Tuesday, October 3, 2023

Migratiebeleid: Geschil over werkvergunningen voor asielzoekers

SZ.de Migratiebeleid: Geschil over werkvergunningen voor asielzoekers Artikel door Door Roland Preuß, Berlijn • 14 uur Oproep aan de partijen om compromissen te sluiten: Bondspresident Frank-Walter Steinmeier (rechts) met Bondsdagvoorzitter Bärbel Bas tijdens de ceremonie voor de Dag van de Duitse Eenheid. Bondspresident Steinmeier roept de partijen op om samen te werken op het gebied van vluchtelingenbeleid. Maar vóór mogelijke gesprekken tussen de stoplichtpartijen en de Unie ontstaan ​​er heftige conflicten over centrale kwesties. Geschil over werkvergunningen voor asielzoekers Als het om het asielbeleid gaat, laten zowel de stoplichtpartijen als de Unie zich bereid zijn om samen een grote hervorming door te voeren. Ook riep bondspresident Frank-Walter Steinmeier maandagavond alle democratische partijen op om samen te werken aan het vluchtelingenbeleid. Maar er bestaan ​​ernstige conflicten over hoe zo’n overeenkomst eruit moet zien. De Unie wijst duidelijk de laatste eisen van het stoplicht af om de resterende werkverboden voor asielzoekers op te heffen. “Ik kan me niet voorstellen dat de Unie instemt met de volledige afschaffing van de werkverboden in een migratiepact met de verkeerslichtcoalitie”, zegt Thorsten Frei, de eerste parlementaire directeur van de CDU/CSU-fractie in de Süddeutsche Zeitung. "Je lost geen problemen op, je creëert nieuwe." Welke asielzoekers mogen werken, hangt af van hun status. De eerste drie maanden mogen zij niet aan het werk, daarna is dit in de regel wel mogelijk, maar dit is ter beoordeling van de immigratieautoriteiten. Als de asielprocedure na negen maanden nog niet is afgerond, heeft u doorgaans recht op een tewerkstellingsvergunning. Ook erkende asielzoekers mogen zonder beperkingen werken. Het verbod blijft echter van kracht als hij of zij uit een veilig land van herkomst zoals Ghana komt of als iemand zijn identiteit verbergt, bijvoorbeeld door valse informatie over de herkomst te verstrekken. “We kunnen de werkverboden voor deze twee groepen niet opheffen”, aldus Frei. De Groene partijleider in de Bondsdag, Katharina Dröge, had opgeroepen tot het opheffen van alle beperkingen. "We hebben eindelijk een volledige afschaffing nodig van de vele nog bestaande werkverboden voor vluchtelingen. Dat is logisch en kan op korte termijn worden geïmplementeerd", zei Dröge tegen de kranten van mediagroep Funke. Hiervoor kreeg Dröge steun van coalitiepartner FDP, die onlangs de Groenen had aangevallen op het gebied van asiel. Voor een snelle integratie op de arbeidsmarkt is het “logisch om de bestaande arbeidsverboden te versoepelen of op te heffen”, zei FDP-secretaris-generaal Bijan Djir-Sarai dinsdag tegen de SZ. Achter het dispuut schuilt de vraag of Duitsland nog meer migranten zal aantrekken dan voorheen door snellere werkvergunningen – of dat dit de lasten voor steden en gemeenten zal verlichten omdat ze minder sociale uitkeringen hoeven uit te geven. Kanselier Olaf Scholz (SPD) sprak zich ook uit over de SWR ervoor dat meer asielzoekers kunnen werken. Hij nuanceerde echter: men moet de kwesties van vlucht en vervolging niet verwarren met arbeidsimmigratie. Frei zei echter dat een werkvergunning voor alle vluchtelingen het doel van een snelle terugkeer van afgewezen aanvragers naar hun thuisland zou ondermijnen. “Asiel zou dan de gemakkelijkste manier zijn om werk te vinden in Duitsland.” Werkgeverspresident Rainer Dulger waarschuwde ook tegen het vermengen van de twee wegen, hoewel vertegenwoordigers van bedrijven al lang klagen over een tekort aan werknemers. De immigratie van werknemers is “de gerichte zoektocht naar mensen die onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen”, zei hij. Dergelijke immigratie biedt kansen voor bedrijven. “Als het om irreguliere migratie gaat, verwacht de bevolking – en met hen wij werkgevers – beslissende actie op nationaal en Europees niveau.” Met het oog op de moeilijkheden die zich voordoen, riep bondspresident Steinmeier op tot compromissen. Hij hoopt van harte dat de democratische partijen na de deelstaatverkiezingen in Hessen en Beieren aanstaande zondag “onderling tot overeenstemming zullen komen”, zei hij maandagavond in de ARD. Als het vluchtelingenbeleid een eeuwige controversiële kwestie blijft, zouden anderen ervan profiteren, zei hij, zonder de AfD bij naam te noemen. "We moeten de toegang beperken, daar bestaat geen twijfel over." Vier weken geleden stelde bondskanselier Scholz een ‘Duitsland-pact’ voor aan de Unie om het land te vernieuwen. De bondskanselier wil vooral de modernisering van de infrastructuur en snellere planningsprocessen bevorderen, terwijl de Unie vooral wil praten over immigratie – een kwestie waarop de CDU en CSU zichzelf in het offensief zien tegen de verdeelde coalitie.