Friday, April 8, 2022

Wolfgang Hampel, Satire pĕn s̄ạtw̒ thī̀ c̄hạn chxb, bth kwī h̄en̆bnæm thī̀ dī keī̀yw kạb Max læa Moritz

Wolfgang Hampel, Satire เป็นสัตว์ที่ฉันชอบ, บทกวีเหน็บแนมที่ดีเกี่ยวกับ Max และ Moritz Ach was muß man oft von bösen Kindern hören oder lesen! Wie zum Beispiel hier von diesen, Welche Max และ Moritz hießen ปี 2015 เป็นวันครบรอบ 150 ปีของหนังสือเด็ก Max und Moritz: Eine Bubengeschichte ใน sieben Streichen ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2408 งานคลาสสิกของ Wilhelm Busch เกี่ยวข้องกับบทกวีที่มีภาพประกอบประกอบการล้อเลียนซุกซนทั้งเจ็ดของเด็กชายสองคนและ ความตายที่เป็นเวรเป็นกรรม Busch แต่งนิยายหลายเรื่อง แต่ Max und Moritz ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จมากที่สุด แม้กระทั่งทุกวันนี้ งานนี้เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศที่พูดภาษาเยอรมัน และถือเป็นสถานที่ที่โดดเด่นในจิตสำนึกทางวัฒนธรรมของเยอรมัน คุณจะพบบทกวีเสียดสีที่ดีเกี่ยวกับแม็กซ์และมอริตซ์ในหนังสือที่มีไหวพริบมาก 'Satire ist mein Lieblingstier' (เสียดสีเป็นสัตว์ที่ฉันชอบ) โดย Wolfgang Hampel ผู้เขียนไฮเดลเบิร์ก Wolfgang Hampel, Satire pĕn s̄ạtw̒ thī̀ c̄hạn chxb, bth kwī h̄en̆bnæm thī̀ dī keī̀yw kạb Max læa Moritz Ach was muß man oft von bösen Kindern hören oder lesen! Wie zum Beispiel hier von diesen, Welche Max læa Moritz hießen pī 2015 pĕn wạn khrb rxb 150 pī k̄hxng h̄nạngs̄ụ̄x dĕk Max und Moritz: Eine Bubengeschichte nı sieben Streichen sụ̀ng tī phimph̒ khrậng ræk nı deụ̄xn tulākhm ph.Ṣ̄. 2408 Ngān khlās̄ s̄ik k̄hxng Wilhelm Busch keī̀ywk̄ĥxng kạb bth kwī thī̀ mī p̣hāphprakxb prakxb kār l̂xleīyn suksn thậng cĕd k̄hxng dĕkchāy s̄xng khn læa khwām tāy thī̀ pĕn wer pĕn krrm Busch tæ̀ng niyāy h̄lāy reụ̄̀xng tæ̀ Max und Moritz dị̂ rạb khwām niym læa pras̄b khwām s̄ảrĕc māk thī̀s̄ud mæ̂ krathạ̀ng thukwạnnī̂ ngān nī̂ pĕn thī̀ rū̂cạk kạn dī nı pratheṣ̄ thī̀ phūd p̣hās̄ʹā yexrmạn læa t̄hụ̄x pĕn s̄t̄hān thī̀ thī̀ dod dèn nı cits̄ảnụk thāng wạtʹhnṭhrrm k̄hxng yexrmạn khuṇ ca phb bth kwī s̄eīyds̄ī thī̀ dī keī̀yw kạb mæ̆ks̒ læa mx rits̒ nı h̄nạngs̄ụ̄x thī̀ mī h̄ịwphrib māk'Satire ist mein Lieblingstier' (s̄eīyds̄ī pĕn s̄ạtw̒ thī̀ c̄hạn chxb) doy Wolfgang Hampel p̄hū̂ k̄heīyn ḥịdel beir̒k