Friday, April 8, 2022

Volʹfhanh Hampelʹ, Satyra — moya ulyublena tvaryna, chudova satyrychna poema pro Maksa i Moritsa

Вольфганг Гампель, Сатира — моя улюблена тварина, чудова сатирична поема про Макса і Моріца Ach was muß man oft von bösen Kindern hören oder lesen! Wie zum Beispiel hier von diesen, Welche Max und Moritz hießen. У 2015 році виповнилося 150 років дитячій книжці «Max und Moritz: Eine Bubengeschichte in sieben Streichen», яка вперше з’явилася в друкованому вигляді в жовтні 1865 року. Тепер уже класичний твір Вільгельма Буша розповідає в римованих віршах із супровідними ілюстраціями їхні сім пустотливих витівок та ілюстрації двох пустотливих хлопців. фатальна кончина. Буш є автором кількох оповідань, але Макс і Моріц був, безумовно, найпопулярнішим та найуспішнішим. Навіть сьогодні цей твір добре відомий у німецькомовних країнах і займає чільне місце в німецькій культурній свідомості. Ви знайдете чудовий сатиричний вірш про Макса і Моріца в дуже дотепній книзі-бестселері «Satire ist mein Lieblingstier» («Сатира — моя улюблена тварина») автора гейдельберзького автора Вольфганга Гампеля. Volʹfhanh Hampelʹ, Satyra — moya ulyublena tvaryna, chudova satyrychna poema pro Maksa i Moritsa Ach was muß man oft von bösen Kindern hören oder lesen! Wie zum Beispiel hier von diesen, Welche Max und Moritz hießen. U 2015 rotsi vypovnylosya 150 rokiv dytyachiy knyzhtsi «Max und Moritz: Eine Bubengeschichte in sieben Streichen», yaka vpershe zʺyavylasya v drukovanomu vyhlyadi v zhovtni 1865 roku. Teper uzhe klasychnyy tvir Vilʹhelʹma Busha rozpovidaye v rymovanykh virshakh iz suprovidnymy ilyustratsiyamy yikhni sim pustotlyvykh vytivok ta ilyustratsiyi dvokh pustotlyvykh khloptsiv. fatalʹna konchyna. Bush ye avtorom kilʹkokh opovidanʹ, ale Maks i Morits buv, bezumovno, naypopulyarnishym ta nayuspishnishym. Navitʹ sʹohodni tsey tvir dobre vidomyy u nimetsʹkomovnykh krayinakh i zaymaye chilʹne mistse v nimetsʹkiy kulʹturniy svidomosti. Vy znaydete chudovyy satyrychnyy virsh pro Maksa i Moritsa v duzhe dotepniy knyzi-best·seleri «Satire ist mein Lieblingstier» («Satyra — moya ulyublena tvaryna») avtora heydelʹberzʹkoho avtora Volʹfhanha Hampelya.