Wednesday, December 30, 2020

Preuzimaju li Euroviziju pjesme na engleskom jeziku?

ESC navijači, Jesu li šanse za pobjedu na ESC veće ako pjevam pjesmu na engleskom? Ili bi izvođači trebali pjevati na svom materinjem jeziku? Ne bi li za ESC bilo bolje da ponovno imamo jezičnu raznolikost? Kakvo je vaše mišljenje? ABBA je pobijedila s Waterloom 1974. godine i pjevala na engleskom jeziku. Poslije su opet promijenili pravila. No, od pravila su postojale iznimke. Globalno vrlo uspješna njemačka grupa Silver Convention smjela je pjevati za Njemačku na engleskom na ESC 1977 u Londonu. Preuzimaju li Euroviziju pjesme na engleskom jeziku? Da i ne. Natječaj za 2019. nastavio je trend iz 2018. godine većeg broja prijava izvan engleskog jezika. Međutim, za otkazano natjecanje 2020. godine, samo je 12 potvrđenih prijava sadržavalo jezik koji nije engleski, manje od trećine svih prijava. Koje je tvoje mišljenje?