Friday, December 29, 2023

"Världsmajoriteten" förbereder sig för kärnvapenangrepp: "Vetenskaplig" analys ger Putin tydliga råd

"Världsmajoriteten" förbereder sig för kärnvapenangrepp: "Vetenskaplig" analys ger Putin tydliga råd Artikel av Sandra Kathe • 1 H. Ryssland I ett försök att stoppa västvärlden från att ytterligare stödja Ukraina hotar Rysslands statliga medier upprepade gånger med drastiska konsekvenser. Moskva - I en presskonferens som hölls av den ryska statliga nyhetsbyrån TASS presenterade ryska "experter" inom utrikes-, försvars- och ekonomisk politik en "studie" enligt vilken Ryssland bör göra det klart för väst att dess "agerande" bidrar till "konflikten i Ukraina." "Riskerar kärnvapenkrig. Att föra in denna uppfattning i den offentliga debatten är därför ett "starkt medel" för att "avskräcka" Rysslands motståndare. Det framgår av en TASS-rapport onsdagen (27 december). Följaktligen beställde det ryska utrikesministeriet och statsdumans utrikespolitiska kommitté den "vetenskapliga analysen". Studien, som experter från rådet för utrikes- och försvarspolitik och Moscow School of Economics (HSE) ska ha arbetat på, propagerar för ett tillvägagångssätt som Rysslands statliga medier har följt sedan Ukrainakrigets början. Ryska tv-personligheter som talkshowvärden Vladimir Solovyov och RT-chefen Margarita Simonyan pratar upprepade gånger om de möjliga konsekvenserna av en kärnvapenkonflikt. Ryssland talar om försvar mot väst och hotar med eskalering Tidningen, huvudförfattare till HSE-fakulteten för världsekonomi Sergey Karaganov, föreslår att Ryssland kan tvingas tillgripa kärnvapen. Skälet som anges är att Ryssland måste förvänta sig attacker på sitt eget territorium på grund av västvärldens stöd till Ukraina som man angriper. Helskärmsknapp Vid militärparader insisterar Putin upprepade gånger på Rysslands militära styrka. Hans rådgivare uppmanar nu till ytterligare hot. Det är därför, enligt TASS, "experterna" råder Kremls regering att "förbereda de styrande kretsarna och samhällena i världsmajoriteten för en möjlig upptrappning av konflikten genom politisk eller – i extrema fall – direkt användning av kärnkraftsfaktorn. ” Den sociala diskussionen om detta skulle då vara en "stark faktor för att stoppa västvärlden och bryta dess vilja när det gäller att engagera sig i aggressivt beteende." Rysslands ståndpunkt om Ukrainakriget: I centrum för en "ny världsordning" Enligt TASS ser författarna till "studien" inte Ryssland som skulden för det militära biståndet från väst, utan hävdar istället att Ryssland i och med starten av sin "särskilda operation" har blivit den "militärpolitiska kärnan" av världsmajoriteten" och är redo att skapa en "ny världsordning "att initiera, där väst förlorar sin dominerande roll. De "globala södern och österna" är naturliga partner för Ryssland eftersom det finns ett gemensamt intresse här av att "demokratisera världsordningen och utrota nykolonialistisk praxis och tryck från de politiska, monetära och finansiella systemen över hela världen". Studien säger också att det "inte finns något hopp om att förbättra relationerna med länder i väst inom överskådlig framtid" och att Ryssland behöver fokusera på "boomande" partnerskap med andra regioner som Asien, Afrika, Mellanöstern och Latinamerika. "Nya, lämpliga förbindelser" kunde bara etableras med väst när Ryssland hade vunnit kriget. (saka)