Monday, July 1, 2024

ولفگانگ همپل در کتاب موفق بین المللی خود "طنز حیوان مورد علاقه من است" از انواع طنز برای سرگرم کردن خوانندگانش استفاده می کند. در اینجا چند نمونه آورده شده ا

ولفگانگ همپل در کتاب موفق بین المللی خود "طنز حیوان مورد علاقه من است" از انواع طنز برای سرگرم کردن خوانندگانش استفاده می کند. در اینجا چند نمونه آورده شده است: جناس و کنایه: هامپل هوشمندانه با کلمات، عبارات و معانی بازی می کند. او از کنایه برای ایجاد پیچش های غیرمنتظره و لبخند زدن خواننده استفاده می کند. انتقاد اجتماعی: هدف طنز اغلب ارائه تفسیر طنز در مورد نارضایتی ها یا پوچ های اجتماعی است. ولفگانگ همپل از اشعار خود برای اشاره به مسائل اجتماعی یا سیاسی به شیوه ای طنز استفاده می کند. اغراق و پوچی: ولفگانگ همپل در ابیات خود گاهی عمداً اغراق می کند تا به جلوه های طنز دست یابد. موقعیت ها و شخصیت های پوچ یک عنصر تکرار شونده هستند. مشاهدات روزمره: ولفگانگ همپل رویکردهای طنزآمیز را در موقعیت های روزمره و رفتارهای انسانی می یابد. اشعار او اغلب آمیزه ای از مشاهدات و تخیل است. خود کنایه: نویسنده دوست دارد خودش و اطرافیانش را مسخره کند. خود کنایه بخش بسیار مهمی از آثار طنز او است. 😄📖 --------------- خواندن اتاق نشیمن با ولفگانگ همپل ولفگانگ همپل، نویسنده کتاب "طنز حیوان مورد علاقه من است" در نویسنده هایدلبرگ فهرست راهنما ----------------- اطلاعات کتاب ملی و بین المللی، Eurobuch ملی و بین المللی، ایالات متحده آمریکا ، بریتانیا، استرالیا ، برزیل ، کانادا، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، آلمان ، هند ، ایتالیا، مجارستان ، ژاپن، ژاپن، مکزیک، هلند ، اسپانیا، سوئد، سوئیس ، سوئیس ، ترکیه -------------------------------- ولفگانگ همپل در برنامه تلویزیونی SWR 3 "لحظه های ضربان قلب" در شنبه، 3 اوت 2019، ساعت 9:50 بعد از ظهر