Monday, February 28, 2022

„Predotvratete nenuzhnata smŭrt na mladi ruski voĭnitsi“ – oligarsite okazvat natisk vŭrkhu Putin

СВЯТ „Предотвратете ненужната смърт на млади руски войници“ – олигарсите оказват натиск върху Путин Вчера в 22:00ч С оглед на руската агресионна война в Украйна няколко олигарси се дистанцираха от шефа на Кремъл Владимир Путин. В отворено писмо до Путин, публикувано в понеделник, медийният магнат Евгений Лебедев написа: „Като гражданин на Русия ви моля да сложите край на състоянието на нещата, при което руснаците убиват своите украински братя и сестри.“ Преди това милиардерите Олег Дерипаска и Олег Тинков също имаше ясни изявления Критика на руската война в Украйна. Лебедев, който също има британско гражданство и е член на британската камара на лордовете, публикува отвореното писмо във вестник London Evening Standard, който притежава. Европа е "на ръба на друга световна война" и светът е изправен пред "възможна ядрена катастрофа", предупреди той. Путин трябва да използва настоящите преговори с киевските власти, за да "прекрати тази ужасна война в Украйна". „Като британски гражданин ви призовавам да защитите Европа от тази война“, написа Лебедев. „Като руски патриот ви моля да предотвратите ненужната смърт на повече млади руски войници. Като гражданин на света ви призовавам да защитите света от унищожение.” Руският милиардер Олег Тинков също осъди смъртта на "невинни хора" в Украйна в понеделник като "немислима и неприемлива". „Държавите трябва да харчат пари за лечение на хора и за изследване на рака, а не за войни“, написа той в Instagram. Милиардерът Олег Дерипаска призова за „край на държавния капитализъм“ в Русия в лицето на икономическите санкции, наложени на Москва. „Това е истинска криза и имаме нужда от истински кризисни мениджъри“, обясни основателят на алуминиевата група Rusal в Telegram. Междувременно Путин нанесе нов риторичен удар срещу Запада. На среща, на която присъстваха, наред с други, ръководителят на руската централна банка Елвира Набиулина и шефът на Сбербанк Герман Греф, Путин определи западните страни като „империя на лъжите“, която иска да „приложи санкции срещу нашата страна“. "Войната никога не може да бъде отговорът" В Русия бизнес елитът рядко критикува правителството. След руската агресионна война в Украйна обаче няколко руски олигарси се противопоставиха на действията на президента Путин. Руският олигарх Михаил Фридман също заяви в неделя: „Войната никога не може да бъде отговорът“. В писмо до служителите на неговата холдингова компания Letterone родният украинец призова за прекратяване на "кървавото проливане" според компанията. Един от най-богатите хора в Русия, олигархът Роман Абрамович, е бил помолен за помощ от украинска страна, според говорителка. С него се свързаха "за да помогне за намирането на решение и сега се опитва да помогне", каза говорителката Рола Брентлин. Страните от ЕС, САЩ, Канада, Япония и други западни съюзници решиха да наложат строги санкции срещу Русия заради атаката срещу Украйна. Те включват изключване на важни руски банки от международната платежна система Swift, блокиране на транзакции от руската централна банка в подкрепа на руската валута и забрани за износ на високотехнологични стоки. Наказателните мерки са насочени и срещу олигарсите и техните активи. Русия обяви ответни мерки, но все още не е уточнила конкретни стъпки. Според Кремъл президентът Путин е искал да обсъди последствията от санкциите за икономиката на страната си със своите министри в понеделник. SVYAT „Predotvratete nenuzhnata smŭrt na mladi ruski voĭnitsi“ – oligarsite okazvat natisk vŭrkhu Putin Vchera v 22:00ch S ogled na ruskata agresionna voĭna v Ukraĭna nyakolko oligarsi se distantsirakha ot shefa na Kremŭl Vladimir Putin. V otvoreno pismo do Putin, publikuvano v ponedelnik, mediĭniyat magnat Evgeniĭ Lebedev napisa: „Kato grazhdanin na Rusiya vi molya da slozhite kraĭ na sŭstoyanieto na neshtata, pri koeto rusnatsite ubivat svoite ukrainski bratya i sestri.“ Predi tova miliarderite Oleg Deripaska i Oleg Tinkov sŭshto imashe yasni izyavleniya Kritika na ruskata voĭna v Ukraĭna. Lebedev, koĭto sŭshto ima britansko grazhdanstvo i e chlen na britanskata kamara na lordovete, publikuva otvorenoto pismo vŭv vestnik London Evening Standard, koĭto pritezhava. Evropa e "na rŭba na druga svetovna voĭna" i svetŭt e izpraven pred "vŭzmozhna yadrena katastrofa", predupredi toĭ. Putin tryabva da izpolzva nastoyashtite pregovori s kievskite vlasti, za da "prekrati tazi uzhasna voĭna v Ukraĭna". „Kato britanski grazhdanin vi prizovavam da zashtitite Evropa ot tazi voĭna“, napisa Lebedev. „Kato ruski patriot vi molya da predotvratite nenuzhnata smŭrt na poveche mladi ruski voĭnitsi. Kato grazhdanin na sveta vi prizovavam da zashtitite sveta ot unishtozhenie.” Ruskiyat miliarder Oleg Tinkov sŭshto osŭdi smŭrtta na "nevinni khora" v Ukraĭna v ponedelnik kato "nemislima i nepriemliva". „Dŭrzhavite tryabva da kharchat pari za lechenie na khora i za izsledvane na raka, a ne za voĭni“, napisa toĭ v Instagram. Miliarderŭt Oleg Deripaska prizova za „kraĭ na dŭrzhavniya kapitalizŭm“ v Rusiya v litseto na ikonomicheskite sanktsii, nalozheni na Moskva. „Tova e istinska kriza i imame nuzhda ot istinski krizisni menidzhŭri“, obyasni osnovatelyat na aluminievata grupa Rusal v Telegram. Mezhduvremenno Putin nanese nov ritorichen udar sreshtu Zapada. Na sreshta, na koyato prisŭstvakha, nared s drugi, rŭkovoditelyat na ruskata tsentralna banka Elvira Nabiulina i shefŭt na Sberbank German Gref, Putin opredeli zapadnite strani kato „imperiya na lŭzhite“, koyato iska da „prilozhi sanktsii sreshtu nashata strana“. "Voĭnata nikoga ne mozhe da bŭde otgovorŭt" V Rusiya biznes elitŭt ryadko kritikuva pravitelstvoto. Sled ruskata agresionna voĭna v Ukraĭna obache nyakolko ruski oligarsi se protivopostavikha na deĭstviyata na prezidenta Putin. Ruskiyat oligarkh Mikhail Fridman sŭshto zayavi v nedelya: „Voĭnata nikoga ne mozhe da bŭde otgovorŭt“. V pismo do sluzhitelite na negovata kholdingova kompaniya Letterone rodniyat ukrainets prizova za prekratyavane na "kŭrvavoto prolivane" spored kompaniyata. Edin ot naĭ-bogatite khora v Rusiya, oligarkhŭt Roman Abramovich, e bil pomolen za pomosht ot ukrainska strana, spored govoritelka. S nego se svŭrzakha "za da pomogne za namiraneto na reshenie i sega se opitva da pomogne", kaza govoritelkata Rola Brentlin. Stranite ot ES, SASHT, Kanada, Yaponiya i drugi zapadni sŭyuznitsi reshikha da nalozhat strogi sanktsii sreshtu Rusiya zaradi atakata sreshtu Ukraĭna. Te vklyuchvat izklyuchvane na vazhni ruski banki ot mezhdunarodnata platezhna sistema Swift, blokirane na tranzaktsii ot ruskata tsentralna banka v podkrepa na ruskata valuta i zabrani za iznos na visokotekhnologichni stoki. Nakazatelnite merki sa nasocheni i sreshtu oligarsite i tekhnite aktivi. Rusiya obyavi otvetni merki, no vse oshte ne e utochnila konkretni stŭpki. Spored Kremŭl prezidentŭt Putin e iskal da obsŭdi posledstviyata ot sanktsiite za ikonomikata na stranata si sŭs svoite ministri v ponedelnik. Show less