Wednesday, June 26, 2024

Den føderale regjeringen ønsker å stramme inn deportasjonslovene

Den føderale regjeringen ønsker å stramme inn deportasjonslovene Reuters • 1 time • 2 minutter lesetid Berlin (Reuters) - Utlendinger i Tyskland som hisser opp islamistisk eller antisemittisk hat bør lettere kunne utvises og deporteres i fremtiden. Dette går fram av et forslag fra forbunds innenriksminister Nancy Faeser, som kabinettet i Berlin godkjente onsdag. Utkastet skal nå inn i Forbundsdagen som en del av en pågående lovgivningsprosess slik at det deretter kan vedtas raskt, slik departementet annonserte. SPD-politikeren og rektor Robert Habeck fra De Grønne ønsket vedtaket velkommen. "Vi tar tøffe tiltak mot islamistiske og antisemittiske hatforbrytelser på nettet," forklarte Faeser. «Alle som ikke har tysk pass og glorifiserer terrorhandlinger her, må – der det er mulig – utvises og deporteres.» Hun refererte til de pro-palestinske demonstrasjonene etter det radikale islamske Hamas-angrepet på Israel 7. oktober, der antisemittiske utskeielser gjentatte ganger skjedde. Ifølge Faeser var knivangrepet i Mannheim 31. mai, der en politimann ble drept og som ble glorifisert mye på internett, også årsaken til innstrammingen av loven, som også skal ramme personer fra Afghanistan og Syria. "Alle som tolererer terrorhandlinger og fremmer dem må gå," forklarte visekansler Robert Habeck. "Så har staten en seriøs interesse i utvisning. Islam tilhører Tyskland, islamisme ikke." Det er en stor prestasjon at forfulgte mennesker kan finne beskyttelse. "Men alle som håner den liberale grunnleggende orden ved å heie på terrorisme og feire forferdelige drap, mister retten til å bli," forklarte den grønne politikeren. Økonomiministeren tok en tøffere tone enn andre deler av De Grønne. Den parlamentariske administrerende direktøren for Forbundsdagen-fraksjonen, Irene Mihalic, uttrykte først forbehold. Hvorvidt nykonstruksjonen av den seriøse interessen for utvisning er til hjelp eller ikke, er «gjenstanden for undersøkelsen som vi også skal gjennomføre i gruppen». Det er nå en posisjonering i kabinettet som skal sendes videre til Stortinget: «Og så skal vi se på det og se om det er bærekraftig eller ikke fra vårt ståsted». Ifølge forslaget vil i fremtiden selv en enkelt kommentar på sosiale medier som glorifiserer en terrorhandling, gi opphav til en alvorlig interesse for utvisning. Generelt er utvisninger mulig dersom lovbruddet å belønne og tolerere forbrytelser blir realisert. "En straffedomstol trenger ikke å ha skjedd for dette," forklarte innenriksdepartementet. (Rapport av Alexander Ratz og Holger Hansen; redigert av Christian Götz.)