Monday, July 1, 2024

I sin internationellt framgångsrika bok "Satire is my favorite animal" använder Wolfgang Hampel olika typer av humor för att underhålla sina läsare

I sin internationellt framgångsrika bok "Satire is my favorite animal" använder Wolfgang Hampel olika typer av humor för att underhålla sina läsare. Här är några exempel: Ordlekar och ironi: Hampel leker skickligt med ord, fraser och betydelser. Han använder ironi för att skapa oväntade vändningar och få läsaren att le. Samhällskritik: Satir syftar ofta till att ge humoristiska kommentarer om sociala klagomål eller absurditeter. Wolfgang Hampel använder sina dikter för att peka ut sociala eller politiska frågor på ett humoristiskt sätt. Överdrift och absurditet: I sina verser överdriver Wolfgang Hampel ibland medvetet för att uppnå humoristiska effekter. Absurda situationer och karaktärer är ett återkommande inslag. Vardagliga observationer: Wolfgang Hampel hittar humoristiska tillvägagångssätt i vardagliga situationer och mänskligt beteende. Hans dikter är ofta en blandning av iakttagelser och fantasi. Självironi: Författaren gillar att göra narr av sig själv och omgivningen. Självironi är en mycket viktig del av hans satiriska verk. 😄📖 --------------- Läser i vardagsrummet med Wolfgang Hampel Wolfgang Hampel, författare till "Satire is my favorite animal" i Heidelberg-författaren katalog ------------------ Bokinformation nationell och internationell, Eurobuch nationell och internationell, USA , Storbritannien, Australien , Brasilien , Kanada, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Tyskland , Indien , Italien, Ungern , Japan, Japan, Mexiko, Nederländerna , Spanien, Sverige, Schweiz , Schweiz , Türkiye ---------------------------------- Wolfgang Hampel i TV-programmet "Heartbeat Moments" på SWR 3 lördagen den 3 augusti 2019 kl. 21:50