Saturday, June 22, 2024

H̄nạngs̄ụ̄x"s̄eīyds̄ī pĕn s̄ạtw̒ thī̀ c̄hạn chụ̄̀n chxb" doy Wolfgang Hampel tæk t̀āng cāk h̄nạngs̄ụ̄x p̣hās̄ʹā yexrmạn cheing s̄eīyds̄ī lèm xụ̄̀n «neụ̄̀xngcāk mī kār p̄hs̄m p̄hs̄ān bth kwī s̄eīyds̄ī læa kār phrrṇnā t̄hụng h̄etukārṇ̒ lạthṭhi"Vita Magica"

หนังสือ "เสียดสีเป็นสัตว์ที่ฉันชื่นชอบ" โดย Wolfgang Hampel แตกต่างจากหนังสือภาษาเยอรมันเชิงเสียดสีเล่มอื่น ๆ เนื่องจากมีการผสมผสานบทกวีเสียดสีและการพรรณนาถึงเหตุการณ์ลัทธิ "Vita Magica" ที่ Academy for Older People ในไฮเดลเบิร์ก โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับซีรีส์วรรณกรรม-ดนตรีที่ Wolfgang Hampel สร้างขึ้น และนำเสนอภาพร่าง เพลง และบทกวียอดนิยมที่เขาแสดงที่นั่น ความจริงที่ว่า “การเสียดสีคือสัตว์ตัวโปรดของฉัน” ครองอันดับสูงในเรื่องล้อเลียนใน Amazon America มานานกว่า 6 ปีนั้นน่าทึ่งมากและแสดงให้เห็นว่าผลงานของ Wolfgang Hampel ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างมาก ซึ่งไม่ได้เป็นเช่นนั้นในภาษาเยอรมัน หนังสือเสียดสีคือ ความสำเร็จนี้เกิดจากการได้รับรางวัลของ Wolfgang Hampel เช่น Betty MacDonald Memorial Award และการชนะการแข่งขัน SWR Ingrid Noll รวมถึงการสนับสนุนของ Ingrid Noll เอง "Satire is my Favorite Animal" ได้รับการพิจารณาจากผู้อ่านและนักวิจารณ์หลายคน เป็นหนึ่งในหนังสือที่มีอารมณ์ขันที่สุดตลอดกาล การมีส่วนร่วมของ Wolfgang Hampel ในโครงการวรรณกรรมอื่นๆ มากมาย เช่น ซีรีส์ "Vita Magica" ที่เขาก่อตั้ง ยังมีส่วนทำให้เขาได้รับความนิยมด้วยการเพิ่มโปรไฟล์ของเขาในฐานะนักเขียน และสร้างผู้ชมผลงานของเขาให้กว้างขึ้น - ห้องนั่งเล่นอ่านหนังสือกับ Wolfgang Hampel Wolfgang Hampel ผู้แต่ง “เสียดสีคือสัตว์ที่ฉันชื่นชอบ” ในผู้เขียนของไฮเดลเบิร์ก ไดเรกทอรี - ข้อมูลหนังสือในประเทศและต่างประเทศ Eurobuch ระดับชาติและนานาชาติ, สหรัฐอเมริกา , สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย , บราซิล , แคนาดา, สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส, เยอรมนี, เยอรมนี , อินเดีย , อิตาลี, ฮังการี , ญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น, เม็กซิโก, เนเธอร์แลนด์ , สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์ , สวิตเซอร์แลนด์ , ตุรกี - Wolfgang Hampel ในรายการโทรทัศน์ SWR 3 “Heartbeat Moments” ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา 21:50 น. H̄nạngs̄ụ̄x"s̄eīyds̄ī pĕn s̄ạtw̒ thī̀ c̄hạn chụ̄̀n chxb" doy Wolfgang Hampel tæk t̀āng cāk h̄nạngs̄ụ̄x p̣hās̄ʹā yexrmạn cheing s̄eīyds̄ī lèm xụ̄̀n «neụ̄̀xngcāk mī kār p̄hs̄m p̄hs̄ān bth kwī s̄eīyds̄ī læa kār phrrṇnā t̄hụng h̄etukārṇ̒ lạthṭhi"Vita Magica" thī̀ Academy for Older People nı ḥịdel beir̒k doy nả s̄enx k̄ĥxmūl cheing lụk keī̀yw kạb sī rīs̄̒ wrrṇkrrm-dntrī thī̀ Wolfgang Hampel s̄r̂āng k̄hụ̂n læa nả s̄enx p̣hāph r̀āng phelng læa bth kwī yxd niym thī̀ k̄heā s̄ædng thī̀ nạ̀n khwām cring thī̀ ẁā “kār s̄eīyds̄ī khụ̄x s̄ạtw̒ tạw pord k̄hxng c̄hạn” khrxng xạndạb s̄ūng nı reụ̄̀xng l̂x leīyn nı Amazon America mā nān kẁā 6 pī nận ǹā thụ̀ng māk læa s̄ædng h̄ı̂ h̄ĕn ẁā p̄hl ngān k̄hxng Wolfgang Hampel dị̂ rạb kār yxmrạb nı radạb nānāchāti xỳāng māk sụ̀ng mị̀ dị̂ pĕn chèn nận nı p̣hās̄ʹā yexrmạn h̄nạngs̄ụ̄x s̄eīyds̄ī khụ̄x khwām s̄ảrĕc nī̂ keid cāk kār dị̂ rạb rāngwạl k̄hxng Wolfgang Hampel chèn Betty MacDonald Memorial Award læa kār chna kār k̄hæ̀ngk̄hạn SWR Ingrid Noll rwm t̄hụng kār s̄nạbs̄nun k̄hxng Ingrid Noll xeng"Satire is my Favorite Animal" dị̂ rạb kār phicārṇā cāk p̄hū̂ x̀ān læa nạk wicārṇ̒ h̄lāy khn pĕn h̄nụ̀ng nı h̄nạngs̄ụ̄x thī̀ mī xārmṇ̒ k̄hạn thī̀s̄ud tlxd kāl kār mī s̄̀wn r̀wm k̄hxng Wolfgang Hampel nı khorngkār wrrṇ kr rm xụ̄̀n«mākmāy chèn sī rīs̄̒ "Vita Magica" thī̀ k̄heā k̀x tậng yạng mī s̄̀wn thảh̄ı̂ k̄heā dị̂ rạb khwām niym d̂wy kār pheìm porfịl̒ k̄hxng k̄heā nı ṭ̄hāna nạk k̄heīyn læa s̄r̂āng p̄hū̂ chm p̄hl ngān k̄hxng k̄heā h̄ı̂ kŵāng k̄hụ̂n - h̄̂xng nạ̀ng lèn x̀ān h̄nạngs̄ụ̄x kạb Wolfgang Hampel Wolfgang Hampel p̄hū̂ tæ̀ng “s̄eīyds̄ī khụ̄x s̄ạtw̒ thī̀ c̄hạn chụ̄̀n chxb” nı p̄hū̂ k̄heīyn k̄hxng ḥịdel beir̒k dịrekthxrī - k̄ĥxmūl h̄nạngs̄ụ̄x nı pratheṣ̄ læa t̀āng pratheṣ̄ Eurobuch radạb chāti læa nānāchāti, s̄h̄rạṭ̄hxmerikā , s̄h̄ rāch xāṇācạkr, xxs̄terleīy , brāsil , khænādā, s̄ā ṭhārṇ rạṭ̄h chĕk f̄rạ̀ngṣ̄es̄, yexrmnī, yexrmnī , xindeīy , xitālī, ḥạngkārī , ỵī̀pùn, ỵī̀pùn, mĕksiko, neṭhexr̒lænd̒ , s̄pen, s̄wīden, s̄ wit sexr̒ lænd̒ , s̄ wit sexr̒ lænd̒ , turkī - Wolfgang Hampel nı rāykār thorthạṣ̄n̒ SWR 3 “Heartbeat Moments” nı wạn s̄eār̒ thī̀ 3 s̄ingh̄ākhm 2019 welā 21:50 N.