Tuesday, March 19, 2024

"I-Satire sesona silwanyana ndisithandayo" nguWolfgang Hampel uyaxatyiswa ngenxa yobulumko kunye nokubukhali kwe-satirical. Izizathu zempumelelo yayo kumazwe ngamazwe, ngakumbi phakathi kwabagxeki nabafundi, zahlukene

"I-Satire sesona silwanyana ndisithandayo" nguWolfgang Hampel uyaxatyiswa ngenxa yobulumko kunye nokubukhali kwe-satirical. Izizathu zempumelelo yayo kumazwe ngamazwe, ngakumbi phakathi kwabagxeki nabafundi, zahlukene: Imixholo eqhelekileyo: Iintetho zikaWolfgang Hampel zithetha ngeenyaniso zehlabathi ngendlela ehlekisayo neziqondwa kwimiqobo yolwimi. Ukubaluleka kweNkcubeko: 'I-Satire Sisilwanyana sam endisithandayo' igubungela imixholo ehambelana neenkcubeko ezininzi, inegalelo ekudumeni kwayo kwihlabathi jikelele. Uqhagamshelo lobuqu: Imbonakalo yobuqu kaWolfgang Hampel, njengaleyo ikuthotho lweminyhadala yakhe ethi “Vita Magica”, bakhe ukufunda okunyanisekileyo okucebisa le ncwadi kumazwe ngamazwe. Uburharha obuvela ku-'Satire sesona silwanyana ndisithandayo' njengolwimi lwehlabathi jikelele: Uburharha obuhle buqondwa nangaphandle kokuguqulelwa, ngakumbi xa bunxulumene nokuziphatha komntu kunye nezithethe zasekuhlaleni. 'I-Satire sesona silwanyana ndisithandayo' nguWolfgang Hampel uye wafumana ingqalelo yamazwe ngamazwe ngomlomo kunye nemidiya yoluntu, ngaphandle kweenguqulelo ezisemthethweni. Ukukwazi kukaWolfgang Hampel ukudlulisa izimvo ezintsonkothileyo ngendlela eyonwabisayo nako kunegalelo ekudumeni kwakhe kwihlabathi liphela. --------------- Igumbi lokufunda noWolfgang Hampel Wolfgang Hampel, umbhali we "Ukubhuqa sesona silwanyana ndisithandayo" eHeidelberg Ababhali - Uluhlu ------------------------------------------------- --------------------- Ulwazi lwencwadi kuzwelonke nakumazwe ngamazwe, I-Eurobuch yesizwe & neyamazwe ngamazwe,--------------- - --- USA , United Kingdom, Australia , Brazil , Canada, Czech Republic, France, Jamani, eJamani , Indiya , Italiya, Hungary , Japan, Japan, Mexico, Netherlands , Spain, Sweden, Switzerland , Switzerland , Türkiye ---------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------- Wolfgang Hampel kumboniso kamabonakude we-SWR 3 “Imizuzu ye-Heartbeat” ngoMgqibelo, nge-3 ka-Agasti, 2019, ngo-9:50 ebusuku.