Friday, December 29, 2023

„Większość świata” przygotowuje się do ataku nuklearnego: analiza „naukowa” daje Putinowi jasną radę

„Większość świata” przygotowuje się do ataku nuklearnego: analiza „naukowa” daje Putinowi jasną radę: Artykuł autorstwa Sandry Kathe • 1H. Rosja Próbując powstrzymać Zachód od dalszego wspierania Ukrainy, rosyjskie media państwowe wielokrotnie grożą drastycznymi konsekwencjami. Moskwa – Na konferencji prasowej zorganizowanej przez rosyjską państwową agencję informacyjną TASS rosyjscy „eksperci” w dziedzinie polityki zagranicznej, obronnej i gospodarczej przedstawili „badanie”, zgodnie z którym Rosja powinna wyjaśnić Zachodowi, że jej „działania” przyczyniają się do „konflikt na Ukrainie”. „Zagraża wojną nuklearną. Wniesienie tego spostrzeżenia do debaty publicznej jest zatem „silnym środkiem” „odstraszania” przeciwników Rosji. Wynika to z raportu TASS ze środy (27 grudnia). W związku z tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji i Komisja Polityki Zagranicznej Dumy Państwowej zleciły „analizę naukową”. Badanie, nad którym pracowali eksperci Rady ds. Polityki Zagranicznej i Obronnej oraz Moskiewskiej Szkoły Ekonomicznej (HSE), propaguje podejście, które rosyjskie media państwowe realizują od początku wojny na Ukrainie. Osobistości rosyjskiej telewizji, takie jak gospodarz talk-show Władimir Sołowjow i szefowa RT Margarita Simonyan, wielokrotnie mówią o możliwych konsekwencjach konfliktu nuklearnego. Rosja mówi o obronie przed Zachodem i grozi eskalacją Artykuł, główny autor Wydziału Gospodarki Światowej HSE, Siergiej Karaganow, sugeruje, że Rosja może zostać zmuszona do skorzystania z broni nuklearnej. Jako powód podaje się, że Rosja musi spodziewać się ataków na swoim terytorium ze względu na wsparcie Zachodu dla Ukrainy, którą atakuje. Przycisk pełnego ekranu Podczas defilad wojskowych Putin wielokrotnie podkreślał siłę militarną Rosji. Jego doradcy nawołują teraz do stosowania dalszych gróźb. Dlatego zdaniem TASS „eksperci” doradzają rządowi Kremla „przygotowanie kręgów i społeczeństw rządzących większości świata na możliwą eskalację konfliktu poprzez polityczne lub – w skrajnych przypadkach – bezpośrednie wykorzystanie czynnika nuklearnego. ” Dyskusja społeczna na ten temat byłaby wówczas „silnym czynnikiem powstrzymującym Zachód i łamiącym jego wolę, jeśli chodzi o angażowanie się w agresywne zachowania”. Stanowisko Rosji w sprawie wojny na Ukrainie: w centrum „Nowego Porządku Świata” Według TASS autorzy „badania” nie postrzegają Rosji jako winnej pomocy wojskowej z Zachodu, wręcz wręcz twierdzą, że wraz z rozpoczęciem „operacji specjalnej” Rosja stała się „wojskowo-politycznym rdzeniem” większości świata” i jest gotowy do stworzenia „nowego porządku świata”, w którym Zachód traci dominującą rolę. „Globalne południe i wschód” są naturalnymi partnerami Rosji, ponieważ istnieje tu wspólny interes w „demokratyzacji porządku światowego i wykorzenieniu praktyk neokolonialnych oraz nacisków ze strony systemów politycznych, monetarnych i finansowych na całym świecie”. Z badania wynika także, że „nie ma nadziei na poprawę stosunków z krajami Zachodu w dającej się przewidzieć przyszłości” oraz że Rosja musi skupić się na „rozwijających się” partnerstwach z innymi regionami, takimi jak Azja, Afryka, Bliski Wschód i Ameryka Łacińska. „Nowe, odpowiednie połączenia” z Zachodem można było nawiązać dopiero po wygraniu wojny przez Rosję. (tak)