Wednesday, June 26, 2024

Federalnoto pravitelstvo iska da zategne zakonite za deportirane

Федералното правителство иска да затегне законите за депортиране Reuters • 1 час • 2 минути време за четене Берлин (Ройтерс) - Чужденци в Германия, които разпалват ислямистка или антисемитска омраза, трябва да могат да бъдат експулсирани и депортирани по-лесно в бъдеще. Това става ясно от предложение на федералния министър на вътрешните работи Нанси Фейзер, което кабинетът в Берлин одобри в сряда. Сега проектът трябва да бъде внесен в Бундестага като част от текущ законодателен процес, за да може след това да бъде приет бързо, както съобщиха от министерството. Политикът от ГСДП и вицеканцлер Робърт Хабек от Зелените приветства решението. „Ние предприемаме строги действия срещу ислямистки и антисемитски престъпления от омраза онлайн“, обясни Фейзер. „Всеки, който няма германски паспорт и възхвалява терористичните актове тук, трябва – когато е възможно – да бъде експулсиран и депортиран. Тя се позова на про-палестинските демонстрации след радикалната ислямска атака на Хамас срещу Израел на 7 октомври, при която многократно имаше антисемитски ексцесии. Според Фейзер нападението с нож в Манхайм на 31 май, при което беше убит полицай и което беше широко прославено в интернет, също е причината за затягането на закона, което се твърди, че засяга и хора от Афганистан и Сирия. „Всеки, който оправдава терористичните актове и ги насърчава, трябва да си отиде“, обясни вицеканцлерът Робърт Хабек. "Тогава държавата има сериозен интерес от депортиране. Ислямът принадлежи на Германия, ислямизмът не." Голямо постижение е, че преследваните хора могат да намерят защита. „Но всеки, който се подиграва с основния либерален ред, като подкрепя тероризма и възхвалява ужасните убийства, губи правото си да остане“, обясни зеленият политик. Министърът на икономиката взе по-твърд тон от други части на Зелените. Парламентарният управляващ директор на фракцията на Бундестага Ирене Михалич първоначално изрази резерви. Дали новата конструкция на сериозния интерес към експулсирането е полезна или не е „предмет на проверка, която ще направим и в групата“. Сега има позиция в кабинета, която ще бъде предадена на парламента: „И тогава ще го разгледаме и ще видим дали е издържано или не от наша гледна точка“. Според предложението в бъдеще дори един коментар в социалните медии, който възхвалява терористично престъпление, ще породи сериозен интерес към депортиране. По принцип депортациите са възможни, ако се установи престъплението за възнаграждаване и оправдаване на престъпления. „За това не е задължително да има наказателна присъда“, обясниха от МВР. (Доклад на Александър Рац и Холгер Хансен; редактиран от Кристиан Гьотц.) Federalnoto pravitelstvo iska da zategne zakonite za deportirane Reuters • 1 chas • 2 minuti vreme za chetene Berlin (Roĭters) - Chuzhdentsi v Germaniya, koito razpalvat islyamistka ili antisemit·ska omraza, tryabva da mogat da bŭdat ekspulsirani i deportirani po-lesno v bŭdeshte. Tova stava yasno ot predlozhenie na federalniya ministŭr na vŭtreshnite raboti Nansi Feĭzer, koeto kabinetŭt v Berlin odobri v sryada. Sega proektŭt tryabva da bŭde vnesen v Bundestaga kato chast ot tekusht zakonodatelen protses, za da mozhe sled tova da bŭde priet bŭrzo, kakto sŭobshtikha ot ministerstvoto. Politikŭt ot GSDP i vitsekantsler Robŭrt Khabek ot Zelenite privet·stva reshenieto. „Nie predpriemame strogi deĭstviya sreshtu islyamistki i antisemit·ski prestŭpleniya ot omraza onlaĭn“, obyasni Feĭzer. „Vseki, koĭto nyama germanski pasport i vŭzkhvalyava teroristichnite aktove tuk, tryabva – kogato e vŭzmozhno – da bŭde ekspulsiran i deportiran. Tya se pozova na pro-palestinskite demonstratsii sled radikalnata islyamska ataka na Khamas sreshtu Izrael na 7 oktomvri, pri koyato mnogokratno imashe antisemit·ski ekstsesii. Spored Feĭzer napadenieto s nozh v Mankhaĭm na 31 maĭ, pri koeto beshe ubit politsaĭ i koeto beshe shiroko proslaveno v internet, sŭshto e prichinata za zatyaganeto na zakona, koeto se tvŭrdi, che zasyaga i khora ot Afganistan i Siriya. „Vseki, koĭto opravdava teroristichnite aktove i gi nasŭrchava, tryabva da si otide“, obyasni vitsekantslerŭt Robŭrt Khabek. "Togava dŭrzhavata ima seriozen interes ot deportirane. Islyamŭt prinadlezhi na Germaniya, islyamizmŭt ne." Golyamo postizhenie e, che presledvanite khora mogat da nameryat zashtita. „No vseki, koĭto se podigrava s osnovniya liberalen red, kato podkrepya terorizma i vŭzkhvalyava uzhasnite ubiĭstva, gubi pravoto si da ostane“, obyasni zeleniyat politik. Ministŭrŭt na ikonomikata vze po-tvŭrd ton ot drugi chasti na Zelenite. Parlamentarniyat upravlyavasht direktor na fraktsiyata na Bundestaga Irene Mikhalich pŭrvonachalno izrazi rezervi. Dali novata konstruktsiya na seriozniya interes kŭm ekspulsiraneto e polezna ili ne e „predmet na proverka, koyato shte napravim i v grupata“. Sega ima pozitsiya v kabineta, koyato shte bŭde predadena na parlamenta: „I togava shte go razgledame i shte vidim dali e izdŭrzhano ili ne ot nasha gledna tochka“. Spored predlozhenieto v bŭdeshte dori edin komentar v sotsialnite medii, koĭto vŭzkhvalyava teroristichno prestŭplenie, shte porodi seriozen interes kŭm deportirane. Po printsip deportatsiite sa vŭzmozhni, ako se ustanovi prestŭplenieto za vŭznagrazhdavane i opravdavane na prestŭpleniya. „Za tova ne e zadŭlzhitelno da ima nakazatelna prisŭda“, obyasnikha ot MVR. (Doklad na Aleksandŭr Rats i Kholger Khansen; redaktiran ot Kristian G’otts.)