Monday, October 30, 2023

sekaijū no ōku no dokusha ni yoreba, shijō mottomo yūmorasuna hon no hitotsudearu `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' no chosha vu~orufugangu hanperu ga, atarashī kyabarēgurūpu `haideruberugā fūshi eshi' o setsuritsu shita

新しいキャバレーグループ「The Heidelberger Satireschotterer」は、2023 年 10 月 31 日に、ハイデルベルク、ベルクハイマー通り 144 にあるベルクハイム地区管理局の近隣の部屋で自己紹介を行います----------------- - 世界中の多くの読者によれば、史上最もユーモラスな本のひとつである「風刺は私のお気に入りの動物」の著者ヴォルフガング・ハンペルが、新しいキャバレーグループ「ハイデルベルガー風刺画師」を設立した。 2023年10月31日(火)、ヴォルフガング・ハンペルに新しいキャバレーグループが登場します! ロマンチックなハイデルベルクでは、これまでにこんなことは起こりませんでした!---------------------------- ハイデルベルクの風刺作家 ヴォルフガング・ハンペル著 ------------------------ ドイツでも、世界でも、ハイデルベルクでも、 これから仕事に取り掛かります。 タブーのないグラベルをしたいと思っています。 もうどんな話題も無駄にはさせません。 ぜひお楽しみください。 私たちは今日、自分自身を再発明しました。 ハイデルベルク風刺作家とそのプログラム、 オオカミのように野生的ですが、子羊のように決して敬虔ではありません。 -------------------------------------------------- ------------ ヴォルフガング ハンペル、ハイデルベルクの「風刺は私のお気に入りの動物」の著者 –ディレクトリ -------------------------------------------------- -------------------- 国内外の書籍情報、 ユーロブーフ国内および国際、---------------- - --- アメリカ イギリスオーストラリア ブラジル カナダ チェコ共和国、 フランスドイツ ドイツ インド イタリアハンガリー 日本日本メキシコオランダ スペインスウェーデンスイス スイス テュルキエ ------------------------ Wolfgang Hampel の SWR 3 ショー「Heartbeat Moments」 Atarashī kyabarēgurūpu `The Heidelberger Satireschotterer' wa, 2023-nen 10 tsuki 31-nichi ni, Haideruberuku, berukuhaimā-dōri 144 ni aru berukuhaimu chiku kanri-kyoku no kinrin no heya de jiko shōkai o okonaimasu ----------------- - sekaijū no ōku no dokusha ni yoreba, shijō mottomo yūmorasuna hon no hitotsudearu `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' no chosha vu~orufugangu hanperu ga, atarashī kyabarēgurūpu `haideruberugā fūshi eshi' o setsuritsu shita. 2023-Nen 10 tsuki 31-nichi (hi), vu~orufugangu hanperu ni atarashī kyabarēgurūpu ga tōjō shimasu! Romanchikkuna Haideruberuku dewa, kore made ni kon'na koto wa okorimasendeshita! -- - ------------------------- Haideruberuku no fūshi sakka vu~orufugangu Han Peru-cho ------------------------ doitsude mo, sekai demo, Haideruberuku demo, korekara shigoto ni torikakarimasu. Tabū no nai guraberu o shitai to omotte imasu. Mō don'na wadai mo muda ni wa sa semasen. Zehi o tanoshimi kudasai. Watashitachiha kyō, jibun jishin o sai hatsumei shimashita. Haideruberuku fūshi sakka to sono puroguramu, ōkami no yō ni yasei-tekidesuga, kohitsuji no yō ni kesshite keikende wa arimasen. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- ------------ < A href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 10/ wolfgang - hampel - autor - von - satire - isuto _ 9. Html"> vu~orufugangu hanperu, Haideruberuku no `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' no chosha – direkutori -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -------------------- < b > < a href =" https: / / De. Book - info. Komu/ isbn/ 3 - 95828 - 155 - 9. Htm"> kokunaigai no shoseki jōhō, < a href =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> yūrobūfu kokunai oyobi kokusai ,---------------- - -- - < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - lieblingstier - Satiric/ dp/ 3958281559"> Amerika , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kult Folgealtung/ dp/ 3958281559"> Igirisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Br/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ebento/ dp/ 3958281559"> Burajiru , < a href =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - is - my - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - category/ 5635609 - satire - is - my - favorite - animal - satirical - poems. Html"> chekokyōwakoku, < a href =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> Furansu , < a href =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultfallenaltung/ dp/ 3958281559"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Amazon. In/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Indo , < a href =" https: / / Www. Amazon. It/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Itaria , < a href =" https: / / Bookline. Hu/ product/ home. Action? _ V = Hampel _ vu~orufugangu _ Hampel _ W _ Satire _ isuto _ & amp; type = 200& amp; id = 4591456"> hangarī , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Jp/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ōpuningu/ dp/ 3958281559"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Kinokunya. Co. Jp/ f/ dsg - 02 - 9783958281554"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Mx/ Satire - isuto - mein - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Mekishiko , < a href =" https: / / Www. Amazon. Nl/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> Oranda , < a href =" https: / / Www. Amazon. Es/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559"> Supein , < a href =" https: / / Www. Amazon. Se/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> suu~ēden , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. Ch/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satiric - poems"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Chinderbuechlade. Ch/ catalogue/ satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht _ 21666978/"> Suisu , < b > < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Tr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559/"> te~yurukie ------------------------ < b > < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> vu~orufugangu Hampel no SWR 3 shō `hātobīto mōmentsu'