Thursday, March 31, 2022

Çernobıl jönündö ukkan emes beleŋiz? Kıyazı, Rossiyadan askerler nurlantıp, Belorussiyaga alıp kelişti

euronews Чернобыл жөнүндө уккан эмес белеңиз? Кыязы, Россиядан аскерлер нурлантып, Белоруссияга алып келишти 8 саат мурун Орусия 24-февралда Украинага басып киргенден көп өтпөй орус аскерлери Чернобыль аймагын көзөмөлгө алышкан. Андан соң Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик аймактагы радиоактивдүүлүктүн жогорулаганын аныктады. Бирок эксперттер дароо эле баарын ачык айтып, россиялык танктар жана башка машиналар радиоактивдүү чаңды гана козгогондугун жарыялашты. Азыр Украинадагы UNIAN агенттигинин журналисттери орус аскерлери радиация оорусунан жапа чеккендиктен, жакынкы чек арадан Беларуска жети автобус менен жеткирилгенин кабарлашууда. Беларус телеканалы билдиргендей, алар Гомельдеги радиологиялык медицина борборунда дарыланууга тийиш. Орточо катуу радиоактивдүү булгануу тери көйгөйлөрүн, жүрөк айланууну жана кандын санынын өзгөрүшүн жана башка нерселерге алып келиши мүмкүн. Сыягы, жоокерлер Припять шаарынын жанындагы токойлуу «Кызыл токойго» конушса керек. Бул аймак 1986-жылы Чернобыл атомдук электр станциясынын жарылуусунан ушунчалык көп радиацияны алгандыктан, бак-дарактар ​​кызыл күрөң болуп калган. "Кызыл токой" жер бетиндеги эң радиоактивдүү жерлердин бири болуп эсептелет. 1986-жылы дээрлик 50 миң адам жашаган Киев облусунун Припять шаары бүгүнкү күнгө чейин курчоого алынган. Чернобылдагы орус аскерлери: радиоактивдүүлүк 20 эсеге көбөйдү Марина Вайсбанд ошондой эле Твиттерде 19 жаштагы орусиялыктар 1986-жылы кыйраган атомдук объектинин жанындагы токойдо лагерде отурганда, кыязы, Чернобылдын эмне экенин билишпегенин жазган. Иштен чыгарылган өзөктүк жайдын украиналык жумушчулары орус аскерлеринин айрымдары Чернобыл тууралуу эч качан укпаганын айтышты. Орус аскерлери көзөмөлгө алгандан кийин Чернобылдын кызматкерлери бир нече күндөн бери алмаштырылган эмес. Бул Венадагы МАГАТЭнин (Атомдук энергия боюнча эл аралык уюму) тынчсыздануусун жаратты. Февраль айынын башында украин аскерлери Чернобылга жакын Припятта аскердик машыгуу өткөргөн. Чернобыль аймагынан орус аскерлерин чыгарып кетүү Пентагон 30-мартта орус аскерлери Чернобыль аймагынан чыгарылганын кабарлады. Франс Пресс агенттигинин маалыматына караганда, муну АКШнын спутниктик сүрөттөрүнөн да көрүүгө болот. Пентагон жана Ак үй орус аскерлеринин кыймылына карабай Украинадагы чабуулдар улана берет деп күтүүдө. Пентагондун басма сөз катчысы Жон Кирби "Вашингтон Эксминер" басылмасына ылайык, Орусия "бул аскерлерди кайра жабдууга, аларды кайра жабдууга жана мүмкүн Украинанын башка жерлерине жайгаштырууга" ниеттенүүдө. Кирби орус күчтөрү тууралуу: «Аларды үйлөрүнө жөнөтүшү керек. "Бирок алар жок дегенде азырынча жок." Шейшемби күнү Ак үйдүн байланыш директору Кейт Беддингфилд: "Орусиянын жарыяларына эч ким алданбашы керек" деди. "Биз Киев аймагынан аскерлердин ар кандай жылышы артка чегинүү эмес, жылдыруу деп эсептейбиз (...) Ар бир адам биз Украинанын бардык аймагында кол салууларды уланта берээрибизге даяр болушубуз керек." Украинадагы согуш: Запорожье АЭСи орус аскерлеринин көзөмөлүндө 24-февралда Украинага басып киргенден бери орус аскерлери Украинадагы эки өзөктүк объектти – 1986-жылы талкаланган Чернобылды жана Европадагы эң ири атомдук станция Запорожьени көзөмөлгө алышкан. Орус аскерлери Чернобылдын жанында “он миңдеген тонна” ок-дарыларды сакташканын украиналык булактардын айтымында, объекттин коопсуздугуна “чоң” коркунуч жаратууда. euronews Çernobıl jönündö ukkan emes beleŋiz? Kıyazı, Rossiyadan askerler nurlantıp, Belorussiyaga alıp kelişti 8 saat murun Orusiya 24-fevralda Ukrainaga basıp kirgenden köp ötpöy orus askerleri Çernobıl aymagın közömölgö alışkan. Andan soŋ Atomduk energiya boyunça el aralık agenttik aymaktagı radioaktivdüülüktün jogorulaganın anıktadı. Birok ekspertter daroo ele baarın açık aytıp, rossiyalık tanktar jana başka maşinalar radioaktivdüü çaŋdı gana kozgogondugun jarıyalaştı. Azır Ukrainadagı UNIAN agenttiginin jurnalistteri orus askerleri radiatsiya oorusunan japa çekkendikten, jakınkı çek aradan Belaruska jeti avtobus menen jetkirilgenin kabarlaşuuda. Belarus telekanalı bildirgendey, alar Gomeldegi radiologiyalık meditsina borborunda darılanuuga tiyiş. Ortoço katuu radioaktivdüü bulganuu teri köygöylörün, jürök aylanuunu jana kandın sanının özgörüşün jana başka nerselerge alıp kelişi mümkün. Sıyagı, jookerler Pripyat şaarının janındagı tokoyluu «Kızıl tokoygo» konuşsa kerek. Bul aymak 1986-jılı Çernobıl atomduk elektr stantsiyasının jarıluusunan uşunçalık köp radiatsiyanı algandıktan, bak-daraktar ​​kızıl küröŋ bolup kalgan. "Kızıl tokoy" jer betindegi eŋ radioaktivdüü jerlerdin biri bolup eseptelet. 1986-jılı deerlik 50 miŋ adam jaşagan Kiev oblusunun Pripyat şaarı bügünkü küngö çeyin kurçoogo alıngan. Çernobıldagı orus askerleri: radioaktivdüülük 20 esege köböydü Marina Vaysband oşondoy ele Tvitterde 19 jaştagı orusiyalıktar 1986-jılı kıyragan atomduk obektinin janındagı tokoydo lagerde oturganda, kıyazı, Çernobıldın emne ekenin bilişpegenin jazgan. İşten çıgarılgan özöktük jaydın ukrainalık jumuşçuları orus askerlerinin ayrımdarı Çernobıl tuuraluu eç kaçan ukpaganın aytıştı. Orus askerleri közömölgö algandan kiyin Çernobıldın kızmatkerleri bir neçe kündön beri almaştırılgan emes. Bul Venadagı MAGATEnin (Atomduk energiya boyunça el aralık uyumu) tınçsızdanuusun jarattı. Fevral ayının başında ukrain askerleri Çernobılga jakın Pripyatta askerdik maşıguu ötkörgön. Çernobıl aymagınan orus askerlerin çıgarıp ketüü Pentagon 30-martta orus askerleri Çernobıl aymagınan çıgarılganın kabarladı. Frans Press agenttiginin maalımatına karaganda, munu AKŞnın sputniktik süröttörünön da körüügö bolot. Pentagon jana Ak üy orus askerlerinin kıymılına karabay Ukrainadagı çabuuldar ulana beret dep kütüüdö. Pentagondun basma söz katçısı Jon Kirbi "Vaşington Eksminer" basılmasına ılayık, Orusiya "bul askerlerdi kayra jabduuga, alardı kayra jabduuga jana mümkün Ukrainanın başka jerlerine jaygaştıruuga" niettenüüdö. Kirbi orus küçtörü tuuraluu: «Alardı üylörünö jönötüşü kerek. "Birok alar jok degende azırınça jok." Şeyşembi künü Ak üydün baylanış direktoru Keyt Beddingfild: "Orusiyanın jarıyalarına eç kim aldanbaşı kerek" dedi. "Biz Kiev aymagınan askerlerdin ar kanday jılışı artka çeginüü emes, jıldıruu dep esepteybiz (...) Ar bir adam biz Ukrainanın bardık aymagında kol saluulardı ulanta bereeribizge dayar boluşubuz kerek." Ukrainadagı soguş: Zaporoje AESi orus askerlerinin közömölündö 24-fevralda Ukrainaga basıp kirgenden beri orus askerleri Ukrainadagı eki özöktük obektti – 1986-jılı talkalangan Çernobıldı jana Evropadagı eŋ iri atomduk stantsiya Zaporojeni közömölgö alışkan. Orus askerleri Çernobıldın janında “on miŋdegen tonna” ok-darılardı saktaşkanın ukrainalık bulaktardın aytımında, obekttin koopsuzduguna “çoŋ” korkunuç jaratuuda.