Thursday, March 14, 2024

Tomas z hurtu «Holosy hir» ledʹ ne vtratyv rivnovahu i rozbyv okulyary

Томас з гурту «Голоси гір» ледь не втратив рівновагу і розбив окуляри Томас завжди такий веселий, а тепер йому доводиться носити окуляри на сцені. Я боявся, що він втратить рівновагу під час виступу. Йому теж було незручно, бо він одразу схопив окуляри. Це може бути небезпечно, якщо ви носите окуляри. Було б неможливо уявити, якби окуляри Томаса були пошкоджені, і він бачив усе на сцені лише розмитим. ---------------------- На думку багатьох читачів і критиків у всьому світі, книга Вольфганга Гампеля «Сатира — моя улюблена тварина» є однією з найбільш гумористичних книг усіх часів. -------------------- -------------- Читання у вітальні з Вольфгангом Хампелем Вольфганг Гампель, автор книги «Сатира — моя улюблена тварина» в Heidelberg Authors – Довідник -------------------------------------------------- -------------------- Національна та міжнародна інформація про книги, Eurobuch національний і міжнародний,---------------- - --- США , Великобританія, Австралія , Бразилія , Канада, Чехія, Франція, Німеччина, Німеччина , Індія , Італія, Угорщина , Японія, Японія, Мексика, Нідерланди , Іспанія, Швеція, Швейцарія , Швейцарія , Туреччина ---------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------- Вольфганг Гампель у телевізійному шоу SWR 3 «Моменти серцебиття» в суботу, 3 серпня 2019 р., о 21:50. Tomas z hurtu «Holosy hir» ledʹ ne vtratyv rivnovahu i rozbyv okulyary Tomas zavzhdy takyy veselyy, a teper yomu dovodytʹsya nosyty okulyary na stseni. YA boyavsya, shcho vin vtratytʹ rivnovahu pid chas vystupu. Yomu tezh bulo nezruchno, bo vin odrazu skhopyv okulyary. Tse mozhe buty nebezpechno, yakshcho vy nosyte okulyary. Bulo b nemozhlyvo uyavyty, yakby okulyary Tomasa buly poshkodzheni, i vin bachyv use na stseni lyshe rozmytym. ---------------------- Na dumku bahatʹokh chytachiv i krytykiv u vsʹomu sviti, knyha Volʹfhanha Hampelya «Satyra — moya ulyublena tvaryna» ye odniyeyu z naybilʹsh humorystychnykh knyh usikh chasiv. -------------------- -------------- Chytannya u vitalʹni z Volʹfhanhom Khampelem Volʹfhanh Hampelʹ, avtor knyhy «Satyra — moya ulyublena tvaryna» v Heidelberg Authors – Dovidnyk -------------------------------------------------- -------------------- Natsionalʹna ta mizhnarodna informatsiya pro knyhy, Eurobuch natsionalʹnyy i mizhnarodnyy,---------------- - --- SSHA , Velykobrytaniya, Avstraliya , Brazyliya , Kanada, Chekhiya, Frantsiya, Nimechchyna, Nimechchyna , Indiya , Italiya, Uhorshchyna , Yaponiya, Yaponiya, Meksyka, Niderlandy , Ispaniya, Shvetsiya, Shveytsariya , Shveytsariya , Turechchyna ---------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------- Volʹfhanh Hampelʹ u televiziynomu shou SWR 3 «Momenty sertsebyttya» v subotu, 3 serpnya 2019 r., o 21:50.