Monday, July 1, 2024

Trump jidħaq bid-diżgrazzja ta’ Biden fid-dibattitu televiżiv – u mbagħad ikollu misfire hu stess

FR Trump jidħaq bid-diżgrazzja ta’ Biden fid-dibattitu televiżiv – u mbagħad ikollu misfire hu stess 15-il siegħa • 2 minuti ħin tal-qari Microsleep f'intervista? Joe Biden jidher imfarrak wara d-dibattitu tas-CNN. Filwaqt li Trump jikkritikah għall-kundizzjoni fiżika tiegħu, l-iżball tiegħu stess isir pubbliku. Washington – Kif inhu magħruf, id-dibattitu televiżiv mal-avversarju Repubblikan tiegħu Donald Trump ma marx tajjeb għall-President tal-Istati Uniti Joe Biden. Fuq kollox, dan irriżulta f'sitwazzjoni imbarazzanti għal Biden, li ħafna telespettaturi ddeskrivew bħala "mument iffriżat" - deher iffriżat kultant waqt li l-kamera kienet qed taħdem. Din l-impressjoni, fost affarijiet oħra, bħalissa qed twassal għal spekulazzjoni dwar jekk għandux ikompli jikkontesta għall-president. Iżda filwaqt li ħafna qed jitkellmu dwar it-tfixkil ta’ Biden, inċident simili li jinvolvi r-rivali tiegħu ta’ 78 sena fil-bidu baqa’ ma ġiex innutat. Trump b'misfires fl-intervista Donald Trump kellu misfire innifsu l-ġimgħa li għaddiet waqt intervista bit-telefon ma’ Corey Lewandowski mill-portal online Newsmax. Lewandowski, l-ex maniġer tal-kampanja ta’ Trump, inizjalment qal li Biden suppost kien qed jipprattika kif joqgħod u jista’ jkollu bżonn injezzjoni biex ikun tajjeb għad-dibattitu li kien għad irid jiġi. Imbagħad, waqt il-konversazzjoni, Trump waqa’ sieket għal diversi sekondi. Lewandowski kellu jerġa’ jistaqsi mistoqsija ta’ qabel, li għaliha Trump li kien bi ngħas wieġeb: “Well, jekk ikolli nipprattika kif noqgħod, issa għandna problema kbira. Uh, kont smajt ukoll li kien jipprattika kif joqgħod bilwieqfa jew xi ħaġa. Stand." Podcasters magħrufa jidħku bi Trump Is-sitwazzjoni stramba sussegwentement wasslet, fost affarijiet oħra, għal kummenti ferrieħa mill-komoderaturi Danielle Moodie u Andy Levy fil-podcast magħruf tagħhom The New Abnormal fl-Istati Uniti (eż. fuq Spotify). Moodie ironikament staqsa lil Trump x'kien qed jipprattika Biden - sentenzi koerenti? Levy żied b'ċajta jekk kienx hemm siringa għal dan. L-apoloġija ta 'Trump fl-intervista ta' Lewandowski kienet daqsxejn goff: "Skużani, l-allerġiji Moodie ikkummenta biss xott fil-podcast tagħha: "Iva... allerġiji." Apparentement mhuwiex biss Biden li mhux fl-aqwa forma fiżika L-inċident jagħmilha ċara li mhux biss Biden, iżda wkoll Trump huwa suxxettibbli għal misfires. Madankollu, hija s-saħħa tal-President Amerikan attwali li dejjem hija l-fokus tal-interess tal-midja. Filwaqt li ħafna partitarji u simpatizzanti Demokratiċi issa qed jibżgħu minn debacle elettorali wara l-eżitu subottimali tad-dibattitu, Trump qed jaġixxi f’mod attakk u qed jispara wkoll fuq figuri demokratiċi oħra.