Wednesday, December 30, 2020

Các bài hát tiếng Anh có đang chiếm lĩnh Eurovision không?

Người hâm mộ ESC, Cơ hội chiến thắng ESC có cao hơn nếu tôi hát một bài hát bằng tiếng Anh không? Hay những người biểu diễn nên hát bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Sẽ không tốt hơn cho ESC nếu chúng ta có sự đa dạng ngôn ngữ một lần nữa? Ý kiến ​​của bạn là gì? ABBA giành chiến thắng với Waterloo vào năm 1974 và hát bằng tiếng Anh. Sau đó, họ lại thay đổi các quy tắc. Nhưng có những ngoại lệ đối với quy tắc. Nhóm Silver Convention rất thành công trên toàn cầu của Đức đã được phép hát cho Đức bằng tiếng Anh tại ESC 1977 ở London. Các bài hát tiếng Anh có đang chiếm lĩnh Eurovision không? Có và không. Cuộc thi năm 2019 tiếp tục xu hướng từ năm 2018 với số lượng bài dự thi không phải tiếng Anh cao hơn. Tuy nhiên, đối với cuộc thi bị hủy bỏ năm 2020, chỉ có 12 bài dự thi được xác nhận có ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, ít hơn một phần ba tổng số bài dự thi. Ý kiến ​​của bạn là gì?