Thursday, March 31, 2022

Velychezni vtraty dlya Rosiyi: 17 000 zahyblykh soldativ

Величезні втрати для Росії: 17 000 загиблих солдатів ЗА НОВИНАМИ Z-LIVE 30 березня 2022 року 09:17 За словами посла України в ООН Сергія Кислизя, війна проти України матиме серйозні наслідки для російських військових. Від початку загарбницької війни проти України загинули 17 тисяч російських солдатів. Крім того, Росія втратила понад 1700 одиниць бронетехніки та майже 600 танків, заявив Кислиця в Раді Безпеки ООН. Подальші втрати, такі як 300 артилерійських систем, 127 літаків і 129 вертольотів, майже 100 систем залпового вогню, 54 системи протиповітряної оборони та сім кораблів, є "безпрецедентним ударом" для російського уряду, заявив посол України в ООН. Інформацію неможливо перевірити самостійно. Velychezni vtraty dlya Rosiyi: 17 000 zahyblykh soldativ ZA NOVYNAMY Z-LIVE 30 bereznya 2022 roku 09:17 Za slovamy posla Ukrayiny v OON Serhiya Kyslyzya, viyna proty Ukrayiny matyme seryozni naslidky dlya rosiysʹkykh viysʹkovykh. Vid pochatku zaharbnytsʹkoyi viyny proty Ukrayiny zahynuly 17 tysyach rosiysʹkykh soldativ. Krim toho, Rosiya vtratyla ponad 1700 odynytsʹ bronetekhniky ta mayzhe 600 tankiv, zayavyv Kyslytsya v Radi Bezpeky OON. Podalʹshi vtraty, taki yak 300 artyleriysʹkykh system, 127 litakiv i 129 vertolʹotiv, mayzhe 100 system zalpovoho vohnyu, 54 systemy protypovitryanoyi oborony ta sim korabliv, ye "bezpretsedentnym udarom" dlya rosiysʹkoho uryadu, zayavyv posol Ukrayiny v OON. Informatsiyu nemozhlyvo pereviryty samostiyno.