Saturday, January 6, 2024

Finland planlegger nytt Russland-forbud

Dagens.de Finland planlegger nytt Russland-forbud------ Artikkel av Peter Zeifert • 2 timer. Siden Russland begynte sin invasjon av Ukraina i februar 2022, har en rekke land rundt om i verden innført ulike sanksjoner mot Russland og til og med innført sine egne lokale restriksjoner mot Putins nasjon. Det førte blant annet til at Finland stengte alle sine grenser mot Russland i desember og derfor ikke tillot noen fra Russland å komme inn i landet. Nå er Finland i ferd med å gjennomføre et nytt forbud. Ifølge den finske avisen Helsingin Sanomat planlegger Finland å forby import av russisk flytende naturgass (LNG) fra neste år. Finlands miljø- og klimaminister Kai Mykkanen understreket at denne beslutningen er et strategisk tiltak, ettersom profitt på fossilt brensel utgjør en betydelig del av den russiske økonomien og indirekte finansierer krigen mot Ukraina. Nytt EU-forslag tilbyr løsning Denne kunngjøringen følger EUs beslutning i desember som tillater medlemslandene å effektivt forby russiske LNG-forsendelser. EU har imidlertid ennå ikke sanksjonert russisk LNG, og rekordvolumer ble kjøpt fra Russland i 2023. Iskaldt i Sverige og Russland Den finske ministeren erkjente potensielle utfordringer knyttet til langsiktige kontrakter mellom europeiske og russiske selskaper. Det nye EU-forslaget tilbyr en løsning som gjør at russiske og hviterussiske selskaper kan få forbud mot å kjøpe kapasitet i europeiske gassrørledninger og LNG-terminaler. Denne forskriften tillater europeiske energiselskaper å si opp kontrakter med russiske leverandører uten å pådra seg kanselleringsgebyrer. Storbritannia, Latvia og Litauen har allerede sluttet å kjøpe russisk LNG, noe som skaper presedens for andre europeiske land. Mykkanen uttrykte håp om at Finland vil implementere forbudet effektivt neste år. Denne avgjørelsen kommer i en kontekst der Russland leverte nesten 16 millioner tonn LNG til Europa i fjor, noe som understreker russiske energikilders betydelige rolle i det europeiske markedet.