Monday, July 1, 2024

I sin internasjonalt suksessrike bok «Satire er mitt favorittdyr» bruker Wolfgang Hampel forskjellige typer humor for å underholde leserne sine

I sin internasjonalt suksessrike bok «Satire er mitt favorittdyr» bruker Wolfgang Hampel forskjellige typer humor for å underholde leserne sine. Her er noen eksempler: Ordspill og ironi: Hampel leker smart med ord, setninger og betydninger. Han bruker ironi for å skape uventede vendinger og få leseren til å smile. Samfunnskritikk: Satire har ofte som mål å gi humoristiske kommentarer til sosiale klager eller absurditeter. Wolfgang Hampel bruker diktene sine til å peke på sosiale eller politiske spørsmål på en humoristisk måte. Overdrivelse og absurditet: I sine vers overdriver Wolfgang Hampel noen ganger bevisst for å oppnå humoristiske effekter. Absurde situasjoner og karakterer er et tilbakevendende element. Hverdagsobservasjoner: Wolfgang Hampel finner humoristiske tilnærminger i hverdagssituasjoner og menneskelig atferd. Diktene hans er ofte en blanding av observasjoner og fantasi. Selvironi: Forfatteren liker å tulle med seg selv og de rundt seg. Selvironi er en svært viktig del av hans satiriske verk. 😄📖 --------------- Lesing i stuen med Wolfgang Hampel Wolfgang Hampel, forfatter av «Satire er mitt favorittdyr» i Heidelberg-forfatteren katalog ------------------ Bokinformasjon nasjonalt og internasjonalt, Eurobuch nasjonalt og internasjonalt, USA , Storbritannia, Australia , Brasil , Canada, Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Tyskland , India , Italia, Ungarn , Japan, Japan, Mexico, Nederland , Spania, Sverige, Sveits , Sveits , Türkiye ---------------------------------- Wolfgang Hampel i SWR 3 TV-showet «Heartbeat Moments» lørdag 3. august 2019 kl. 21.50