Saturday, September 30, 2023

Angela Merkel: De eerste citaten uit het ZDF-interview lekken uit – er staat een oerknal te gebeuren

Thüringen 24 Angela Merkel: De eerste citaten uit het ZDF-interview lekken uit – er staat een oerknal te gebeuren Artikel door Marcel Görmann • twee uur. Terwijl Merkels opvolger als CDU-leider, Friedrich Merz, herhaaldelijk tekeergaat tegen asielzoekers en migranten (“sociaal toerisme”, “kleine pasja’s”, “je tanden opnieuw laten maken”), slaat ex-kanselier Angela Merkel een heel andere toon aan. Politiek Berlijn kijkt reikhalzend uit naar haar ZDF-interview op maandagavond (2 oktober). De eerste quotes van haar lekken al uit. Angela Merkel wil een nieuw verhaal – en ook immigranten erbij betrekken Een dag voor de feestdag van de Duitse eenheid zendt ZDF een interview uit met de voormalige bondskanselier. De zender zendt het om 19.20 uur uit, volgend op het “heute” nieuws. Het is het eerste tv-interview na haar ambtstermijn. Het gesprek met Merkel maakt deel uit van de documentaire “Aan de pols met Mitri Sirin – Hoeveel eenheid hebben we bereikt?” Het punt is dat veel Oost-Duitsers en mensen met een migratieachtergrond nog steeds niet het gevoel hebben in de Bondsrepubliek te zijn aangekomen. Angela Merkel heeft hierover een duidelijke mening: er is een nieuw verhaal nodig dat ook migranten omvat. “Het heeft dit verhaal nodig, het heeft het altijd nodig gehad.” Voormalig bondskanselier Angela Merkel in de ZDF-documentaire De afgelopen jaren zijn er veel mensen gekomen ‘die permanent in ons land wonen en hier niet altijd gewoond hebben.’ Het is ‘voor ons weer een nieuwe taak om ze op te nemen. Duitsland omvat iedereen.” Deze woorden doen denken aan de beroemde uitspraak van Merkel: “We kunnen het” midden in de eerste asielcrisis in 2015. Merkel voor een gastvrije cultuur: Merz legt andere accenten De voormalige bondskanselier geeft een duidelijke boodschap af van een gastvrije cultuur en bereidheid om te integreren. En dat in een tijd waarin het land vooral praat over het aanscherpen van de asielregels en het beperken van de capaciteit om asielzoekers op te nemen. Merkel zet een heel andere toon dan oppositieleider Friedrich Merz. Op het partijhoofdkwartier van de CDU, het Konrad Adenauer Huis, zal het tv-interview waarschijnlijk kritischer worden bekeken.