Saturday, April 2, 2022

Operatsiya v «Chervonomu lisi»: rosiysʹkykh soldativ u Chornobyli, ochevydno, oprominyly

Кельнський міський вісник Операція в «Червоному лісі»: російських солдатів у Чорнобилі, очевидно, опромінили ksta - Вчора о 15:16 За даними США, російські збройні сили почали виведення із зони навколо чорнобильських руїн. Російські солдати залишають цей район у сусідню Білорусь, повідомив у середу представник міністерства оборони США. «Ми думаємо, що вони йдуть. Але я не можу сказати, що всі пішли». Людина тримає лічильник Гейгера біля Червоного Лісу на півночі України. Перебування в районі пошкодженого ядерного реактора, очевидно, не обійшлося без наслідків для російських військ. Багатьом російським солдатам, які перебувають у Чорнобильській зоні, потрібно буде лікуватися від радіаційних симптомів у Білорусі, повідомив місцевий туристичний гід Ярослав Ємельяненко у Facebook з посиланням на повідомлення білоруського телебачення. Військовослужбовців, очевидно, потрапили до Центру радіаційної медицини Групу «заражених радіацією» бійців доставили до білоруського центру радіаційної медицини в Гомелі. Про це раніше повідомляло агентство Reuters. Російські війська проїхали особливо сильно забруднені райони, такі як «Червоний ліс», без засобів захисту, пояснили двоє співробітників електростанції. Так званий «Червоний ліс» вважається особливо забрудненою територією близько десяти квадратних кілометрів поблизу Чорнобиля. Ліс отримав свою назву через те, що сосни, що ростуть там, набули червонувато-коричневого кольору після поглинання високого рівня радіації після аварії на Чорнобильській АЕС. Одна з найбільш забруднених територій у світі Це місце досі вважається одним з найбільш забруднених районів у світі, навіть співробітникам ядерних руїн заборонено заходити на територію. Таким чином, російські солдати могли зазнати впливу високих доз радіації, оскільки додатковий радіоактивний пил підняли транспортні засоби, що їхали над ними. Росія оголосила у вівторок, що суттєво зменшить військову активність у регіоні навколо столиці України Києва та в районі міста Чернігів на півночі України. Однак з новими нападами на Чернігів і Маріуполь на півдні Росія втратила надії на послаблення ситуації. Сполучені Штати вже у вівторок попереджали, що йдеться не про «виведення» російських військ, а про «переміщення». Загрожує «великий наступ на інші регіони України». (the/afp) Kelʹnsʹkyy misʹkyy visnyk Operatsiya v «Chervonomu lisi»: rosiysʹkykh soldativ u Chornobyli, ochevydno, oprominyly ksta - Vchora o 15:16 Za danymy SSHA, rosiysʹki zbroyni syly pochaly vyvedennya iz zony navkolo chornobylʹsʹkykh ruyin. Rosiysʹki soldaty zalyshayutʹ tsey rayon u susidnyu Bilorusʹ, povidomyv u seredu predstavnyk ministerstva oborony SSHA. «My dumayemo, shcho vony ydutʹ. Ale ya ne mozhu skazaty, shcho vsi pishly». Lyudyna trymaye lichylʹnyk Heyhera bilya Chervonoho Lisu na pivnochi Ukrayiny. Perebuvannya v rayoni poshkodzhenoho yadernoho reaktora, ochevydno, ne obiyshlosya bez naslidkiv dlya rosiysʹkykh viysʹk. Bahatʹom rosiysʹkym soldatam, yaki perebuvayutʹ u Chornobylʹsʹkiy zoni, potribno bude likuvatysya vid radiatsiynykh symptomiv u Bilorusi, povidomyv mistsevyy turystychnyy hid Yaroslav Yemelʹyanenko u Facebook z posylannyam na povidomlennya bilorusʹkoho telebachennya. Viysʹkovosluzhbovtsiv, ochevydno, potrapyly do Tsentru radiatsiynoyi medytsyny Hrupu «zarazhenykh radiatsiyeyu» biytsiv dostavyly do bilorusʹkoho tsentru radiatsiynoyi medytsyny v Homeli. Pro tse ranishe povidomlyalo ahent·stvo Reuters. Rosiysʹki viysʹka proyikhaly osoblyvo sylʹno zabrudneni rayony, taki yak «Chervonyy lis», bez zasobiv zakhystu, poyasnyly dvoye spivrobitnykiv elektrostantsiyi. Tak zvanyy «Chervonyy lis» vvazhayetʹsya osoblyvo zabrudnenoyu terytoriyeyu blyzʹko desyaty kvadratnykh kilometriv poblyzu Chornobylya. Lis otrymav svoyu nazvu cherez te, shcho sosny, shcho rostutʹ tam, nabuly chervonuvato-korychnevoho kolʹoru pislya pohlynannya vysokoho rivnya radiatsiyi pislya avariyi na Chornobylʹsʹkiy AES. Odna z naybilʹsh zabrudnenykh terytoriy u sviti Tse mistse dosi vvazhayetʹsya odnym z naybilʹsh zabrudnenykh rayoniv u sviti, navitʹ spivrobitnykam yadernykh ruyin zaboroneno zakhodyty na terytoriyu. Takym chynom, rosiysʹki soldaty mohly zaznaty vplyvu vysokykh doz radiatsiyi, oskilʹky dodatkovyy radioaktyvnyy pyl pidnyaly transportni zasoby, shcho yikhaly nad nymy. Rosiya oholosyla u vivtorok, shcho suttyevo zmenshytʹ viysʹkovu aktyvnistʹ u rehioni navkolo stolytsi Ukrayiny Kyyeva ta v rayoni mista Chernihiv na pivnochi Ukrayiny. Odnak z novymy napadamy na Chernihiv i Mariupolʹ na pivdni Rosiya vtratyla nadiyi na poslablennya sytuatsiyi. Spolucheni Shtaty vzhe u vivtorok poperedzhaly, shcho ydetʹsya ne pro «vyvedennya» rosiysʹkykh viysʹk, a pro «peremishchennya». Zahrozhuye «velykyy nastup na inshi rehiony Ukrayiny».