Monday, September 18, 2023

Asielfraude: Italië verkoopt zichzelf als DE lijdende staat – maar Duitsland heeft veel meer op zijn schouders

BERLIJN LIVE Asielfraude: Italië verkoopt zichzelf als DE lijdende staat – maar Duitsland heeft veel meer op zijn schouders Artikel door Marcel Görmann • 5 uren Asiellast: Italië en Duitsland Italië luidt het asielalarm! “De reden voor migratie die Italië sinds begin dit jaar ervaart, is onhoudbaar”, klaagt premier Girogia Meloni. Ze roept op tot een EU-missie om migrantenboten in de Middellandse Zee te blokkeren zodra ze vertrekken. Vooral de beelden uit Lampedusa zijn tegenwoordig dramatisch. Ruim 5.000 mensen kwamen daar dinsdag via de Middellandse Zee aan – een nieuw record. Het eerste opvangcentrum op het kleine eiland, dat tussen Sicilië en Noord-Afrika ligt, was nu extreem overvol. Maar is het werkelijk zo dat Italië het grootste deel van de last moet dragen? Helemaal niet, zoals blijkt uit de asielcijfers! Italië zou veel meer asielzoekers moeten accepteren; in plaats daarvan draagt ​​Duitsland het grootste deel van de last Lukas Gahleitner-Gertz is woordvoerder van de “asylkoördinatie Österreich”. De instelling ondersteunt sinds 1991 asielzoekers in Oostenrijk. Gahleitner-Gertz is goed op de hoogte van de huidige asielaantallen in Europa. Zijn oordeel: Er is een discrepantie tussen de beelden van de buitensporige eisen van de Italiaanse staat in Lampedusa en de nuchtere feiten. Sinds 2013 zijn er in totaal 652.075 asielaanvragen in Italië binnengekomen. Dat is 9,4 procent van alle asielaanvragen in de EU. Het Italiaanse bevolkingsaandeel in de EU bedraagt ​​echter 13 procent! Vanuit puur statistisch perspectief zou Italië meer moeten dragen – en draagt ​​het de lasten over aan andere EU-landen! Vooral in Duitsland. Het EU-brede aandeel asielaanvragen in dit land bedraagt ​​34,9 procent – ​​ruim boven het gemiddelde. Asiel: Het land houdt zich ook niet langer aan de Dublin-regels Een ander voorbeeld van Gahleitner-Gertz op X (voorheen Twitter) onderstreept de onrechtvaardigheid van asiel. In Oostenrijk zijn er de afgelopen tien jaar ongeveer 180.000 positieve asielprocedures geweest. In Italië daarentegen zijn dat er nog niet eens twee keer zoveel (313.525), terwijl het land ruim zes keer zoveel inwoners heeft! Ook wijst de asieldeskundige erop dat Italië sinds december geen asielzoekers meer terugneemt uit andere EU-landen via het Dublin-systeem. De Dublinregels bepalen dat asielzoekers hun aanvraag moeten indienen in het eerste EU-land waar zij geregistreerd staan. Iedereen die dit in een ander land probeert te doen, kan daarheen worden teruggestuurd. Italië houdt zich echter niet langer aan deze overeenkomst. Het feit dat Lampedusa een knelpunt is geworden, is een “managementfout”, aldus de Oostenrijker. Feit blijft echter dat Italië ondanks het probleem van de buitengrens een ondergemiddeld aantal asielprocedures kent.