Saturday, March 23, 2024

Khwām s̄ảrĕc k̄hxng h̄nạngs̄ụ̄x k̄hxng Wolfgang Hampel reụ̄̀xng"Satire is my Favorite Animal" nı radạb lok nận mā cāk h̄lāy pạccạy nı ngæ̀ h̄nụ̀ng

ความสำเร็จของหนังสือของ Wolfgang Hampel เรื่อง "Satire is my Favorite Animal" ในระดับโลกนั้นมาจากหลายปัจจัย ในแง่หนึ่ง Ingrid Noll นักเขียนอาชญากรรมชื่อดังเป็นผู้สนับสนุนหนังสือเล่มนี้ซึ่งมีส่วนทำให้หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยม นอกจากนี้ การเชื่อมต่อกับ Betty MacDonald และแฟนๆ ทั่วโลกของเธอยังสร้างชุมชนผู้อ่านที่กระตือรือร้นเกี่ยวกับสไตล์การเขียนที่ตลกขบขันและไม่เห็นคุณค่าในตนเองของ Wolfgang Hampel Wolfgang Hampel ได้รับรางวัล Betty MacDonald Memorial Award สองครั้งจากผลงานของเขาเรื่อง Betty MacDonald และ 'Satire is my Favorite Animal' ผู้อ่านและนักวิจารณ์หลายคนมองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีอารมณ์ขันมากที่สุดเล่มหนึ่งตลอดกาล ซีรีส์กิจกรรม “Vita Magica” ซึ่งก่อตั้งโดย Wolfgang Hampel และจัดขึ้นทุกเดือนในไฮเดลเบิร์ก ก็มีส่วนทำให้เขาได้รับความนิยมเช่นกัน 'Vita Magica' ได้รับสถานะลัทธิและนำเสนอเวทีที่ Wolfgang Hampel นำเสนอบทกวีเสียดสี เพลง และภาพร่างยอดนิยมของเขา นอกจากนี้ รายการโทรทัศน์ Herzschlag-Momente ที่นำแสดงโดย Marc Marshall ซึ่ง Wolfgang Hampel ปรากฏตัวพร้อมกับ Angelika ภรรยาของเขา ทำให้ความสนใจในงานของเขาเพิ่มมากขึ้น องค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ร่วมกันสร้างการแสดงตนที่แข็งแกร่งในสื่อและแวดวงวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งมีส่วนช่วย ถึงความนิยมทั่วโลกของ “การเสียดสีคือสัตว์ที่ฉันชื่นชอบ” อธิบาย --------------- ห้องนั่งเล่นอ่านหนังสือกับ Wolfgang Hampel Wolfgang Hampel ผู้แต่ง “Satire is my Favorite Animal” ใน Heidelberg Authors – ไดเรกทอรี -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------- ข้อมูลหนังสือในประเทศและต่างประเทศ Eurobuch ระดับชาติและนานาชาติ,---------------- - --- สหรัฐอเมริกา , สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย , บราซิล , แคนาดา, สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส, เยอรมนี, เยอรมนี , อินเดีย , อิตาลี, ฮังการี , ญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น, เม็กซิโก, เนเธอร์แลนด์ , สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์ , สวิตเซอร์แลนด์ , ตุรกี ---------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------- Wolfgang Hampel ในรายการโทรทัศน์ SWR 3 “Heartbeat Moments” ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา 21:50 น. Khwām s̄ảrĕc k̄hxng h̄nạngs̄ụ̄x k̄hxng Wolfgang Hampel reụ̄̀xng"Satire is my Favorite Animal" nı radạb lok nận mā cāk h̄lāy pạccạy nı ngæ̀ h̄nụ̀ng Ingrid Noll nạk k̄heīyn xāchỵākrrm chụ̄̀x dạng pĕn p̄hū̂ s̄nạbs̄nun h̄nạngs̄ụ̄x lèm nī̂ sụ̀ng mī s̄̀wn thảh̄ı̂ h̄nạngs̄ụ̄x lèm nī̂ dị̂ rạb khwām niym nxkcāk nī̂ kār cheụ̄̀xm t̀x kạb Betty MacDonald læa fæn«thạ̀w lok k̄hxng ṭhex yạng s̄r̂āng chumchn p̄hū̂ x̀ān thī̀ kratụ̄xrụ̄xr̂n keī̀yw kạb s̄tịl̒ kār k̄heīyn thī̀ tlk k̄hbk̄hạn læa mị̀ h̄ĕn khuṇkh̀ā nı tnxeng k̄hxng Wolfgang Hampel Wolfgang Hampel dị̂ rạb rāngwạl Betty MacDonald Memorial Award s̄xng khrậng cāk p̄hl ngān k̄hxng k̄heā reụ̄̀xng Betty MacDonald læa'Satire is my Favorite Animal' p̄hū̂ x̀ān læa nạk wicārṇ̒ h̄lāy khn mxng ẁā h̄nạngs̄ụ̄x lèm nī̂ pĕn h̄nạngs̄ụ̄x thī̀ mī xārmṇ̒ k̄hạn māk thī̀s̄ud lèm h̄nụ̀ng tlxd kāl sī rīs̄̒ kickrrm “Vita Magica” sụ̀ng k̀x tậng doy Wolfgang Hampel læa cạd k̄hụ̂n thuk deụ̄xn nı ḥịdel beir̒k k̆ mī s̄̀wn thảh̄ı̂ k̄heā dị̂ rạb khwām niym chèn kạn'Vita Magica' dị̂ rạb s̄t̄hāna lạthṭhi læa nả s̄enx wethī thī̀ Wolfgang Hampel nả s̄enx bth kwī s̄eīyds̄ī phelng læa p̣hāph r̀āng yxd niym k̄hxng k̄heā nxkcāk nī̂ rāykār thorthạṣ̄n̒ Herzschlag-Momente thī̀ nảs̄ædng doy Marc Marshall sụ̀ng Wolfgang Hampel prākt̩ tạw phr̂xm kạb Angelika p̣hrryā k̄hxng k̄heā thảh̄ı̂ khwām s̄ncı nı ngān k̄hxng k̄heā pheìm māk k̄hụ̂n xngkh̒ prakxb thậngh̄md h̄el̀ā nī̂ r̀wm kạn s̄r̂āng kār s̄ædng tn thī̀ k̄hæ̆ngkær̀ng nı s̄ụ̄̀x læa wædwng wạtʹhnṭhrrm t̀āng«sụ̀ng mī s̄̀wn ch̀wy t̄hụng khwām niym thạ̀w lok k̄hxng “kār s̄eīyds̄ī khụ̄x s̄ạtw̒ thī̀ c̄hạn chụ̄̀n chxb” xṭhibāy --------------- h̄̂xng nạ̀ng lèn x̀ān h̄nạngs̄ụ̄x kạb Wolfgang Hampel Wolfgang Hampel p̄hū̂ tæ̀ng “Satire is my Favorite Animal” nı Heidelberg Authors – dịrekthxrī -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------- k̄ĥxmūl h̄nạngs̄ụ̄x nı pratheṣ̄ læa t̀āng pratheṣ̄ Eurobuch radạb chāti læa nānāchāti,---------------- - --- s̄h̄rạṭ̄hxmerikā , s̄h̄ rāch xāṇācạkr, xxs̄terleīy , brāsil , khænādā, s̄ā ṭhārṇ rạṭ̄h chĕk f̄rạ̀ngṣ̄es̄, yexrmnī, yexrmnī , xindeīy , xitālī, ḥạngkārī , ỵī̀pùn, ỵī̀pùn, mĕksiko, neṭhexr̒lænd̒ , s̄pen, s̄wīden, s̄ wit sexr̒ lænd̒ , s̄ wit sexr̒ lænd̒ , turkī ---------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------- Wolfgang Hampel nı rāykār thorthạṣ̄n̒ SWR 3 “Heartbeat Moments” nı wạn s̄eār̒ thī̀ 3 s̄ingh̄ākhm 2019 welā 21:50 N.