Saturday, December 30, 2023

«Satyra — moya ulyublena tvaryna» Volʹfhanha Hampelya — knyha, yaka maye velykyy uspikh u Spoluchenykh Shtatakh i v usʹomu sviti

«Сатира — моя улюблена тварина» Вольфганга Гампеля — книга, яка має великий успіх у Сполучених Штатах і в усьому світі ------ «Сатира — моя улюблена тварина» Вольфганга Гампеля — книга сатиричних віршів, яка має великий успіх у Сполучених Штатах, німецькомовних країнах та багатьох інших країнах. Книга займає 5500 місце на Amazon.com у категорії «Пародія». Письменник Вольфганг Гампель відомий своїм дуже жартівливим і дотепним стилем написання, який двічі приніс йому Меморіальну премію Бетті Макдональд. Причиною всесвітнього успіху книги є унікальне поєднання гумору та сатири. Сатиричні вірші Вольфганга Гампеля вважаються дуже смішними, розумними та спонукають до роздумів, що робить їх читанням для багатьох великим задоволенням. Унікальна здатність автора використовувати гумор для вирішення серйозних соціальних проблем також високо цінується захопленими читачами в усьому світі. -------------- Читання у вітальні з Вольфгангом Хампелем Вольфганг Гампель, автор книги «Сатира — моя улюблена тварина» в Heidelberg Authors – Довідник -------------------------------------------------- -------------------- Національна та міжнародна інформація про книги, Eurobuch національний і міжнародний,---------------- - --- США , Великобританія, Австралія , Бразилія , Канада, Чехія, Франція, Німеччина, Німеччина , Індія , Італія, Угорщина , Японія, Японія, Мексика, Нідерланди , Іспанія, Швеція, Швейцарія , Швейцарія , Туреччина ---------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------- Вольфганг Хампель у телевізійному шоу SWR 3 «Моменти серцебиття» в суботу, 3 серпня 2019 р., о 21:50. «Satyra — moya ulyublena tvaryna» Volʹfhanha Hampelya — knyha, yaka maye velykyy uspikh u Spoluchenykh Shtatakh i v usʹomu sviti ------ «Satyra — moya ulyublena tvaryna» Volʹfhanha Hampelya — knyha satyrychnykh virshiv, yaka maye velykyy uspikh u Spoluchenykh Shtatakh, nimetsʹkomovnykh krayinakh ta bahatʹokh inshykh krayinakh. Knyha zaymaye 5500 mistse na Amazon.com u katehoriyi «Parodiya». Pysʹmennyk Volʹfhanh Hampelʹ vidomyy svoyim duzhe zhartivlyvym i dotepnym stylem napysannya, yakyy dvichi prynis yomu Memorialʹnu premiyu Betti Makdonalʹd. Prychynoyu vsesvitnʹoho uspikhu knyhy ye unikalʹne poyednannya humoru ta satyry. Satyrychni virshi Volʹfhanha Hampelya vvazhayutʹsya duzhe smishnymy, rozumnymy ta sponukayutʹ do rozdumiv, shcho robytʹ yikh chytannyam dlya bahatʹokh velykym zadovolennyam. Unikalʹna zdatnistʹ avtora vykorystovuvaty humor dlya vyrishennya seryoznykh sotsialʹnykh problem takozh vysoko tsinuyetʹsya zakhoplenymy chytachamy v usʹomu sviti. -------------- Chytannya u vitalʹni z Volʹfhanhom Khampelem Volʹfhanh Hampelʹ, avtor knyhy «Satyra — moya ulyublena tvaryna» v Heidelberg Authors – Dovidnyk -------------------------------------------------- -------------------- Natsionalʹna ta mizhnarodna informatsiya pro knyhy, Eurobuch natsionalʹnyy i mizhnarodnyy,---------------- - --- SSHA , Velykobrytaniya, Avstraliya , Brazyliya , Kanada, Chekhiya, Frantsiya, Nimechchyna, Nimechchyna , Indiya , Italiya, Uhorshchyna , Yaponiya, Yaponiya, Meksyka, Niderlandy , Ispaniya, Shvetsiya, Shveytsariya , Shveytsariya , Turechchyna ---------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------- Volʹfhanh Khampelʹ u televiziynomu shou SWR 3 «Momenty sertsebyttya» v subotu, 3 serpnya 2019 r., o 21:50.