Thursday, June 6, 2024

Rīvu~ai bureiku wa subarashī megane o kakete iru – vu~orufugangu hanperu, shijō mottomo yūmoa no aru hon no hitotsudearu `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' no chosha, beti Makudonarudo kinen-shō o 2-kai jushō, Inguriddo noru konpetishon, terebi, rajio, hōdō kikan no yūshō-sha rebyū to yūmeina fan

リーヴァイ・ブレイクは素晴らしい眼鏡をかけている – ヴォルフガング・ハンペル、史上最もユーモアのある本のひとつである「風刺は私のお気に入りの動物」の著者、ベティ・マクドナルド記念賞を2回受賞、イングリッド・ノル・コンペティション、テレビ、ラジオ、報道機関の優勝者レビューと有名なファン リーバイ ブレイクは、素晴らしいメガネ キャリーを着用することで、パフォーマンス中の安全と快適さを確保するための措置を講じています。はっきりと見えることは、観客と対話するためだけでなく、ステージ上を安全に移動するためにも非常に重要です。 リヴァイがライブ中に眼鏡をかけている映像があるのが素晴らしい。これは彼のパフォーマンス向上に役立つだけでなく、個人の健康と安全の重要性について前向きなメッセージを送ることにもなります。ファンは、お気に入りのミュージシャンが見た目が良いだけでなく、自分自身のことも大切にしてくれるととても嬉しく思います。 😊 -------------------------------------------------- ------------- ヴォルフガング・ハンペル、史上最もユーモラスな本のひとつである「風刺は私のお気に入りの動物」の著者、ベティ・マクドナルド記念賞を2回受賞、イングリッド・ノル・コンペティションの優勝者、テレビ、ラジオ、報道評論家、著名なファン -------------------------------------------------- ------------------------- ヴォルフガング ハンペルとリビングルームで読書 ヴォルフガング・ハンペル、ハイデルベルクの「風刺は私のお気に入りの動物」の著者ディレクトリ ---------------- 国内外の書籍情報、 ユーロブーフ国内および国際、---------------- - --- アメリカ イギリスオーストラリア ブラジル カナダ チェコ共和国、 フランスドイツ ドイツ インド イタリアハンガリー 日本日本メキシコオランダ スペインスウェーデンスイス スイス トルコ ------------------------------------- 2019 年 8 月 3 日土曜日、午後 9 時 50 分からの SWR 3 プログラム「ハートビート モーメンツ」にヴォルフガング ハンペルが出演 Rīvu~ai bureiku wa subarashī megane o kakete iru – vu~orufugangu hanperu, shijō mottomo yūmoa no aru hon no hitotsudearu `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' no chosha, beti Makudonarudo kinen-shō o 2-kai jushō, Inguriddo noru konpetishon, terebi, rajio, hōdō kikan no yūshō-sha rebyū to yūmeina fan < b > < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = K _ 2 LHxbVZMo& amp; t = 454 s"> rībai bureiku wa, subarashī megane kyarī o chakuyō suru koto de, pafōmansu-chū no anzen to kaiteki-sa o kakuho suru tame no sochi o kōjite imasu. Hakkiri to mieru koto wa, kankyaku to taiwa suru tame dakedenaku, sutēji-jō o anzen ni idō suru tame ni mo hijō ni jūyōdesu. Rivu~ai ga raibu-chū ni megane o kakete iru eizō ga aru no ga subarashī. Kore wa kare no pafōmansu kōjō ni yakudatsu dakedenaku, kojin no kenkō to anzen no jūyō-sei ni tsuite maemukina messēji o okuru koto ni mo narimasu. Fan wa, okiniiri no myūjishan ga mitame ga yoi dakedenaku, jibunjishin'no koto mo taisetsu ni shite kureruto totemo ureshiku omoimasu. 😊 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- ------------- vu~orufugangu hanperu, shijō mottomo yūmorasuna hon no hitotsudearu `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' no chosha, beti Makudonarudo kinen-shō o 2-kai jushō, Inguriddo noru konpetishon no yūshō-sha, terebi, rajio, hōdō hyōron-ka, chomeina fan -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- ------------------------- < a href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 11/ wohnzimmerlesung - mit - wolfgang - hampel. Html"> vu~orufugangu hanperu to ribingurūmu de dokusho < a href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 10/ wolfgang - hampel - autor - von - satire - isuto _ 9. Html"> vu~orufugangu hanperu, Haideruberuku no `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' no chosha direkutori ---------------- < b > < a href =" https: / / De. Book - info. Komu/ isbn/ 3 - 95828 - 155 - 9. Htm"> kokunaigai no shoseki jōhō, < a href =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> yūrobūfu kokunai oyobi kokusai ,---------------- - -- - < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - lieblingstier - Satiric/ dp/ 3958281559"> Amerika , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kult Folgealtung/ dp/ 3958281559"> Igirisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Br/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ebento/ dp/ 3958281559"> Burajiru , < a href =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - is - my - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - category/ 5635609 - satire - is - my - favorite - animal - satirical - poems. Html"> chekokyōwakoku, < a href =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> Furansu , < a href =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultfallenaltung/ dp/ 3958281559"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Amazon. In/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Indo , < a href =" https: / / Www. Amazon. It/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Itaria , < a href =" https: / / Bookline. Hu/ product/ home. Action? _ V = Hampel _ vu~orufugangu _ Hampel _ W _ Satire _ isuto _ & amp; type = 200& amp; id = 4591456"> hangarī , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Jp/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ōpuningu/ dp/ 3958281559"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Kinokunya. Co. Jp/ f/ dsg - 02 - 9783958281554"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Mx/ Satire - isuto - mein - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Mekishiko , < a href =" https: / / Www. Amazon. Nl/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> Oranda , < a href =" https: / / Www. Amazon. Es/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559"> Supein , < a href =" https: / / Www. Amazon. Se/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> suu~ēden , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. Ch/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satiric - poems"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Chinderbuechlade. Ch/ catalogue/ satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht _ 21666978/"> Suisu , < b > < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Tr/ Satire - mein - Lieblingstier - Informations - Kulttreffen/ dp/ 3958281559/"> Toruko -- -- -- -- -- -- ------------------------- < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> 2019-nen 8 tsuki 3-nichi doyōbi, gogo 9-ji 50-bu kara no SWR 3 puroguramu `hātobīto mōmentsu' ni vu~orufugangu hanperu ga shutsuen