Sunday, February 27, 2022

Sreshta na OON za klimata v Parizh: Tvŭrdi se, che ruskiyat diplomat se e izvinil za voĭnata v Ukraĭna

ежедневно огледало Среща на ООН за климата в Париж: Твърди се, че руският дипломат се е извинил за войната в Украйна преди 3 часа Няма оправдание за атаката срещу Украйна, каза Олег Анисимов, цитиран. Той е ръководител на руската делегация на срещата на ООН за климата. Съобщава се, че ръководителят на руската делегация на срещата на ООН за климата в Париж се извини за голямата атака на Русия срещу Украйна. След страстно изказване на своя украински колега относно ситуацията в нейната страна, Олег Анисимов изненадващо заяви, че иска „да се извини от името на всички руснаци за невъзможността да предотврати този конфликт“, съобщиха три източника след последната среща на 195-те члена. щати на Междуправителствената група по изменение на климата (IPCC) в неделя, съобщи агенция AFP. „Тези, които виждат какво се случва, не могат да намерят никакво оправдание за тази атака срещу Украйна“, цитират трите източника англоезичния превод на речта на Анисимов. Съответно той изрази и своето „огромно възхищение“ от украинската делегация. Руският ръководител на делегацията говори на руски на онлайн конференцията на страните от IPCC и AFP нямаше достъп до оригиналния му принос. На въпрос на АФП Анисимов даде да се разбере, че думите му не трябва да се разбират като "официално изявление на руската делегация". По-скоро „изразяват моето лично мнение и отношение“. Делегатите и наблюдателите бяха очевидно впечатлени от приноса на Анисимов, както съобщиха половин дузина свидетели. „Той знае, че поема личен риск, това беше много искрено съобщение“, каза един участник пред АФП. 195-те държави-членки на IPCC прекараха две седмици в обобщаване на втората част на доклада на IPCC, който се занимава със сериозните последици от изменението на климата за хората и природата. Докладът от почти 4000 страници трябва да бъде публикуван в понеделник. (AFP) ezhednevno ogledalo Sreshta na OON za klimata v Parizh: Tvŭrdi se, che ruskiyat diplomat se e izvinil za voĭnata v Ukraĭna predi 3 chasa Nyama opravdanie za atakata sreshtu Ukraĭna, kaza Oleg Anisimov, tsitiran. Toĭ e rŭkovoditel na ruskata delegatsiya na sreshtata na OON za klimata. Sŭobshtava se, che rŭkovoditelyat na ruskata delegatsiya na sreshtata na OON za klimata v Parizh se izvini za golyamata ataka na Rusiya sreshtu Ukraĭna. Sled strastno izkazvane na svoya ukrainski kolega otnosno situatsiyata v neĭnata strana, Oleg Anisimov iznenadvashto zayavi, che iska „da se izvini ot imeto na vsichki rusnatsi za nevŭzmozhnostta da predotvrati tozi konflikt“, sŭobshtikha tri iztochnika sled poslednata sreshta na 195-te chlena. shtati na Mezhdupravitelstvenata grupa po izmenenie na klimata (IPCC) v nedelya, sŭobshti agentsiya AFP. „Tezi, koito vizhdat kakvo se sluchva, ne mogat da nameryat nikakvo opravdanie za tazi ataka sreshtu Ukraĭna“, tsitirat trite iztochnika angloezichniya prevod na rechta na Anisimov. Sŭotvetno toĭ izrazi i svoeto „ogromno vŭzkhishtenie“ ot ukrainskata delegatsiya. Ruskiyat rŭkovoditel na delegatsiyata govori na ruski na onlaĭn konferentsiyata na stranite ot IPCC i AFP nyamashe dostŭp do originalniya mu prinos. Na vŭpros na AFP Anisimov dade da se razbere, che dumite mu ne tryabva da se razbirat kato "ofitsialno izyavlenie na ruskata delegatsiya". Po-skoro „izrazyavat moeto lichno mnenie i otnoshenie“. Delegatite i nablyudatelite byakha ochevidno vpechatleni ot prinosa na Anisimov, kakto sŭobshtikha polovin duzina svideteli. „Toĭ znae, che poema lichen risk, tova beshe mnogo iskreno sŭobshtenie“, kaza edin uchastnik pred AFP. 195-te dŭrzhavi-chlenki na IPCC prekarakha dve sedmitsi v obobshtavane na vtorata chast na doklada na IPCC, koĭto se zanimava sŭs serioznite posleditsi ot izmenenieto na klimata za khorata i prirodata. Dokladŭt ot pochti 4000 stranitsi tryabva da bŭde publikuvan v ponedelnik. (AFP)