Thursday, March 21, 2024

Tho mạs̄ cāk klùm'Voices of the Mountains' keụ̄xb ca s̄ūỵ s̄eīy kār thrngtạw læa thub wæ̀ntā k̄hxng k̄heā

โทมัสจากกลุ่ม 'Voices of the Mountains' เกือบจะสูญเสียการทรงตัวและทุบแว่นตาของเขา โทมัสเป็นคนตลกเสมอ! ฉันกลัวว่าเขาจะเสียสมดุลระหว่างการแสดงเต้นรำ เขาไม่สบายใจเช่นกันเพราะเขาคว้าแว่นตาทันที นี่อาจเป็นอันตรายได้หากคุณสวมแว่นตา คงเป็นไปไม่ได้เลยหากแว่นตาของโทมัสเสียหายและเขามองเห็นทุกอย่างบนเวทีเบลอเท่านั้น ---------------------- ตามที่ผู้อ่านและนักวิจารณ์ทั่วโลกกล่าวไว้ หนังสือ 'Satire is my Favorite Animal' ของ Wolfgang Hampel เป็นหนึ่งในหนังสือที่มีอารมณ์ขันมากที่สุดตลอดกาล -------------------- --------------- ห้องนั่งเล่นอ่านหนังสือกับ Wolfgang Hampel Wolfgang Hampel ผู้แต่ง “Satire is my Favorite Animal” ใน Heidelberg Authors – ไดเรกทอรี -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------- ข้อมูลหนังสือในประเทศและต่างประเทศ Eurobuch ระดับชาติและนานาชาติ,---------------- - --- สหรัฐอเมริกา , สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย , บราซิล , แคนาดา, สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส, เยอรมนี, เยอรมนี , อินเดีย , อิตาลี, ฮังการี , ญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น, เม็กซิโก, เนเธอร์แลนด์ , สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์ , สวิตเซอร์แลนด์ , ตุรกี ---------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------- Wolfgang Hampel ในรายการโทรทัศน์ SWR 3 “Heartbeat Moments” ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา 21:50 น. Tho mạs̄ cāk klùm'Voices of the Mountains' keụ̄xb ca s̄ūỵ s̄eīy kār thrngtạw læa thub wæ̀ntā k̄hxng k̄heā tho mạs̄ pĕn khn tlk s̄emx! C̄hạn klạw ẁā k̄heā ca s̄eīy s̄mdul rah̄ẁāng kār s̄ædng tênrả k̄heā mị̀ s̄bāycı chèn kạn pherāa k̄heā khŵā wæ̀ntā thạnthī nī̀ xāc pĕn xạntrāy dị̂ h̄āk khuṇ s̄wm wæ̀ntā khng pĕn pị mị̀ dị̂ ley h̄āk wæ̀ntā k̄hxng tho mạs̄ s̄eīy h̄āy læa k̄heā mxng h̄ĕn thuk xỳāng bn wethī belx thèānận ---------------------- tām thī̀ p̄hū̂ x̀ān læa nạk wicārṇ̒ thạ̀w lok kl̀āw wị̂ h̄nạngs̄ụ̄x'Satire is my Favorite Animal' k̄hxng Wolfgang Hampel pĕn h̄nụ̀ng nı h̄nạngs̄ụ̄x thī̀ mī xārmṇ̒ k̄hạn māk thī̀s̄ud tlxd kāl -------------------- --------------- h̄̂xng nạ̀ng lèn x̀ān h̄nạngs̄ụ̄x kạb Wolfgang Hampel Wolfgang Hampel p̄hū̂ tæ̀ng “Satire is my Favorite Animal” nı Heidelberg Authors – dịrekthxrī -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------- k̄ĥxmūl h̄nạngs̄ụ̄x nı pratheṣ̄ læa t̀āng pratheṣ̄ Eurobuch radạb chāti læa nānāchāti,---------------- - --- s̄h̄rạṭ̄hxmerikā , s̄h̄ rāch xāṇācạkr, xxs̄terleīy , brāsil , khænādā, s̄ā ṭhārṇ rạṭ̄h chĕk f̄rạ̀ngṣ̄es̄, yexrmnī, yexrmnī , xindeīy , xitālī, ḥạngkārī , ỵī̀pùn, ỵī̀pùn, mĕksiko, neṭhexr̒lænd̒ , s̄pen, s̄wīden, s̄ wit sexr̒ lænd̒ , s̄ wit sexr̒ lænd̒ , turkī ---------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------- Wolfgang Hampel nı rāykār thorthạṣ̄n̒ SWR 3 “Heartbeat Moments” nı wạn s̄eār̒ thī̀ 3 s̄ingh̄ākhm 2019 welā 21:50 N.