Wednesday, July 10, 2024

Armén uppmanar alla invånare i Gaza att fly

Armén uppmanar alla invånare i Gaza att fly dpa. Arméns uppmaning att fly gäller hela staden. Den israeliska armén uppmanar alla invånare i Gaza att fly. Folket borde flytta från staden i norra delen av det omtvistade kustområdet till de centrala städerna Deir al-Balah och Al-Zawaida, heter det i uppmaningen, som en talesman för israelisk militär publicerade på arabiska. Han beskrev också rutter som de drabbade kan använda utan kontrollpunkter. Staden Gaza förblir en farlig stridszon, varnade talesmannen. Uppmaningen att fly är vanligtvis ett tecken på förestående nya israeliska militära operationer. Israeliska medier rapporterade att armén hade delat ut flygblad i staden på morgonen och uppmanade människor att lämna staden. De senaste veckorna har militären redan uppmanat invånare i flera stadsdelar i Gaza att fly. Sedan dess har det förekommit hårda strider i de drabbade distrikten, inklusive Shedschaiya. Den nuvarande uppmaningen att fly gäller hela staden. Israeliska trupper hade redan kämpat i staden Gaza i början av kriget. Samtidigt försöker krigare från det islamistiska Hamas att omgruppera sig där och på andra håll. Staden var en av de som drabbades hårdast av den massiva förödelsen som kriget orsakade.