Wednesday, September 6, 2023

Pidhotovlenyy mobilʹnyy telefon vybukhnuv – pid chas zamakhu pidirvavsya heneral Putina

Підготовлений мобільний телефон вибухнув – під час замаху підірвався генерал Путіна Стаття з сайту ФОКУС Онлайн 4 години Генерал Путіна Юрій Афанасьєвський важко поранений при спробі теракту в Україні! Вибух мобільного телефону розкриває геополітичну напруженість і інтриги розвідки. Хто за цим стоїть? Під час спроби теракту в Україні російський генерал-майор Юрій Афанасьєвський отримав важкі поранення від вибуху заправленого мобільного телефону. За повідомленнями New York Post, цей підроблений мобільний телефон подарували генералу, колишньому голові Державного митного комітету так званої ЛНР. Коли він активував пристрій, він здетонував. Тоді Афанасьєвського доставили до лікарні з важкими осколковими пораненнями голови, шиї та живота. Від вибуху також постраждав його 21-річний син. За словами луганських чиновників, які применшують серйозність поранень генерала, він "живий і здоровий". New York Post також повідомила, що три пальці сина довелося ампутувати, повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС. Є підозри, що за нападом могли стояти українські спецслужби. У зв'язку з цим російський слідчий комітет вже затримав жінку, яка нібито передала Афанасьєвському заготовлений мобільний телефон. Як повідомляє New York Post, ймовірна вбивця нібито зізналася у своїй причетності до невдалого замаху, який, ймовірно, планували співробітники української спецслужби. Важливо зазначити, що раніше Афанасьєвський працював у Федеральній розвідувальній службі Росії (ФСБ) і виступав фінансистом "ЛНР". Кажуть, що генерал також надавав кошти проросійським парамілітарним угрупованням, які націлювалися на українські сили. Pidhotovlenyy mobilʹnyy telefon vybukhnuv – pid chas zamakhu pidirvavsya heneral Putina Stattya z saytu FOKUS Onlayn 4 hodyny Heneral Putina Yuriy Afanasʹyevsʹkyy vazhko poranenyy pry sprobi teraktu v Ukrayini! Vybukh mobilʹnoho telefonu rozkryvaye heopolitychnu napruzhenistʹ i intryhy rozvidky. Khto za tsym stoyitʹ? Pid chas sproby teraktu v Ukrayini rosiysʹkyy heneral-mayor Yuriy Afanasʹyevsʹkyy otrymav vazhki poranennya vid vybukhu zapravlenoho mobilʹnoho telefonu. Za povidomlennyamy New York Post, tsey pidroblenyy mobilʹnyy telefon podaruvaly heneralu, kolyshnʹomu holovi Derzhavnoho mytnoho komitetu tak zvanoyi LNR. Koly vin aktyvuvav prystriy, vin zdetonuvav. Todi Afanasʹyevsʹkoho dostavyly do likarni z vazhkymy oskolkovymy poranennyamy holovy, shyyi ta zhyvota. Vid vybukhu takozh postrazhdav yoho 21-richnyy syn. Za slovamy luhansʹkykh chynovnykiv, yaki prymenshuyutʹ seryoznistʹ poranenʹ henerala, vin "zhyvyy i zdorovyy". New York Post takozh povidomyla, shcho try palʹtsi syna dovelosya amputuvaty, povidomlyaye rosiysʹke derzhavne informatsiyne ahent·stvo TASS. YE pidozry, shcho za napadom mohly stoyaty ukrayinsʹki spetssluzhby. U zv'yazku z tsym rosiysʹkyy slidchyy komitet vzhe zatrymav zhinku, yaka nibyto peredala Afanasʹyevsʹkomu zahotovlenyy mobilʹnyy telefon. Yak povidomlyaye New York Post, ymovirna vbyvtsya nibyto ziznalasya u svoyiy prychetnosti do nevdaloho zamakhu, yakyy, ymovirno, planuvaly spivrobitnyky ukrayinsʹkoyi spetssluzhby. Vazhlyvo zaznachyty, shcho ranishe Afanasʹyevsʹkyy pratsyuvav u Federalʹniy rozviduvalʹniy sluzhbi Rosiyi (FSB) i vystupav finansystom "LNR". Kazhutʹ, shcho heneral takozh nadavav koshty prorosiysʹkym paramilitarnym uhrupovannyam, yaki natsilyuvalysya na ukrayinsʹki syly.