Wednesday, June 19, 2024

Europese Commissie: buitensporigtekortprocedures tegen Frankrijk en anderen

Europese Commissie: buitensporigtekortprocedures tegen Frankrijk en anderen dpa • 14 miljoen • 2 minuten leestijd Als er strafrechtelijke procedures worden gestart, moet een land tegenmaatregelen nemen om de schulden en tekorten terug te dringen. De Europese Commissie start strafrechtelijke procedures tegen Frankrijk, Italië en vijf andere EU-landen wegens buitensporige nieuwe schulden. De zeven landen hadden buitensporige tekorten, zei de Brusselse autoriteit die verantwoordelijk is voor de naleving van de EU-schuldregels. Naast Frankrijk en Italië worden ook België, Hongarije, Malta, Polen en Slowakije getroffen, en er lopen al procedures tegen Roemenië. Met een verwachte tekortquote van 1,6 procent zal Duitsland dit jaar geen problemen ondervinden met Brussel. Straffen in de miljarden zijn mogelijk De tekortprocedures zijn onlangs opgeschort vanwege de Coronacrisis en de gevolgen van de Russische aanval op Oekraïne. Als er strafrechtelijke procedures worden gestart, moet een land tegenmaatregelen nemen om de schulden en tekorten terug te dringen. Het belangrijkste doel hiervan is het waarborgen van de stabiliteit van de eurozone. Het doel van de tekortenprocedure is om staten ertoe aan te zetten een gezond financieel beheer te implementeren. Theoretisch zijn bij aanhoudende overtredingen boetes mogelijk die oplopen tot miljarden dollars. In de praktijk zijn deze echter nooit opgelegd. De Europese Commissie houdt toezicht op de vraag of EU-landen zich houden aan de regels over begrotingstekorten en staatsschulden. De regels staan ​​nieuwe schulden toe van maximaal drie procent van het bruto binnenlands product (bbp). Volgens de autoriteit hebben twaalf EU-landen vorig jaar de bovengrens voor dit tekort niet gehaald of zullen deze volgens de prognose dit jaar overschrijden. Zo gaat het verder Dat er tegen slechts zeven landen nieuwe zaken zijn gestart, komt doordat de Commissie met verschillende factoren rekening houdt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de vraag of de overschrijding van de tekortlimiet slechts zeer klein is, of deze vanwege bijzondere economische omstandigheden als uitzonderlijk wordt beschouwd of dat er meer in defensie is geïnvesteerd. De volgende stap in het proces zijn verklaringen van het Economisch en Financieel Comité, die binnen twee weken moeten worden afgelegd. De Commissie zal vervolgens adviezen uitbrengen waarin het bestaan ​​van buitensporige tekorten in de betrokken landen wordt bevestigd. Vervolgens zal de Commissie in juli aan de EU-ministers van Financiën voorstellen aanbevelingen te doen voor het terugdringen van het tekort voor de getroffen landen. Het raamwerk voor de staatsschulden en -tekorten, ook wel bekend als het Stabiliteits- en Groeipact, is onlangs na jaren van debat hervormd. In principe mag het schuldniveau van een lidstaat echter niet hoger zijn dan 60 procent van de economische productie. Tegelijkertijd moet het nationale financieringstekort – dat wil zeggen het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheidsbegroting, die voornamelijk door leningen wordt gedekt – onder de drie procent van het bruto binnenlands product (bbp) worden gehouden. Om gezonde financiën te garanderen moet elk land samen met de Europese Commissie, die verantwoordelijk is voor het toezicht, een vierjarig begrotingsplan opstellen. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als een land zich ertoe verbindt groeibevorderende hervormingen en investeringen door te voeren, kan het plan tot zeven jaar worden verlengd. De Europese Commissie kan bij de berekening van de aanpassingsinspanningen ook tijdelijk rekening houden met de stijging van de rentebetalingen.