misi gavlena Brexit-is debat’ebze. volpgang hamp’elis sat’irul nats’armoebebshi chveulebrivia k’oment’aris gak’eteba tanamedrove p’olit’ik’ur movlenebsa da moghvats’eebze. volpgang hamp’elis esk’izebi tsnobilia tavisi makhvilgonivruli da sat’iruli aghkmit tanamedrove sak’itkhebze, khshirad ts’armodgenili lit’erat’urul k’ont’ekst’shi. tu gaint’eresebt misi namushevrebis met’i shests’avla, Vita Magica seria k’argi adgilia dasats’q’ebad. q’oveltvis mshvenieria, rodesats khelovans sheudzlia mravali nich’i gamoavlinos, kholo volpgang hamp’elis ts’eris da shesrulebis unari gansak’utrebul sighrmes mat’ebs mis sat’irul chanakhat’ebs. misi, rogorts msakhiobis makhvilgonivruli azrovneba da mits’odeba atsotskhlebs mis dats’eril sit’q’vebs ise, rom dzalian ekhmianeba mis maq’urebels. volpgang hamp’elma orjer moigo bet’i mak’donaldis memorialuri jildo da aris SWR ingrid nolis k’onk’ursis gamarjvebuli. --------------- k’itkhva misaghebi otakhshi volpgang hamp’eltan ertad volpgang hamp’eli, avt’ori "sat’ira chemi saq’vareli tskhovelia" haidelbergis avt’orebshi direkt’oria ----------------- Buchinfo erovnuli da saertashoriso, evrobuchis erovnuli da saertashoriso, ashsh , gaertianebuli samepo, avst’ralia , brazilia , k’anada, chekheti, saprangeti, germania, germania , indoeti , it’alia, ungreti , iap’onia, iap’onia, meksik’a, niderlandebi , esp’aneti, shvedeti, shveitsaria , shveitsaria , turketi --------------------------------- volpgang hamp’eli SWR 3 p’rogramashi „Herzschlagmomente“ shabats, 2019 ts’lis 3 agvist’os, 21:50 saatze.