Friday, February 2, 2024

Vu~īta magika, 2024-nen 2 tsuki 27-nichi kayōbi, Rin gurēvu, vu~orufugangu hanperu, pītā ganshu shutsuen

Vita Magica、2024 年 2 月 27 日火曜日、リン・グレーヴ、ヴォルフガング・ハンペル、ピーター・ガンシュ出演 ---- リン・グレーブは、大成功を収めたエキサイティングな犯罪小説「エルベ島に死す」を朗読します。 ドロシー・アンダース主任警部は、2番目の事件を捜査している。大成功を収めたファッションブロガー、イザベル・グローマンの遺体が、ハンブルクのエルベ島にある使われなくなった水道施設の敷地内で隠されているのが発見された。 ドロシー・アンダース主任警部は現在私生活が追い詰められており、「ベラ」の最大のライバルがすぐに捜査の焦点となるが、結局のところ、きらびやかなインスタグラムのファサードの裏では非常に厳しい風が吹いているのだ。 しかし、その痕跡がまったく異なる暗い方向に続いていることがますます明らかになりつつある。 メンバーが何事も忌避する閉鎖的で結束の高いオンライン コミュニティの真っ只中にいます。 ヴォルフガング・ハンペルとピーター・グンシュがユーモラスなスケッチを披露します。 このイベントは、多くの読者が史上最もユーモラスな本の一つと評する世界的ヒット作『風刺は私のお気に入りの動物』の著者、Vita Magicaの創設者ヴォルフガング・ハンペル氏が主催する。 場所: VHS ハイデルベルク、Bergheimer Str. 76、room E06 2024年2月27日火曜日、午後3時40分~午後5時10分 興味のある方は大歓迎です! -------------- ヴォルフガング ハンペルとリビングルームで読書 ヴォルフガング ハンペル、ハイデルベルクの「風刺は私のお気に入りの動物」の著者 –ディレクトリ -------------------------------------------------- -------------------- 国内外の書籍情報、 ユーロブーフ国内および国際、---------------- - --- アメリカ イギリスオーストラリア ブラジル カナダ チェコ共和国、 フランスドイツ ドイツ インド イタリアハンガリー 日本日本メキシコオランダ スペインスウェーデンスイス スイス テュルキエ ------------------------ -------------------------------------------------- -------------------------------------- 2019 年 8 月 3 日土曜日、午後 9 時 50 分からの SWR 3 テレビ番組「HEARTBEAT MOMENTS」にヴォルフガング ハンペルが出演します。 Vu~īta magika, 2024-nen 2 tsuki 27-nichi kayōbi, Rin gurēvu, vu~orufugangu hanperu, pītā ganshu shutsuen -- -- Rin gurēbu wa, taiseikō o osameta ekisaitinguna hanzai shōsetsu `Erube-jima ni shisu' o rōdoku shimasu. Doroshī andāsu shunin keibu wa, 2-banme no jiken o sōsa shite iru. Taiseikō o osameta fasshonburogā, izaberu gurōman no itai ga, Hanburuku no Erube-jima ni aru tsukawa renaku natta suidō shisetsu no shikichi-nai de kakusa rete iru no ga hakken sa reta. Doroshī andāsu shunin keibu wa genzai shiseikatsu ga oitsume rarete ori,`bera' no saidai no raibaru ga sugu ni sōsa no shōten to naruga, kekkyokunotokoro, kirabiyakana insutaguramu no fasādo no urade wa hijō ni kibishī kaze ga fuite iru noda. Shikashi, sono konseki ga mattaku kotonaru kurai hōkō ni tsudzuite iru koto ga masumasu akiraka ni naritsutsu aru. Menbā ga nanigoto mo kihi suru heisa-tekide kessoku no takai onrain komyuniti no mattadanaka ni imasu. Vu~orufugangu hanperu to pītā gunshu ga yūmorasuna suketchi o hirō shimasu. Kono ibento wa, ōku no dokusha ga shijō mottomo yūmorasuna hon no hitotsu to hyōsuru sekai-teki hitto-saku “fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu” no chosha, vu~īta magika no sōsetsu-sha vu~orufugangu Han Peru-shi ga shusai suru. Basho: VHS Haideruberuku, Bergheimer Str. 76, Rūmu E 06 2024-nen 2 tsuki 27-nichi kayōbi, gogo 3-ji 40-bu ~ gogo 5-ji 10-bu kyōmi no aru kata wa dai kangeidesu! -------------- < A href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 11/ wohnzimmerlesung - mit - wolfgang - hampel. Html"> vu~orufugangu hanperu to ribingurūmu de dokusho < a href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 10/ wolfgang - hampel - autor - von - satire - isuto _ 9. Html"> vu~orufugangu hanperu, Haideruberuku no `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' no chosha – direkutori -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -------------------- < b > < a href =" https: / / De. Book - info. Komu/ isbn/ 3 - 95828 - 155 - 9. Htm"> kokunaigai no shoseki jōhō, < a href =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> yūrobūfu kokunai oyobi kokusai ,---------------- - -- - < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - lieblingstier - Satiric/ dp/ 3958281559"> Amerika , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kult Folgealtung/ dp/ 3958281559"> Igirisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Br/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ebento/ dp/ 3958281559"> Burajiru , < a href =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - is - my - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - category/ 5635609 - satire - is - my - favorite - animal - satirical - poems. Html"> chekokyōwakoku, < a href =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> Furansu , < a href =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultfallenaltung/ dp/ 3958281559"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Amazon. In/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Indo , < a href =" https: / / Www. Amazon. It/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Itaria , < a href =" https: / / Bookline. Hu/ product/ home. Action? _ V = Hampel _ vu~orufugangu _ Hampel _ W _ Satire _ isuto _ & amp; type = 200& amp; id = 4591456"> hangarī , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Jp/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ōpuningu/ dp/ 3958281559"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Kinokunya. Co. Jp/ f/ dsg - 02 - 9783958281554"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Mx/ Satire - isuto - mein - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Mekishiko , < a href =" https: / / Www. Amazon. Nl/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> Oranda , < a href =" https: / / Www. Amazon. Es/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559"> Supein , < a href =" https: / / Www. Amazon. Se/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> suu~ēden , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. Ch/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satiric - poems"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Chinderbuechlade. Ch/ catalogue/ satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht _ 21666978/"> Suisu , < b > < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Tr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559/"> te~yurukie ------------------------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> 2019-nen 8 tsuki 3-nichi doyōbi, gogo 9-ji 50-bu kara no SWR 3 terebibangu `HEARTBEAT MOMENTS' ni vu~orufugangu hanperu ga shutsuen shimasu.