Monday, April 2, 2018

Beautiful Polish Easter poems

 

Bildergebnis für Easter in Poland

 

How these beautiful Polish Easter poems tell the story about Easter 

Poems can tell a story in a beautiful way! I found these 2 beautiful Polish Easter poems and wanted to share them with you. I tried to do my best translating them for you:)
Bóg odrzucił ten kamień
God moved this stone
Bóg odrzucił ten kamień jakby nic nie ważył
I wstał tak lekko z grobu,
że na twarzach straży
Nie było widać lęku i zdumienia
Może nie zobaczyli nawet,
że się świat odmienia
God moved the stone as if he weighed nothing
He raised so lightly from the grave
that on the faces of the guards
It did not show fear and amazement
Maybe they did not even notice,
that the world is changing
Bóg zmartwychwstał,
odwalił groby naszych domów
Gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było
I nie przepuścił tej nocy nikomu
Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą
God raised from the dead,
rolled away the graves of our homes
Where already well in the dream was
He did not missed anyone that night
He forced us to leave our warm quilts
Bóg zmartwychwstał,
odwalił groby naszych domów
Byśmy stanęli. Na światło spojrzeli
Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli
God raised from the dead,
rolled away the graves of our homes
So we stand up and look at the light
So with a great cry we will breathe
Ernest Bryll
z tomu “Golgota Jasnogórska””, 2001
Ernest Bryll
From the volume “Golgota Jasnogórska”, 2001

Nim zamilkną dzwony
Before bells get silent
Jeszcze dzisiaj biją dzwony
płacz żałosny płacz strwożony
męka Pańska coraz bliżej
oczy Syna coraz wyżej
wypatrują Ojca.
Even today, sounding bells
plaintive cry tears trembling
Passion of the Lord closer
the eyes of the Son higher and higher
look for The Father
Jeszcze dzisiaj dzwony płaczą
z żalem gorzkim i rozpaczą
wkrótce siądą do wieczerzy
jeden nie zmówi pacierzy
tylko zdradzi.
Even today, the bells cry
with bitter regret and despair
soon they will sit at the supper
one does not collusion prayers
only betrays.
Jeszcze dzisiaj mówią dzwony
jak zostanie upodlony
Bóg w ciele człowieka
jaka kaźń i śmierć Go czeka
nim duchem powstanie.
Even today bells talk
as he will be debased
God in the human body
what punishment awaits him and death
before his spirit of the uprising.
Jutro zamilkną już dzwony
świat zostanie pogrążony
w głuchej ciszy i żałobie
staną warty przy grobie
i wnet zasną.
Tomorrow bells will get silent
the world will be plunged
in dead silence, and mourning
They will guard the tomb
and soon fall asleep.
Znów obudzą ich dzwony
śpiew radosny śpiew natchniony
odkupieniem win śmiertelnych
zatrzaśnięciem wrót piekielnych
powrotem do Ojca.
Again the bells will wake them up
singing a joyful inspired song
redemption wines fatal
slamming shut the gates of hell
back to the Father.
Nim zamilkną
coraz ciszej biją dzwony
coraz słabiej biją
ludzkie serca.
Before they will get silent
getting quieter sounding bells
less and less beat
the human hearts.
Krzysztof Kamil Baczyński