Wednesday, December 30, 2020

เพลงภาษาอังกฤษเข้าครอบครอง Eurovision หรือไม่?

แฟน ๆ ESC โอกาสที่จะชนะ ESC จะดีกว่าไหมถ้าฉันร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษ? หรือนักแสดงควรร้องเพลงเป็นภาษาแม่? ESC จะดีกว่าไหมถ้าเรามีความหลากหลายทางภาษาอีกครั้ง คุณมีความคิดเห็นอย่างไร? ABBA ชนะด้วย Waterloo ในปี 1974 และร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นพวกเขาก็เปลี่ยนกฎอีกครั้ง แต่มีข้อยกเว้นสำหรับกฎ กลุ่ม Silver Convention ของเยอรมันที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในระดับโลกได้รับอนุญาตให้ร้องเพลงให้เยอรมนีเป็นภาษาอังกฤษในงาน ESC 1977 ในลอนดอน เพลงภาษาอังกฤษเข้าครอบครอง Eurovision หรือไม่? ใช่และไม่ใช่การแข่งขันในปี 2019 ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปี 2018 จากจำนวนผู้เข้าร่วมที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษสูงขึ้น อย่างไรก็ตามสำหรับการแข่งขันที่ถูกยกเลิกในปี 2020 มีเพียง 12 รายการที่ได้รับการยืนยันเท่านั้นที่เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษซึ่งน้อยกว่าหนึ่งในสามของรายการทั้งหมด ความคิดเห็นของคุณคืออะไร? -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Phelng p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ k̄hêā khrxbkhrxng Eurovision h̄rụ̄x mị̀? Fæn «ESC xokās̄ thī̀ ca chna ESC ca dī kẁā h̄ịm t̄ĥā c̄hạn r̂xngphelng pĕn p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ? H̄rụ̄x nạk s̄ædng khwr r̂xngphelng pĕn p̣hās̄ʹā mæ̀? ESC ca dī kẁā h̄ịm t̄ĥā reā mī khwām h̄lākh̄lāy thāng p̣hās̄ʹā xīk khrậng khuṇ mī khwām khidh̄ĕn xỳāngrị? ABBA chna d̂wy Waterloo nıpī 1974 læa r̂xngphelng pĕn p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ h̄lạngcāk nận phwk k̄heā k̆ pelī̀yn kḍ xīk khrậng tæ̀ mī k̄ĥx ykwên s̄ảh̄rạb kḍ klùm Silver Convention k̄hxng yexrmạn thī̀ pras̄b khwām s̄ảrĕc xỳāng māk nı radạb lok dị̂ rạb xnuỵāt h̄ı̂ r̂xngphelng h̄ı̂ yexrmnī pĕn p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ nı ngān ESC 1977 nı lxndxn phelng p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ k̄hêā khrxbkhrxng Eurovision h̄rụ̄x mị̀? Chı̀ læa mị̀chı̀ kār k̄hæ̀ngk̄hạn nı pī 2019 yạng khng mī næwnôm s̄ūng k̄hụ̂n cāk pī 2018 cāk cảnwn p̄hū̂ k̄hêā r̀wm thī̀ mị̀chı̀ p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ s̄ūng k̄hụ̂n xỳāngrịk̆tām s̄ảh̄rạb kār k̄hæ̀ngk̄hạn thī̀ t̄hūk ykleik nı pī 2020 mī pheīyng 12 rāykār thī̀ dị̂ rạb kār yụ̄nyạn thèānận thī̀ pĕn p̣hās̄ʹā xụ̄̀n thī̀ mị̀chı̀ p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ sụ̀ng n̂xy kẁā h̄nụ̀ng nı s̄ām k̄hxng rāykār thậngh̄md khwām khidh̄ĕn k̄hxng khuṇ khụ̄x xarị?