Monday, April 4, 2022

«Rosiya hirsha za IDIL»

СВІТ «Росія гірша за ІДІЛ» Baerbock оголошує про посилення санкцій проти Москви та подальшу допомогу Києву Вчора о 13:33 У відповідь на виявлення численних тіл в українському місті Буча уряд Німеччини оголосив про посилення санкцій проти Москви та подальшу військову допомогу Києву. Знімки "нестримного насильства" з околиць столиці Києва після виведення російських військ були "нестерпними", - написала міністр закордонних справ Анналена Бербок (Зелені) у Twitter у неділю. «Винні за ці військові злочини мають бути притягнуті до відповідальності». "Нестримне насильство" президента Росії Володимира Путіна "знищує невинні сім'ї і не знає кордонів", - написав Бербок. Федеральний міністр економіки Роберт Хабек (Зелені) сказав газеті "Bild" (понеділковий випуск): "Цей жахливий військовий злочин не може залишитися без відповіді". Він вважає, що санкції потрібно посилити. Це готується з «нашими партнерами в ЄС». Президент Ради ЄС Шарль Мішель раніше зробив подібну заяву. Російська армія нещодавно відступила в районі Києва. За даними української влади, тоді в Бучі знайшли майже 300 тіл. Журналісти інформаційного агентства AFP повідомили, що багато загиблих були в цивільному одязі. Вони бачили щонайменше 20 тіл, які лежали на одній вулиці в Бучі. Принаймні одному із загиблих були зв’язані руки. Звинувачення у серйозних військових злочинах Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр також звинуватив Росію у серйозних військових злочинах в Україні. "Військові злочини, вчинені Росією, видно всьому світу", - сказав Штайнмаєр у неділю в Берліні. «Фотографії з Бучі мене шокують, вони глибоко шокують нас.» У передмісті на північному заході Києва раніше були виявлені численні тіла, за які тижнями точилися жорстокі бої. У братській могилі поховано близько 280 осіб. Штайнмаєр наголосив: «Представники України мають усі можливі права звинувачувати Росію та вимагати солідарності та підтримки від своїх друзів і партнерів». Водночас колишній міністр закордонних справ СДПН запевнив, що солідарність і підтримка з боку Німеччини мають і триватимуть. У Бучі мирні жителі лежали на вулицях і були розстріляні, коли солдати відступали. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також була в жаху після виявлення численних загиблих мирних жителів у регіоні навколо Києва. "Терміново потрібне незалежне розслідування", - написав німецький політик у Twitter у неділю. При цьому вона запевнила, що винні у військових злочинах будуть притягнуті до відповідальності. У Бучі поблизу столиці України Києва після відведення російської армії знайшли багато загиблих. За даними влади, зараз у братських могилах поховано 280 людей. Радник президента України Михайло Подоляк опублікував у Twitter фотографію, на якій видно розстріляних людей. У одного були зв’язані руки за спиною. Справжність не може бути незалежно перевірена. Подоляк писав: «Вони не були в армії, у них не було зброї, вони не становили загрози». «Росія гірша за ІДІЛ, і крапка» Після того, як стало відомо про звірства в місті Буча під Києвом, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав до посилення санкцій країн G7 проти Росії. «Бучанська різанина була навмисною. Росіяни прагнуть знищити якомога більше українців», – написав Кулеба в Twitter у неділю. «Ми повинні зупинити їх і викинути». Кулеба сказав британському Times Radio, що вбиті не були ані партизанами, ані людьми, які чинили опір росіянам. Вони були вбиті через гнів і чисту жагу крові. Він додав: «Росія гірша за ІДІЛ, і крапка». Кулеба оголосив, що працюватиме над тим, щоб винні за звірства в його країні були притягнуті до відповідальності. Серед них і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якого він назвав «одним із архітекторів російської агресії проти України». Зокрема, Кулеба закликав сім провідних демократичних економічних держав ввести ембарго на нафту, газ і вугілля проти Росії, виключити всі російські банки з мережі банківських комунікацій Swift і закрити всі порти для російських кораблів і товарів. SVIT «Rosiya hirsha za IDIL» Baerbock oholoshuye pro posylennya sanktsiy proty Moskvy ta podalʹshu dopomohu Kyyevu Vchora o 13:33 U vidpovidʹ na vyyavlennya chyslennykh til v ukrayinsʹkomu misti Bucha uryad Nimechchyny oholosyv pro posylennya sanktsiy proty Moskvy ta podalʹshu viysʹkovu dopomohu Kyyevu. Znimky "nestrymnoho nasylʹstva" z okolytsʹ stolytsi Kyyeva pislya vyvedennya rosiysʹkykh viysʹk buly "nesterpnymy", - napysala ministr zakordonnykh sprav Annalena Berbok (Zeleni) u Twitter u nedilyu. «Vynni za tsi viysʹkovi zlochyny mayutʹ buty prytyahnuti do vidpovidalʹnosti». "Nestrymne nasylʹstvo" prezydenta Rosiyi Volodymyra Putina "znyshchuye nevynni sim'yi i ne znaye kordoniv", - napysav Berbok. Federalʹnyy ministr ekonomiky Robert Khabek (Zeleni) skazav hazeti "Bild" (ponedilkovyy vypusk): "Tsey zhakhlyvyy viysʹkovyy zlochyn ne mozhe zalyshytysya bez vidpovidi". Vin vvazhaye, shcho sanktsiyi potribno posylyty. Tse hotuyetʹsya z «nashymy partneramy v YES». Prezydent Rady YES Sharlʹ Mishelʹ ranishe zrobyv podibnu zayavu. Rosiysʹka armiya neshchodavno vidstupyla v rayoni Kyyeva. Za danymy ukrayinsʹkoyi vlady, todi v Buchi znayshly mayzhe 300 til. Zhurnalisty informatsiynoho ahent·stva AFP povidomyly, shcho bahato zahyblykh buly v tsyvilʹnomu odyazi. Vony bachyly shchonaymenshe 20 til, yaki lezhaly na odniy vulytsi v Buchi. Prynaymni odnomu iz zahyblykh buly zvʺyazani ruky. Zvynuvachennya u seryoznykh viysʹkovykh zlochynakh Federalʹnyy prezydent Frank-Valʹter Shtaynmayer takozh zvynuvatyv Rosiyu u seryoznykh viysʹkovykh zlochynakh v Ukrayini. "Viysʹkovi zlochyny, vchyneni Rosiyeyu, vydno vsʹomu svitu", - skazav Shtaynmayer u nedilyu v Berlini. «Fotohrafiyi z Buchi mene shokuyutʹ, vony hlyboko shokuyutʹ nas.» U peredmisti na pivnichnomu zakhodi Kyyeva ranishe buly vyyavleni chyslenni tila, za yaki tyzhnyamy tochylysya zhorstoki boyi. U brat·sʹkiy mohyli pokhovano blyzʹko 280 osib. Shtaynmayer naholosyv: «Predstavnyky Ukrayiny mayutʹ usi mozhlyvi prava zvynuvachuvaty Rosiyu ta vymahaty solidarnosti ta pidtrymky vid svoyikh druziv i partneriv». Vodnochas kolyshniy ministr zakordonnykh sprav SDPN zapevnyv, shcho solidarnistʹ i pidtrymka z boku Nimechchyny mayutʹ i tryvatymutʹ. U Buchi myrni zhyteli lezhaly na vulytsyakh i buly rozstrilyani, koly soldaty vidstupaly. Holova Yevrokomisiyi Ursula fon der Lyayen takozh bula v zhakhu pislya vyyavlennya chyslennykh zahyblykh myrnykh zhyteliv u rehioni navkolo Kyyeva. "Terminovo potribne nezalezhne rozsliduvannya", - napysav nimetsʹkyy polityk u Twitter u nedilyu. Pry tsʹomu vona zapevnyla, shcho vynni u viysʹkovykh zlochynakh budutʹ prytyahnuti do vidpovidalʹnosti. U Buchi poblyzu stolytsi Ukrayiny Kyyeva pislya vidvedennya rosiysʹkoyi armiyi znayshly bahato zahyblykh. Za danymy vlady, zaraz u brat·sʹkykh mohylakh pokhovano 280 lyudey. Radnyk prezydenta Ukrayiny Mykhaylo Podolyak opublikuvav u Twitter fotohrafiyu, na yakiy vydno rozstrilyanykh lyudey. U odnoho buly zvʺyazani ruky za spynoyu. Spravzhnistʹ ne mozhe buty nezalezhno perevirena. Podolyak pysav: «Vony ne buly v armiyi, u nykh ne bulo zbroyi, vony ne stanovyly zahrozy». «Rosiya hirsha za IDIL, i krapka» Pislya toho, yak stalo vidomo pro zvirstva v misti Bucha pid Kyyevom, ministr zakordonnykh sprav Ukrayiny Dmytro Kuleba zaklykav do posylennya sanktsiy krayin G7 proty Rosiyi. «Buchansʹka rizanyna bula navmysnoyu. Rosiyany prahnutʹ znyshchyty yakomoha bilʹshe ukrayintsiv», – napysav Kuleba v Twitter u nedilyu. «My povynni zupynyty yikh i vykynuty». Kuleba skazav brytansʹkomu Times Radio, shcho vbyti ne buly ani partyzanamy, ani lyudʹmy, yaki chynyly opir rosiyanam. Vony buly vbyti cherez hniv i chystu zhahu krovi. Vin dodav: «Rosiya hirsha za IDIL, i krapka». Kuleba oholosyv, shcho pratsyuvatyme nad tym, shchob vynni za zvirstva v yoho krayini buly prytyahnuti do vidpovidalʹnosti. Sered nykh i ministr zakordonnykh sprav Rosiyi Serhiy Lavrov, yakoho vin nazvav «odnym iz arkhitektoriv rosiysʹkoyi ahresiyi proty Ukrayiny». Zokrema, Kuleba zaklykav sim providnykh demokratychnykh ekonomichnykh derzhav vvesty embarho na naftu, haz i vuhillya proty Rosiyi, vyklyuchyty vsi rosiysʹki banky z merezhi bankivsʹkykh komunikatsiy Swift i zakryty vsi porty dlya rosiysʹkykh korabliv i tovariv.