Monday, August 14, 2023

Volʹfhanh Hampelʹ, Henrikh Heyne, «Satyra — moya ulyublena tvaryna», odna z nayhumorystychnishykh i nayrozumnishykh knyh usikh chasiv

Вольфганг Гампель, Генріх Гейне, «Сатира — моя улюблена тварина», одна з найгумористичніших і найрозумніших книг усіх часів ------------------ «Сатира — моя улюблена тварина» — книга, яка відрізняється від інших гумористичних, сатиричних книжок тим, що в ній є не лише смішні вірші, а й інформація про культовий захід «Vita Magica» в Академії для людей похилого віку в Гейдельберзі. Цей захід є літературно-музичним циклом, створеним Вольфгангом Гампелем, у якому він представляє власні замальовки, пісні, вірші та тексти. Книга дає уявлення про різноманітність і креативність творчості Вольфганга Гампеля, яка одночасно є соціально критичною та розважальною. Однією з причин успіху автора в США, Великій Британії та інших країнах є те, що він звертається до універсальних проблем, зрозумілих і актуальних поза культурними кордонами. Наприклад, він пише про кохання, політику, мистецтво, релігію, спорт і багато іншого. Його стилю притаманні іронія, дотепність та алюзії, які змушують читача задуматися та посміхнутися. Він знає, як грати з мовою і чітко передавати своє повідомлення. Вольфганг Хампель і Генріх Гейне — обидва майстри самознущання. Вони поділяють схоже почуття гумору та ставлення до свого часу та суспільства. Вольфганг Гампель — німецький письменник, журналіст і артист кабаре, відомий найбільше своїми сатиричними творами. Він опублікував кілька книг, у тому числі про американську гумористку Бетті Макдональд і його сатиричний шедевр «Сатира — моя улюблена тварина», яку багато читачів у всьому світі вважають однією з найбільш гумористичних книг усіх часів. Хочу додати, що для мене це також одна з найрозумніших книг усіх часів. -------------------------------------------------- ------ Національна та міжнародна інформація про книги, Eurobuch національний і міжнародний,---------------- - --- США , Велика Британія, Австралія , Бразилія , Канада, Чехія, Франція, Німеччина, Німеччина , Індія , Італія, Угорщина , Японія, Японія, Мексика, Нідерланди , Іспанія, Швеція, Швейцарія , Швейцарія , Туреччина -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----- Вольфганг Хампель у шоу SWR 3 "Herzschlag-Momente" Volʹfhanh Hampelʹ, Henrikh Heyne, «Satyra — moya ulyublena tvaryna», odna z nayhumorystychnishykh i nayrozumnishykh knyh usikh chasiv ------------------ «Satyra — moya ulyublena tvaryna» — knyha, yaka vidriznyayetʹsya vid inshykh humorystychnykh, satyrychnykh knyzhok tym, shcho v niy ye ne lyshe smishni virshi, a y informatsiya pro kulʹtovyy zakhid «Vita Magica» v Akademiyi dlya lyudey pokhyloho viku v Heydelʹberzi. Tsey zakhid ye literaturno-muzychnym tsyklom, stvorenym Volʹfhanhom Hampelem, u yakomu vin predstavlyaye vlasni zamalʹovky, pisni, virshi ta teksty. Knyha daye uyavlennya pro riznomanitnistʹ i kreatyvnistʹ tvorchosti Volʹfhanha Hampelya, yaka odnochasno ye sotsialʹno krytychnoyu ta rozvazhalʹnoyu. Odniyeyu z prychyn uspikhu avtora v SSHA, Velykiy Brytaniyi ta inshykh krayinakh ye te, shcho vin zvertayetʹsya do universalʹnykh problem, zrozumilykh i aktualʹnykh poza kulʹturnymy kordonamy. Napryklad, vin pyshe pro kokhannya, polityku, mystetstvo, relihiyu, sport i bahato inshoho. Yoho stylyu prytamanni ironiya, dotepnistʹ ta alyuziyi, yaki zmushuyutʹ chytacha zadumatysya ta posmikhnutysya. Vin znaye, yak hraty z movoyu i chitko peredavaty svoye povidomlennya. Volʹfhanh Khampelʹ i Henrikh Heyne — obydva maystry samoznushchannya. Vony podilyayutʹ skhozhe pochuttya humoru ta stavlennya do svoho chasu ta suspilʹstva. Volʹfhanh Hampelʹ — nimetsʹkyy pysʹmennyk, zhurnalist i artyst kabare, vidomyy naybilʹshe svoyimy satyrychnymy tvoramy. Vin opublikuvav kilʹka knyh, u tomu chysli pro amerykansʹku humorystku Betti Makdonalʹd i yoho satyrychnyy shedevr «Satyra — moya ulyublena tvaryna», yaku bahato chytachiv u vsʹomu sviti vvazhayutʹ odniyeyu z naybilʹsh humorystychnykh knyh usikh chasiv. Khochu dodaty, shcho dlya mene tse takozh odna z nayrozumnishykh knyh usikh chasiv. -------------------------------------------------- ------ Natsionalʹna ta mizhnarodna informatsiya pro knyhy, Eurobuch natsionalʹnyy i mizhnarodnyy,---------------- - --- SSHA , Velyka Brytaniya, Avstraliya , Brazyliya , Kanada, Chekhiya, Frantsiya, Nimechchyna, Nimechchyna , Indiya , Italiya, Uhorshchyna , Yaponiya, Yaponiya, Meksyka, Niderlandy , Ispaniya, Shvetsiya, Shveytsariya , Shveytsariya , Turechchyna -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----- Volʹfhanh Khampelʹ u shou SWR 3 "Herzschlag-Momente"