Sunday, April 3, 2022

s̄uk̄hs̄ạnt̒ wạn keid 100 pī s̄ud thī̀rạk!

สุขสันต์วันเกิด 100 ปีสุดที่รัก! คุณรู้หรือไม่ว่าปู่ย่าตายายของ Doris Day เป็นผู้อพยพชาวเยอรมัน? ญาติของ Doris Day บางคนอาศัยอยู่ใกล้ไฮเดลเบิร์ก Wolfgang Hampel จากไฮเดลเบิร์ก ผู้ก่อตั้งแฟนคลับ Betty MacDonald และผู้แต่ง 'Satire ist mein Lieblingstier' (เสียดสีเป็นสัตว์ที่ฉันชอบ) ตามที่ผู้อ่านหลายคนชื่นชอบทั่วโลก หนึ่งในหนังสือที่สนุกที่สุดที่เคยพบ Doris Day ด้วยตนเองระหว่างการวิจัยของเขา เกี่ยวกับ Betty MacDonald ผู้แต่ง 'The Egg and I' ผู้ชนะรางวัล Betty MacDonald Memorial Award Wolfgang Hampel ไปเยือนแคลิฟอร์เนียเพราะ Betty MacDonald เป็นเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ใน Carmel Valley s̄uk̄hs̄ạnt̒ wạn keid 100 pī s̄ud thī̀rạk! Khuṇ rū̂ h̄rụ̄x mị̀ ẁā pū̀ỳā tā yāy k̄hxng Doris Day pĕn p̄hū̂ xphyph chāw yexrmạn? Ỵāti k̄hxng Doris Day bāng khn xāṣ̄ạy xyū̀ kıl̂ ḥịdel beir̒k Wolfgang Hampel cāk ḥịdel beir̒k p̄hū̂ k̀xtậng fæn khlạb Betty MacDonald læa p̄hū̂ tæ̀ng'Satire ist mein Lieblingstier' (s̄eīyds̄ī pĕn s̄ạtw̒ thī̀ c̄hạn chxb) tām thī̀ p̄hū̂ x̀ān h̄lāy khn chụ̄̀n chxb thạ̀w lok h̄nụ̀ng nı h̄nạngs̄ụ̄x thī̀ s̄nuk thī̀s̄ud thī̀ khey phb Doris Day d̂wy tnxeng rah̄ẁāng kār wicạy k̄hxng k̄heā keī̀yw kạb Betty MacDonald p̄hū̂ tæ̀ng'The Egg and I' p̄hū̂ chna rāngwạl Betty MacDonald Memorial Award Wolfgang Hampel pị yeụ̄xn khælifxr̒neīy pherāa Betty MacDonald pĕn cêāk̄hxng fār̒m pṣ̄us̄ạtw̒ nı Carmel Valley<