Thursday, March 31, 2022

Russiýa üçin uly ýitgiler: 17,000 esger öldi

Russiýa üçin uly ýitgiler: 17,000 esger öldi Z-LIVE HABARLARYNY BY 2022-nji ýylyň 30-njy marty 09:17 Ukrainanyň BMG-däki ilçisi Sergiý Kyslyjanyň sözlerine görä, Ukraina garşy söweş rus goşunlary üçin uly netijelere getirer. Ukraina garşy agressiýa söweşi başlaly bäri 17,000 rus esgeriniň ölendigi aýdylýar. Mundan başga-da, Russiýa 1700-den gowrak sowutly ulag we 600-e golaý tank ýitirdi diýip, Kyslytsiýa BMG Howpsuzlyk Geňeşinde aýtdy. Ukrainanyň BMG-däki ilçisi 300 artilleriýa ulgamy, 127 uçar we 129 dikuçar, 100-e golaý raketa atyjy ulgam, 54 howa goranyş ulgamy we ýedi gämi ýaly ýitgileriň Russiýanyň hökümeti üçin "görlüp-eşidilmedik zarba" bolandygyny aýtdy. Maglumatlary özbaşdak barlap bolmaýar.