Thursday, June 27, 2024

Vu~orufugangu hanperu ni yoru atarashī kyabarēgurūpu `The Heidelberger Satireschotterer' wa, vu~īta magika nite, 2024-nen 6 tsuki 25-nichi kayōbi, gogo 3-ji 40-bu koro kara gogo 5-ji 10-bu koro made, VHS Haideruberuku, berukuhaimā Str 76, hōru E 06

ヴォルフガング・ハンペルによる新しいキャバレーグループ「The Heidelberger Satireschotterer」は、Vita Magica にて、2024 年 6 月 25 日火曜日、午後 3 時 40 分頃から午後 5 時 10 分頃まで、VHS ハイデルベルク、ベルクハイマー Str 76、ホール E06 ----- - ------------------- ヴォルフガング ハンペル、ベティ マクドナルド記念賞を 2 回受賞し、SWR を受賞イングリッド・ ノール・ コンペティションは、多くの批評家や読者によれば、史上最もユーモラスな本の一つである「風刺は私のお気に入りの動物です」の著者です。ヴォルフガング・ハンペルは、ゲルハルト・ドロクール、ピーター・グンシュ、マーティン・グンシュ、ヴィルフリート・ルンプという作家とともに、新たに設立した風刺政治キャバレー「ハイデルベルガー風刺劇場」を紹介した。面白くて思慮深いスケッチ、歌、テキスト、パロディを備えた最新のきらびやかなプログラムが訪問者を待っていました。観客は素晴らしい時間を過ごしました。 -------------------------------------------- よろしくお願いいたします。みんな幸せです。私たちは今日、自分自身を再発明しました。 「ハイデルベルクの風刺作家」のプログラムは、オオカミのように野生的ですが、決して子羊のように敬虔ではありません。 --------------- ヴォルフガング ハンペルとリビングルームで読書 ヴォルフガング・ハンペル、ハイデルベルクの「風刺は私のお気に入りの動物」の著者ディレクトリ ----------------- 国内外の書籍情報、 ユーロブーフ国内および国際アメリカ イギリスオーストラリア ブラジル カナダ チェコ共和国、 フランスドイツ ドイツ インド イタリアハンガリー 日本日本メキシコオランダ スペインスウェーデンスイス スイス テュルキエ --------------------------------- 2019 年 8 月 3 日土曜日、午後 9 時 50 分からの SWR 3 テレビ番組「ハートビート モーメンツ」にヴォルフガング ハンペルが出演 Vu~orufugangu hanperu ni yoru atarashī kyabarēgurūpu `The Heidelberger Satireschotterer' wa, vu~īta magika nite, 2024-nen 6 tsuki 25-nichi kayōbi, gogo 3-ji 40-bu koro kara gogo 5-ji 10-bu koro made, VHS Haideruberuku, berukuhaimā Str 76, hōru E 06 ----- - ------------------- < a href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2024/ 06/ wolfgang - hampel - autor - von - satire - isuto _ 16. Html"> vu~orufugangu hanperu, beti Makudonarudo kinen-shō o 2-kai jushō shi, SWR o jushō Inguriddo nōru konpetishon wa, ōku no hihyō-ka ya dokusha ni yoreba, shijō mottomo yūmorasuna hon no hitotsudearu `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsudesu' no choshadesu. Vu~orufugangu hanperu wa, geruharuto dorokūru, pītā gunshu, mātin gunshu, vu~irufurīto runpu to iu sakka to tomoni, arata ni setsuritsu shita fūshi seiji kyabarē `haideruberugā fūshi gekijō' o shōkai shita. Omoshirokute shiryobukai suketchi, uta, tekisuto, parodi o sonaeta saishin no kirabiyakana puroguramu ga hōmon-sha o matte imashita. Kankyaku wa subarashī jikan o sugoshimashita. -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- Yoroshikuonegaītashimasu. Min'na shiawasedesu. Watashitachiha kyō, jibun jishin o sai hatsumei shimashita. `Haideruberuku no fūshi sakka' no puroguramu wa, ōkami no yō ni yasei-tekidesuga, kesshite kohitsuji no yō ni keikende wa arimasen. --------------- < A href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 11/ wohnzimmerlesung - mit - wolfgang - hampel. Html"> vu~orufugangu hanperu to ribingurūmu de dokusho < a href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 10/ wolfgang - hampel - autor - von - satire - isuto _ 9. Html"> vu~orufugangu hanperu, Haideruberuku no `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' no chosha direkutori ----------------- < b > < a href =" https: / / De. Book - info. Komu/ isbn/ 3 - 95828 - 155 - 9. Htm"> kokunaigai no shoseki jōhō, < a href =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> yūrobūfu kokunai oyobi kokusai , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - lieblingstier - Satiric/ dp/ 3958281559"> Amerika , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kult Folgealtung/ dp/ 3958281559"> Igirisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Br/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ebento/ dp/ 3958281559"> Burajiru , < a href =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - is - my - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - category/ 5635609 - satire - is - my - favorite - animal - satirical - poems. Html"> chekokyōwakoku, < a href =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> Furansu , < a href =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultfallenaltung/ dp/ 3958281559"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Amazon. In/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Indo , < a href =" https: / / Www. Amazon. It/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Itaria , < a href =" https: / / Bookline. Hu/ product/ home. Action? _ V = Hampel _ vu~orufugangu _ Hampel _ W _ Satire _ isuto _ & amp; type = 200& amp; id = 4591456"> hangarī , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Jp/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ōpuningu/ dp/ 3958281559"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Kinokunya. Co. Jp/ f/ dsg - 02 - 9783958281554"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Mx/ Satire - isuto - mein - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Mekishiko , < a href =" https: / / Www. Amazon. Nl/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> Oranda , < a href =" https: / / Www. Amazon. Es/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559"> Supein , < a href =" https: / / Www. Amazon. Se/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> suu~ēden , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. Ch/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satiric - poems"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Chinderbuechlade. Ch/ catalogue/ satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht _ 21666978/"> Suisu , < b > < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Tr/ Satire - mein - Lieblingstier - Informations - Kulttreffen/ dp/ 3958281559/"> te~yurukie -- -- -- -- ------------------------- < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> 2019-nen 8 tsuki 3-nichi doyōbi, gogo 9-ji 50-bu kara no SWR 3 terebibangu `hātobīto mōmentsu' ni vu~orufugangu hanperu ga shutsuen