Sunday, November 5, 2023

Voordat ze Duitsland binnenkwamen: Tienduizenden vluchtelingen hebben eerder asiel aangevraagd in andere EU-landen

Kwik Voordat ze Duitsland binnenkwamen: Tienduizenden vluchtelingen hebben eerder asiel aangevraagd in andere EU-landen Artikel door Erkan Pehlivan • 9 uren Parlementaire vraag Voordat ze Duitsland binnenkwamen: Tienduizenden vluchtelingen hebben eerder asiel aangevraagd in andere EU-landen Duizenden vluchtelingen zouden al asiel hebben aangevraagd in een ander EU-land. De AfD roept op tot hun snelle deportatie – maar dat blijkt moeilijk. Berlijn – Een aanzienlijk deel van de mensen die bescherming zoeken in Duitsland heeft al asiel aangevraagd in een ander land van de Europese Unie. Dit blijkt uit een antwoord van de federale regering op een schriftelijke vraag van AfD-Kamerlid Leif-Erik Holm. Er staat dat 44.744 mensen die in de eerste negen maanden van dit jaar in Duitsland asiel hebben aangevraagd, dat eerder in een andere EU-lidstaat hadden gedaan. In dezelfde periode meldden ongeveer 251.000 mensen zich aan bij het Federaal Bureau voor Migratie en Vluchtelingen (BAMF). Bijna 234.000 van de ingediende beschermingsverzoeken waren initiële aanvragen. Italië accepteert geen gedeporteerde mensen die bescherming zoeken Volgens de zogenaamde Dublin-verordening moeten asielzoekers worden geregistreerd op de plek waar ze voor het eerst de Europese Unie zijn binnengekomen. Dit land is doorgaans ook verantwoordelijk voor de asielaanvraag. In de praktijk werkt het systeem echter slechts in beperkte mate. Italië weigert momenteel bijvoorbeeld de Dublin-regels ten uitvoer te leggen, ook vanwege het grote aantal nieuw aangekomen bootmigranten. Volgens de federale overheid waren er in de eerste helft van dit jaar slechts negen Dublin-transfers naar Italië. Artsenorganisatie klaagt over geweld tegen Griekenland Er zijn ook uitspraken van hogere administratieve rechtbanken tegen deportaties naar Griekenland – een land met een EU-buitengrens waar veel asielzoekers aankomen. Zij hadden betoogd dat er een risico bestond dat erkende vluchtelingen dakloos zouden worden en in een situatie van extreme materiële ontberingen terecht zouden komen. Volgens het federale ministerie van Binnenlandse Zaken werden tussen begin januari en eind september in totaal bijna 3.800 mensen onder de Dublin-regels teruggestuurd naar een andere EU-lidstaat. Er wordt gezegd dat ruim 40.000 mensen die bescherming zoeken al asiel hebben aangevraagd in andere EU-landen. Er zijn ook problemen voor degenen die bescherming zoeken in Griekenland. Volgens Artsen zonder Grenzen worden vluchtelingen blootgesteld aan geweld en vernedering. Officieren in uniform op Lesbos en Samos zouden degenen die bescherming zoeken, slaan, onnodig in de boeien slaan, beroven en terugdrijven naar de Middellandse Zee, aldus het rapport van de organisatie. Degenen die bescherming zoeken, krijgen ook herhaaldelijk te maken met geweld aan de landgrens met Türkiye. Daar hebben de Griekse veiligheidstroepen, de zogenaamde pushbacks, de illegale retourzendingen blijkbaar overgedragen aan criminele groeperingen. Ook hier ervaren de getroffenen geweld en diefstal en worden vervolgens in boten over de rivier de Evros naar Turkije gestuurd. Voor mensen van Turkse afkomst betekent dit daarentegen langdurige gevangenisstraf en marteling. GEAS is bedoeld om verlichting te bieden Federaal minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD) moet “eindelijk meer druk uitoefenen op de repatriëringen in Dublin”, eiste Holm. Dat zou veel meer verlichting bieden dan de huidige discussie over enkele extra deportaties per jaar. De problemen met de implementatie van het Dublin-systeem zijn één van de redenen voor de huidige onderhandelingen over een hervorming van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (CEAS). (erpe/dpa)