Monday, March 11, 2024

«Satyra — moya ulyublena tvaryna» Volʹfhanha Hampelya — tse ne lyshe odna z nayhumorystychnishykh knyzhok usikh chasiv, a y prysvyachena duzhe vazhlyvym, seryoznym temam

«Сатира — моя улюблена тварина» Вольфганга Гампеля — це не лише одна з найгумористичніших книжок усіх часів, а й присвячена дуже важливим, серйозним темам, наприклад, як ми справляємося з депресією та невпевненістю у собі. «Ікар» — чудовий текст, який я із захопленням перечитую знову і знову. Гумористична літературна перлина, написана на найвищому рівні. Автор не просто вміє нас розсмішити. Книга, яка проникає під шкіру і надихає всіх нас! Мені цілком зрозуміло, що Вольфганг Гампель охоплює багатьох читачів у всьому світі своєю книгою «Сатира — моя улюблена тварина». -------------- Читання у вітальні з Вольфгангом Хампелем Вольфганг Гампель, автор книги «Сатира — моя улюблена тварина» в Heidelberg Authors – Довідник -------------------------------------------------- -------------------- Національна та міжнародна інформація про книги, Eurobuch національний і міжнародний,---------------- - --- США , Великобританія, Австралія , Бразилія , Канада, Чехія, Франція, Німеччина, Німеччина , Індія , Італія, Угорщина , Японія, Японія, Мексика, Нідерланди , Іспанія, Швеція, Швейцарія , Швейцарія , Туреччина ---------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------- Вольфганг Гампель у телевізійному шоу SWR 3 «Моменти серцебиття» в суботу, 3 серпня 2019 р., о 21:50. «Satyra — moya ulyublena tvaryna» Volʹfhanha Hampelya — tse ne lyshe odna z nayhumorystychnishykh knyzhok usikh chasiv, a y prysvyachena duzhe vazhlyvym, seryoznym temam, napryklad, yak my spravlyayemosya z depresiyeyu ta nevpevnenistyu u sobi. «Ikar» — chudovyy tekst, yakyy ya iz zakhoplennyam perechytuyu znovu i znovu. Humorystychna literaturna perlyna, napysana na nayvyshchomu rivni. Avtor ne prosto vmiye nas rozsmishyty. Knyha, yaka pronykaye pid shkiru i nadykhaye vsikh nas! Meni tsilkom zrozumilo, shcho Volʹfhanh Hampelʹ okhoplyuye bahatʹokh chytachiv u vsʹomu sviti svoyeyu knyhoyu «Satyra — moya ulyublena tvaryna». -------------- Chytannya u vitalʹni z Volʹfhanhom Khampelem Volʹfhanh Hampelʹ, avtor knyhy «Satyra — moya ulyublena tvaryna» v Heidelberg Authors – Dovidnyk -------------------------------------------------- -------------------- Natsionalʹna ta mizhnarodna informatsiya pro knyhy, Eurobuch natsionalʹnyy i mizhnarodnyy,---------------- - --- SSHA , Velykobrytaniya, Avstraliya , Brazyliya , Kanada, Chekhiya, Frantsiya, Nimechchyna, Nimechchyna , Indiya , Italiya, Uhorshchyna , Yaponiya, Yaponiya, Meksyka, Niderlandy , Ispaniya, Shvetsiya, Shveytsariya , Shveytsariya , Turechchyna ---------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------- Volʹfhanh Hampelʹ u televiziynomu shou SWR 3 «Momenty sertsebyttya» v subotu, 3 serpnya 2019 r., o 21:50.